Skip to content
VOOR PROFESSIONELE BELEGGERS

Daalder op dinsdag

BlackRock |10/dec/2019

De grens opzoeken

In de serie woensdag gehaktdag, meimaand filmmaand en 9 oktober nationale krokettendag – die  weet ik alleen maar omdat ik op die dag jarig ben –, hoort december outlookmaand wat mij betreft zeker thuis. Het einde van het jaar, altijd een goed moment om je uit de dagelijkse sleur te onttrekken en even de blik vooruit te werpen.

Dat deze traditie inmiddels niet slechts in december plaatsvindt, weet ik ook wel: het vooruitblikseizoen spreidt zich inmiddels uit van medio augustus tot eind januari. Bij BlackRock houden we met de publicatie van onze visie vast aan de decembertraditie, want deze week ziet onze outlook op 2020 het licht. Wat we ervan verwachten? Voorzichtig optimistisch is de positieve draai die ik eraan kan geven (geen recessie, licht groeiherstel), maar we verwachten tegelijkertijd ook geen wonderen.

‘Testing limits’, is de titel van onze visie. En grenzen te over. Denk aan de kapitaalmarktrente, het monetaire beleid, groeiende ongelijkheid, het milieu en de opkomst van populisme. Het gevoel bestaat dat we dicht bij een omslagpunt zitten, dat de wal het schip op een goed moment zal gaan keren, maar of dat ook het komende jaar gaat gebeuren valt te bezien.

Op de Amerikaanse presidentsverkiezingen van november na staan er geen grote verkiezingen gepland, waarmee de kans op een radicale beleidsomslag in 2020 relatief beperkt is. Sterker nog, waar 2019 het jaar was waarbij de financiële markten voornamelijk in het teken stonden van de draai in het monetaire beleid in de VS (en in mindere mate in Europa), is een van de drie centrale thema’s voor het nieuwe jaar dat dit beleid pas op de plaats zal maken (Policy Pause). De monetaire autoriteiten hebben gedaan wat ze konden en zullen nu een afwachtende houding aannemen, of hopen dat overheden het stokje overnemen.

Waar de Britse verkiezingen met de nodige beloftes over overheidsstimulans gepaard gaan, zien we elders in de wereld de nodige terughoudendheid bij overheden om die taak op zich te nemen. Enige stimulans is wellicht mogelijk, maar verwacht geen wonderen, is de boodschap.

Verwacht geen agressief stimuleringsbeleid in 2020

Verwacht geen agressief stimuleringsbeleid in 2020

Bron: BlackRock Investment Institute, met data van het IMF, OECD en Refinitiv Datastream, december 2019. We gebruiken gewichten op basis van het bbp in termen van koopkrachtpariteit in de berekeningen. Monetaire impuls verwijst naar de verandering in de kloof tussen voor inflatie gecorrigeerde reële beleidstarieven en neutrale tarieven in G3-economieën (de VS, Japan en het eurogebied). Neutrale rentes worden geschat op basis van onze paper van november 2018, rekening houdend met de dynamiek van de financiële cyclus. Fiscale impuls wordt gedefinieerd als de verandering in het cyclisch gecorrigeerde primaire budget voor G3 en China. Het geschatte pad van 2020 impliceert een milde fiscale stimulans die consistent is met de opvattingen van het IMF, de OECD en brokers, en een extra monetaire versoepeling met 10 bps in G3-landen. Het effect van monetaire versoepeling in China is niet opgenomen om de fiscale impuls te berekenen vanwege de beperkte invloed ervan op de groei en het ontbreken van een consistente schatting voor de neutrale koers.

