Skip to content
VOOR PROFESSIONELE BELEGGERS

Daalder op dinsdag

BlackRock |21/jan/2020

De lat ligt hoger

“…Het is duidelijk dat de lat voor het behalen van goede rendementen (in 2020) aanzienlijk hoger is komen te liggen. Enerzijds is de kapitaalmarktrente wereldwijd verder gedaald, waarmee het coupon-rendement lager is komen te liggen. Anderzijds is de opmars van de aandelenmarkten niet gepaard gegaan met een vergelijkbare stijging van de onderliggende winstgevendheid, wat betekent dat aandelen gedurende 2019 duurder geworden zijn.”


Ik moest aan deze quote denken – afkomstig van de eerste Daalder op dinsdag van dit jaar – toen ik vorige week de grafiek van de koerswinstverhouding van de MSCI World onder ogen kreeg. 2019 was een briljant jaar voor de aandelenmarkten, maar dat was zeker geen gevolg van de onderliggende winstgevendheid, zoals onderstaande grafiek laat zien.

Sterke stijging van de koerswinstverhouding in 2019

Sterke stijging van de koerswinstverhouding in 2019

Bron: Refinitiv Datastream, MSCI en BlackRock Investment Institute, 20 januari 2020. Toelichting: de grafiek geeft de koerswinstverhouding van de MSCI World index weer, gebaseerd op de I/B/E/S-consensusverwachtingen over de komende 12 maanden.

Op 2 januari 2019 handelde de MSCI World op 13,3 keer de verwachte winst van 2019; een jaar later, aan het begin van 2020, betalen we 17,1 keer de verwachte winst. Delen we de beide ratio’s door elkaar dan zien we dat aandelen in 2019 ruim 28% duurder geworden zijn, wat vrijwel volledig overeenkomt met de 27% stijging die we vorig jaar in de prijsindex van de MSCI World hebben gezien. Anders gezegd: de onderliggende (verwachte) winst is gedurende 2019 nagenoeg constant gebleven, terwijl de prijs in aandelen met 28% is opgelopen. De lat ligt dus niet alleen hoger, maar volgens  sommigen is deze hoge prijs een teken dat we inmiddels veel te ver zijn doorgeschoten.

Dure aandelen dus, maar wat zegt dat voor de toekomst? 

Wat mij betreft roept de grafiek een aantal interessante vragen op.

1) Kijken we wat verder dan alleen naar het jaar 2019, dan zien we dat de koers-winstverhouding van 17 keer weliswaar aan de hoge kant is, maar hij is ook weer niet ongekend. Begin 2018 waren aandelen vergelijkbaar geprijsd, in 2015 handelden aandelen tijdelijk op dat niveau en ook in 2004 werd deze prijs betaald. Duur dus, maar we zijn wel eens vaker op dit punt geweest.


2) Meer in het algemeen roept deze grafiek vragen op. De grote bear-market van 2016, kunt u zich die herinneren? Of dat bloedrode jaar van 2005? Ik geef gelijk toe dat ik ook 2018 had kunnen noemen – het jaar waarin aandelen wel degelijk een negatief rendement opleverden – maar dat is niet direct mijn punt. Een ‘dure’ aandelenmarkt lijkt zo op het eerste gezicht zeker geen garantie voor slechte rendementen. Ook het omgekeerde lijkt niet op te gaan: het grootste negatieve jaarrendement werd behaald in 2008, toen men aan het begin van het jaar ‘slechts’ 13,6 keer de verwachte winst betaalde.


3) Om dit iets meer handen en voeten te geven heb ik de weergegeven periode in vier deelperiodes opgesplitst, op basis van de waardering van aandelen. De vraag is nu in hoeverre de startwaardering (koerswinst) van aandelen iets zegt over het rendement dat de 12 maanden daarna gerealiseerd wordt. Onderstaande tabel geeft het laagste, het hoogste en het gemiddelde rendement van de vier verschillende deelgroepen weer.

Waardering blijkt geen goede leidraad voor toekomstige rendementen

Waardering blijkt geen goede leidraad voor toekomstige rendementen

Bron: BlackRock Investment Institute, Refinitiv Datastream en MSCI, 20 januari 2020. Toelichting: de grafiek geeft de koerswinstverhouding van de MSCI World index weer gebaseerd op de I/B/E/S-consensusverwachtingen over de komende 12 maanden.

Wat blijkt? ‘Dure’ aandelen hebben in de periode 2003-2019 gemiddeld genomen de beste rendementen opgeleverd, waarbij vooral de kans op een sterk negatief rendement een stuk lager is geweest. Wie de afgelopen vijftien jaar aandelen van de hand deed op het moment dat die duur waren, heeft zichzelf geen goede dienst bewezen.

Rendementen behaald in het verleden…


Betekent dit dat we het komende jaar wederom goede rendementen in aandelen zullen krijgen? Ik geef zeker geen garanties. Dat dure aandelen betere rendementen hebben opgeleverd kan alles te maken hebben met de gekozen tijdsperiode (die overigens samenhangt met de beschikbaarheid van I/B/E/S-consensusverwachtingen) en hoeft daarmee geen voorspellende waarde te hebben. Veel hangt wat mij betreft af van wat de winstgevendheid dit jaar zal gaan doen, want dat we wederom een prijsstijging van 28% in aandelen gaan zien zonder bijbehorende winstgroei, lijkt me in elk geval onwaarschijnlijk. De uitspraak dat de lat hoger ligt, is er eentje waar ik dus nog zeker achter sta.

 

Aanmelden Daalder op dinsdag


Ik geef toestemming voor het verwerken van mijn gegevens om Daalder op dinsdag en vergelijkbare communicatie-uitingen van BlackRock te ontvangen *


Eventuele gegevens die van u verzameld worden, worden verwerkt in overeenstemming met het privacybeleid van BlackRock, dat u hier kunt vinden.

X
Bedankt voor uw aanmelding voor de Daalder op dinsdag
Lukas Daalder
Chief Investment Strategist, BlackRock Investment Institute
Lukas Daalder is woordvoerder van BlackRock Nederland en is verantwoordelijk voor de communicatie met cliënten over de visie van het Investment Institute.

DIT MATERIAAL IS BEDOELD VOOR VERSPREIDING ONDER PROFESSIONELE CLIËNTEN EN ER MAG NIET OP WORDEN VERTROUWD DOOR ANDERE PERSONEN.

De hier geuite visies en meningen vormen geen beleggingsadvies of andersoortige aanbeveling en kunnen aan verandering onderhevig zijn. Ze weerspiegelen niet altijd de gezichtspunten van een bepaalde onderneming binnen de BlackRock Group of van een afdeling daarvan en de juistheid ervan kan niet worden verzekerd.

Uitgegeven in de EER door BlackRock (Netherlands) B.V.: Amstelplein 1, 1096 HA, Amsterdam, Tel.: 020 - 549 5200, Handelsregister nr. 17068311. Raadpleeg de website voor meer informatie: www.blackrock.com. Voor uw bescherming worden telefoongesprekken gewoonlijk opgenomen. BlackRock is een handelsnaam van BlackRock (Netherlands) B.V.