VOOR PROFESSIONELE BELEGGERS

Daalder op dinsdag

BlackRock |11/aug/2020

Heb ik wat gemist?

De belangrijkste vraag die ik me elk jaar weer stel als ik van vakantie terugkom, is wat ik precies gemist heb. Uiteraard heb ik tijdens de vakantie wel het een en ander meegekregen – de dagelijkse stroom met podcasts loopt gewoon door en ook twitter werkt in het buitenland –, maar het komt toch allemaal op een andere manier binnen dan normaal. Je krijgt de belangrijkste punten wel mee – geen nieuwe financiële maatregelen in de VS, explosie in Beirut, opleving coronabesmettingen in Europa – maar wat voor een invloed dat op de financiële markten heeft gehad is bijvoorbeeld een stuk minder helder. En ook hierin zijn gradaties: de aandelenmarkt (in de VS) is nog goed te volgen, maar zodra je het over andere regio’s hebt (emerging markets), of zodra je andere asset classes bekijkt (high yield, olie), dan is het allemaal een heel stuk minder goed te duiden. Wat je vooral mist is de samenhang, de interactie: als reactie op welk nieuws gebeurde er nou precies wat in welke markt? De ervaring leert dat ik meestal een paar dagen bezig ben om al die gemiste informatie alsnog – versneld – tot me te nemen.

Financiële markten blijven er zeer vriendelijk bijliggen

 

Financiële markten blijven er zeer vriendelijk bijliggen

Bron: BlackRock Investment Institute, gebaseerd op gegevens van Bloomberg, augustus 2020. Toelichting: de zwarte balken geven de trading range aan, de rode stippen geven de positie aan het eind van de vorige week aan. De gebruikte indices zijn de MSCI Gross Total Return Local Returns indices voor de VS, China, Europa (excl. VK), opkomende markten, de Bloomberg Barclays Total Return Unhedged voor de Duitse en Amerikaanse staatsobligaties, de Bloomberg Barclays Total Return Unhedged Corporate en High Yield indices in USD en de prijs van goud en olie. 

Optimisme in financiële markten houdt aan
Nou is het vrij gemakkelijk om te laten zien wat de financiële markten gedurende een bepaalde periode gedaan hebben. Minder eenvoudig is het om die grafiek voor iedereen te laten aansluiten met de eigen vakantieperiode, dus bij de grafiek hierboven heb ik gekozen om zo naar een periode van vier weken te kunnen kijken. Wat in deze grafiek vooral opvalt, zijn de positieve resultaten. Ondanks het sombere nieuws over het virus (nog steeds bezig met een opmars), het uitblijven van nieuwe steunmaatregelen in de VS en het escalerende handelsconflict tussen de VS en China, hebben de meeste financiële markten een positief rendement laten zien. 
Dat goud aan kop ligt, is aan te merken als teken dat de onderliggende (geopolitieke) onzekerheid is toegenomen, maar dat neemt niet weg dat de financiële markten ook de afgelopen vier weken gestaag de scherpe verliezen van het eerste kwartaal aan het wegwerken zijn. Amerikaanse aandelen, high yield en schuldpapier staan inmiddels allemaal minder dan een procent verwijderd van een nieuwe all-time high... Zelfs olie leverde de afgelopen vier weken een positief rendement op. Wie zich vier weken geleden al afvroeg of de markten niet een beetje te ver aan het doorschieten waren naar een al te rooskleurige interpretatie, zal dat nu helemaal denken.

Maar dan de dollar...
Overigens ontbreekt er in bovenstaande grafiek één belangrijke markt, die best wel essentieel is voor de relatieve uitschieters uit die grafiek: de dollar. Onderstaande grafiek laat het verloop van de Amerikaanse dollar ten opzichte van de euro sinds begin 2019 zien, waarbij een dalende (stijgende) lijn een relatieve waardestijging (waardedaling) van de dollar laat zien. Als we de volatiliteit ten tijde van het hoogtepunt van de crisis (februari-april) voor het gemak negeren, is duidelijk dat de greenback vanaf juni een trendbreuk heeft laten zien. Was er tot juni spraken van een gestage stijging van de dollarkoers, zien we in juli-augustus juist een versnelde verzwakking. Het teruglopen van het renteverschil met de rest van de wereld (de Amerikaanse rentecurve is inmiddels ook vrijwel over de hele linie onder de 1% gedoken), de verspreiding van het virus, het gebrek aan politieke daadkracht voor nieuwe steunmaatregelen en de aankomende presidentsverkiezingen hebben allemaal een rol gespeeld bij deze trendbreuk. Dat er in Europa tegelijkertijd juist overeenstemming werd bereikt over een breed herstelpakket, terwijl het virus beter onder controle leek, geldt als de andere kant van de medaille.

De greenback is de laatste maanden versneld gedeprecieerd

 

 

De greenback is de laatste maanden versneld gedeprecieerd

Bron: BlackRock Investment Institute, augustus 2020

Zoals gezegd heeft de duik van de dollar ook zijn sporen nagelaten in de eerste grafiek. Zo is de waardevermindering van de dollar gunstig voor de concurrentiepositie van Amerika (en veel opkomende markten), terwijl bijvoorbeeld Europa er juist weer nadelen van ondervindt. Gegeven de dominante positie van Amerika in de credit- en high-yieldmarkten, leidt dit bovendien een positief sentiment in deze markten, terwijl ook de opmars van goud niet geheel los kan worden gezien van de zwakkere de dollar.

Overigens verwachten we dat de daling van de waarde van de dollar vooralsnog wel even aanhoudt. Of dat eveneens betekent dat de financiële markten zich de komende maanden koest houden, valt echter nog maar te bezien: de herfst staat nou eenmaal bekend om zijn volatiliteit.

Aanmelden Daalder op dinsdag


Ik geef toestemming voor het verwerken van mijn gegevens om Daalder op dinsdag en vergelijkbare communicatie-uitingen van BlackRock te ontvangen *


Eventuele gegevens die van u verzameld worden, worden verwerkt in overeenstemming met het privacybeleid van BlackRock, dat u hier kunt vinden.

X
Bedankt voor uw aanmelding voor de Daalder op dinsdag
Lukas Daalder
Chief Investment Strategist, BlackRock Investment Institute
Lukas Daalder is woordvoerder van BlackRock Nederland en is verantwoordelijk voor de communicatie met cliënten over de visie van het Investment Institute.

DIT MATERIAAL IS BEDOELD VOOR VERSPREIDING ONDER PROFESSIONELE CLIËNTEN EN ER MAG NIET OP WORDEN VERTROUWD DOOR ANDERE PERSONEN.

De hier geuite visies en meningen vormen geen beleggingsadvies of andersoortige aanbeveling en kunnen aan verandering onderhevig zijn. Ze weerspiegelen niet altijd de gezichtspunten van een bepaalde onderneming binnen de BlackRock Group of van een afdeling daarvan en de juistheid ervan kan niet worden verzekerd.

Uitgegeven in de EER door BlackRock (Netherlands) B.V.: Amstelplein 1, 1096 HA, Amsterdam, Tel.: 020 - 549 5200, Handelsregister nr. 17068311. Raadpleeg de website voor meer informatie: www.blackrock.com. Voor uw bescherming worden telefoongesprekken gewoonlijk opgenomen. BlackRock is een handelsnaam van BlackRock (Netherlands) B.V.