Etfs - FOR PROFESSIONAL Investors

De ongekende opmars van indexbeleggen

16/nov/2016
By BlackRock

ETF’s zijn niet meer weg te denken uit het beleggingslandschap. Dat was vijftien jaar geleden wel anders. Hoe kon deze passieve nieuwkomer zo snel terrein winnen?

Sinds 2008 is de hoeveelheid geld in ETF’s en indexfondsen in de VS verdrievoudigd, zo blijkt uit een onderzoek van Morningstar dat in april is gepubliceerd. Een derde van het geld in beleggingsfondsen wordt passief belegd. Dit is een enorme verschuiving in de wetenschap dat ETF’s pas sinds halverwege de jaren negentig in grote aantallen op de markt verschenen.

In Europa is ook sprake van een forse groei (ruim 200%) blijkt uit hetzelfde onderzoek, maar het marktaandeel is een stuk kleiner. Zo’n 15% van het vermogen zit in ETF’s en indexfondsen. Een aantal ontwikkelingen heeft de ETF de afgelopen jaren vleugels gegeven.

1. Markt moeilijk te verslaan

Ten eerste is het besef doorgedrongen dat aandelenmarkten zich lastig laten voorspellen. Een fondsmanager kan het best een aantal jaar beter doen dan de index, maar dat is geen garantie dat hij ook volgend jaar de beurs weer slimmer af is. Zo concludeert de AFM in een studie dat het buitengewoon moeilijk is een fondsmanager te vinden waarvan het op voorhand duidelijk is dat hij beter presteert dan de index.

Door de bank genomen weet de meerderheid van de actieve fondsbeheerders de benchmark niet structureel te overtreffen. Een groot aantal Nederlandse pensioenfondsen is de afgelopen jaren overgestapt op ‘passief, tenzij.’ Efficiënte markten, zoals aandelen ontwikkelde markten en staatsobligaties, zijn doorgaans het startpunt voor een passieve invulling. Voor in het bijzonder de tactische invulling wordt steeds vaker gekeken naar ETF’s - denk aan emerging markets debt en andere nichemarkten.

2. Kosten

De kosten van ETF’s zijn de laatste jaren gedaald waardoor ze steeds interessanter zijn geworden voor beleggers. De kostendaling is onder meer te danken aan de stijging van het ETF-vermogen onder beheer. Bovendien is het aantal ETF-aanbieders toegenomen. Dat heeft geleid tot meer concurrentie.

Zo’n 15% van het vermogen zit in ETF’s en indexfondsen.

3. Liquiditeit

Een derde reden voor het succes van ETF’s is de verhandelbaarheid of liquiditeit. Omdat ze beursgenoteerd zijn, kunnen ze tijdens beursuren worden gekocht en verkocht. De belegger is niet afhankelijk van de aanbieder van het fonds zoals bij niet-genoteerde fondsen. Door de groei van de ETF-markt de afgelopen jaren kunnen beleggers verder ook voordeliger en makkelijker handelen in grotere volumes.

4. Transparantie

ETF’s sluiten ten slotte aan bij de roep om meer transparantie. Pensioenfondsen en verzekeraars worden door toezichthouders, hun deelnemers en de media scherp in de gaten gehouden. Verwacht wordt dat fondsen open zijn over hun beleggingen. Bij actieve beleggingsfondsen is dat lastig omdat die pas achteraf laten weten welke bedrijven ze hebben gekocht en verkocht. Bij een fysiek repliceerde ETF of indexfonds is altijd duidelijk wat de samenstelling is: die is gelijk aan de samenstelling van de index die wordt nagebootst.

Gevolgen

De opmars van ETF’s is niet onopgemerkt gebleven bij vermogensbeheerders die voornamelijk actieve fondsen op het schap hebben. Deze trend heeft geleid tot grofweg twee reacties. Ten eerste moeten fondsmanagers duidelijker laten zien dat ze echt actief beleggen. Dat wil zeggen dat ze keuzes maken die afwijken van de benchmark.

Een ander gevolg van de komst van de ETF’s is dat vermogensbeheerders worden gedwongen nog eens kritisch naar hun kosten te kijken. Omdat de aandacht voor kosten - zeker bij pensioenfondsen en verzekeraars - niet zomaar zal verdwijnen, is de verwachting dat de instroom in ETF’s nog verder zal toenemen. Veel pensioenfondsen en andere institutionele beleggers hebben immers plannen het percentage passief in hun portefeuille nog verder op te schroeven. Met name in Europa is veel groei te verwachten. Het marktaandeel van ETF’s is op de Europese markt veel lager dan op de Amerikaanse markt die wordt gezien als toonaangevend.

Op zoek naar meer onderzoek en insights?

BEKIJK ONDERWERPEN

Uitgegeven door BlackRock Investment Management (UK) Limited, geautoriseerd en gereguleerd door de Financial Conduct Authority (FCA). Geregistreerd adres: 12 Throgmorton Avenue, Londen, EC2N2DL. Tel: +44 (0)20 7743 3000. Om u te beschermen worden telefoongesprekken doorgaans opgenomen. BlackRock is een handelsnaam van BlackRock Investment Management (UK) Limited. Dit document is uitsluitend bestemd ter informatie; het vormt geen aanbod of uitnodiging om te beleggen in een van de fondsen van BlackRock en is niet opgesteld in verband met een dergelijk aanbod. Alle in dit document vermelde researchgegevens zijn verstrekt door BlackRock en kunnen door BlackRock inmiddels voor eigen doeleinden gebruikt zijn. De resultaten van dergelijke research worden slechts incidenteel verstrekt. De hier geuite visies en meningen vormen geen beleggingsadvies of andersoortige aanbeveling en kunnen aan verandering onderhevig zijn. Ze weerspiegelen niet altijd de gezichtspunten van een bepaalde onderneming binnen de BlackRock Group of van een afdeling daarvan en de juistheid ervan kan niet worden verzekerd.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor huidige of toekomstige resultaten. De waarde van beleggingen en de gegenereerde inkomsten kunnen zowel dalen als stijgen en zijn niet gegarandeerd. Het is mogelijk dat u het oorspronkelijk geïnvesteerde geld niet terug ontvangt. Veranderingen in de wisselkoersen van valuta’s kunnen ertoe leiden dat de waarde van beleggingen stijgt of daalt. De fiscale regelgeving waaraan beleggingen onderworpen zijn en de hoogte van de belasting kunnen in de loop der tijd wijzigen.

© 2017 BlackRock Inc. Alle rechten voorbehouden. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES, BOUW MET BLACKROCK (BUILD ON BLACKROCK), MAAR WAT KAN IK HET BESTE DOEN MET MIJN GELD (SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY) en het gestileerde i logo zijn geregistreerde en niet-geregistreerde handelsmerken (trademarks) van BlackRock, Inc. of haar dochterondernemingen in de Verenigde Staten en elders. Alle andere handelsmerken (trademarks) zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren.