Skip to content
ETFS - FOR PROFESSIONAL INVESTORS

Zo wordt factorbeleggen eenvoudiger

BlackRock |16/nov/2016

Portfolio's samenstellen op grond van factoranalyse kan complex zijn omdat niet alle factoren zich een-twee-drie laten vertalen in beleggingsinstrumenten. Met de toepassing van factor-ETF's wordt dit echter eenvoudiger.

Een portfolio dat alleen naar beleggingscategorie is geconstrueerd bevat - veelal onbedoeld - de nodige onevenwichtigheden. Rendement en risico worden immers gedreven door tal van factoren, maar daarvan worden er slechts een paar aangesproken als alleen de verdeling tussen bijvoorbeeld aandelen, obligaties en vastgoed het criterium is. 'Zowel aandelen als obligaties hangen nauw samen met economische groei en de ontwikkeling van de aandelenmarkten', zo zegt David Gibbon, Head of EMEA Factor Based Strategies bij BlackRock. 'Andere factoren - zowel macro-economische als stijlfactoren - worden dan helemaal niet benut.'

Zowel tactisch als strategisch zal dat meestal ongewenst zijn, want daarmee laat men mogelijkheden liggen om het rendement te verbeteren en het risico te reduceren. Ook vanuit het oogpunt van risicomanagement is dit nadelig: van echte diversificatie is nauwelijks sprake.

Cyclisch

Beleggingen die gebruikmaken van stijlfactoren zoals waarde, momentum en minimum volatiliteit leveren namelijk op de lange termijn extra rendement op ten opzichte van het marktgemiddelde. Van deze individuele factoren staat echter vast dat hun prestaties zeer cyclisch kunnen zijn. Het rendement van een enkele factor kan gedurende sommige maanden of jaren grote schommelingen vertonen. Met name voor langetermijnbeleggingen kan diversificatie over de verschillende factoren - bijvoorbeeld met behulp van multifactor-ETF's - die potentiële ups en downs compenseren.

Overtuigingen

Tegelijkertijd lenen individuele factoren zich juist door dit cyclische karakter goed voor tactische doeleinden. Ze stellen de belegger in staat zijn beleggingsvisie(s) in het portfolio te implementeren. Maar aangezien hun onderlinge correlatie vaak laag is, zal op strategisch niveau de voorkeur veelal uitgaan naar een combinatie van diverse factoren, afhankelijk van de risicorendementsdoelstelling van het portfolio. Is er sprake van sterke beleggingsovertuigingen dan zal dat een combinatie zijn met een uitgesproken profiel. Bij afwezigheid daarvan is een rechttoe-rechtaan benadering met gelijke gewichten een redelijk startpunt voor op de lange termijn gerichte multifactorallocaties.*

Stappenplan

Met behulp van een eenvoudig stappenplan kan worden vastgesteld hoe factorbeleggen precies benut kan worden in het portfoliomanagement. Gibbon: 'Het startpunt is een statistische analyse van de relevante factoren die het rendement van de verschillende beleggingscategorieën stuwen. Per categorie zal de invloed van factoren behoorlijk verschillen en daar houden we rekening mee bij de volgende stap: de analyse van de wijze waarop de factoren kunnen worden gerepliceerd. Vervolgens wordt het portfolio zo samengesteld dat de gewenste gewichten daarin tot uiting komen. Diverse stresstesten ronden het geheel af.'

Het resultaat zal een robuust portfolio zijn, zegt Gibbon. 'Over de hele economische cyclus en ook gedurende crises zal zo het rendementspotentieel overeind blijven, terwijl het risicoprofiel over de hele linie wordt verbeterd.'