Met een dergelijke beleidsmix zijn ook de verwachtingen ten aanzien van groei niet al te hoog gespannen. Growth edges up, is het tweede thema van de outlook, waarbij de boodschap is dat de monetaire impuls van 2019 voor enige rugdekking zorgt, maar dat de onzekerheid rond de handelsstrategie van de VS zijn sporen achterlaat. Dat er een deal gesloten wordt tussen de VS en China lijkt waarschijnlijk, maar het vermoeden is dat dit slechts om een tijdelijk staakt het vuren gaat. Enig herstel van de industriële sector en de sectoren die gevoelig zijn voor de lagerente-omgeving lijkt waarschijnlijk, maar als we naar de verwachte groei van de leidende economieën kijken, houdt het ook weer niet over. Een beetje mêh zeg maar.

Gematige groei in 2020

Gematige groei in 2020

Bron: BlackRock Investment Institute, Consensus Economics en Reuters polls, december 2019. De Groei-GPS laat zien waar de consensus BBP-voorspelling over drie maanden kan staan, verschoven met drie maanden. De oranje lijn geeft het groeipercentage van het BBP weer, geïmpliceerd door onze financiële condities indicator (FCI), gebaseerd op zijn historische relatie met onze Groei GPS, zes maanden vooruitgeschoven. Het grijze gebied toont op jaarbasis werkelijke groeicijfers op kwartaalbasis; waarden na 30 september 2019 zijn consensusschattingen. De input van FCI omvat beleidstarieven, obligatierendementen, spreads op bedrijfsobligaties, waarderingen op de aandelenmarkt en wisselkoersen. Toekomstgerichte schattingen komen mogelijk niet uit.

Het laatste thema van onze outlook is die van Rethinking resilience, waarbij de vraag centraal staat of obligaties nog steeds de rol van stabilisator in een portefeuille kunnen spelen. Het probleem hierbij is dat het antwoord op die vraag sterk afhangt van de nationaliteit en het soort klant dat deze vraag stelt, zodat ik er geen recht aan doe om het thema hier in een simpele zin weer te geven. Dat de kapitaalmarktrente in Europa (onaantrekkelijk) laag is mag duidelijk zijn, maar of een ongewijzigd beleid van centrale bank en/of overheden daar op korte termijn erg veel aan zal veranderen is de vraag.

Overigens doe ik geen recht aan de outlook met deze zeer korte samenvatting. Ik raad dan ook iedereen aan om het document zelf te lezen, want ook onderwerpen als regimewijzigingen, geopolitiek en China komen aan de orde. Het document lees je hier.

Aanmelden Daalder op dinsdag


Ik geef toestemming voor het verwerken van mijn gegevens om Daalder op dinsdag en vergelijkbare communicatie-uitingen van BlackRock te ontvangen *


Eventuele gegevens die van u verzameld worden, worden verwerkt in overeenstemming met het privacybeleid van BlackRock, dat u hier kunt vinden.

X
Bedankt voor uw aanmelding voor de Daalder op dinsdag
Lukas Daalder
Chief Investment Strategist, BlackRock Investment Institute
Lukas Daalder is woordvoerder van BlackRock Nederland en is verantwoordelijk voor de communicatie met cliënten over de visie van het Investment Institute.

DIT MATERIAAL IS BEDOELD VOOR VERSPREIDING ONDER PROFESSIONELE CLIËNTEN EN ER MAG NIET OP WORDEN VERTROUWD DOOR ANDERE PERSONEN.

De hier geuite visies en meningen vormen geen beleggingsadvies of andersoortige aanbeveling en kunnen aan verandering onderhevig zijn. Ze weerspiegelen niet altijd de gezichtspunten van een bepaalde onderneming binnen de BlackRock Group of van een afdeling daarvan en de juistheid ervan kan niet worden verzekerd.

Uitgegeven in de EER door BlackRock (Netherlands) B.V.: Amstelplein 1, 1096 HA, Amsterdam, Tel.: 020 - 549 5200, Handelsregister nr. 17068311. Raadpleeg de website voor meer informatie: www.blackrock.com. Voor uw bescherming worden telefoongesprekken gewoonlijk opgenomen. BlackRock is een handelsnaam van BlackRock (Netherlands) B.V.