Skip to content
VOOR PROFESSIONELE BELEGGERS

Daalder op dinsdag

BlackRock |31/mrt/2020

Hoe groot wordt de economische klap? 

Waar ik in eerste instantie nog vooral bezig was uit te leggen waarin dit virus verschilde van een normale griepgolf en ik in de tweede (en derde) week eigenlijk alleen maar over het gebrek aan liquiditeit en de uitslagen op de financiële markten sprak, merk ik nu dat de aandacht aan het verschuiven is naar de kern van de zaak. Hoe groot wordt de economische klap waar we nu al middenin zitten? Nog nooit hebben we te maken gehad met de zelf opgelegde mobiliteits- en productiebeperkingen die alle delen van de wereldeconomie momenteel plat leggen, dus vergelijkingsmateriaal ontbreekt. Dat het een ongekende klap wordt, werd vorige week duidelijk geïllustreerd door de publicatie van het rapport van de wekelijkse werkloosheidsuitkeringen in de VS. De uitkeringen stegen in één week van 282 duizend naar 3,3 miljoen, waarmee alle voorgaande records verpulverd werden. Overigens is de verwachting dat dit cijfer nog opwaarts herzien wordt, aangezien lang niet alle aanvragen op tijd behandeld konden worden omdat de administratie-afdelingen bij sommige bureaus volledig bedolven werden.

De dreun in werkloosheidsaanvragen in de VS

De dreun in werkloosheidsaanvragen in de VS

Bron: BlackRock Investment Institute, gebaseerd op gegevens van Bloomberg, maart 2020. Toelichting: het rode vlak laat het verloop van de wekelijkse initial jobless claims zien sinds 1980. 

Gegoochel met cijfers

 

Nou levert dit uiteraard een historische grafiek op, maar het geeft verder nog geen antwoord op de vraag hoe groot die klap precies wordt. Hebben we het hier over een economische krimp van 5% op kwartaalbasis, neemt de economische activiteit met meer dan 18% op jaarbasis af, of gaan we dan toch liever voor de 2% daling die de OECD berekend heeft voor elke maand waarin de huidige beperkende maatregelen van kracht zullen zijn?

Het zal misschien verbazen, maar de verschillen tussen de drie voorgaande cijfers zijn een heel stuk minder groot dan de getallen doen vermoeden. Waar wij in Europa met kwartaalcijfers werken (de eerdergenoemde 5% daling), hebben ze in de rest van de wereld de (onhebbelijke) neiging om alles te annualiseren. Annualiseren betekent hierbij dat je de kwartaalgroei tot de vierde macht verheft om zo een groeicijfer te laten zien alsof we naar een jaarcijfer kijken. Waar wij het in Europa over een groei van 0,4% hebben, spreekt men in de VS steevast van een groei van 1,6%. Hetzelfde groeicijfer, maar een andere manier van presenteren. Nemen we de vierde macht van 0,95 (0,95^4), dan kom je op een krimp van 18,5% op jaarbasis uit. Ook het cijfer van de OECD is van vergelijkbare omvang, mits je ervan uitgaat dat de huidige beperkingen tweeënhalve maand zullen aanhouden.

Overigens geef ik de voorkeur aan het cijfer van de OECD. Juist door niet op kwartaalbasis te kijken, krijg je een flexibele tool die ook een aardige inschatting geeft van wat bijvoorbeeld de schade zal zijn voor een economie die pas begin maart met beperkingen op de proppen is gekomen. Bij kwartaalcijfers loopt dat vervolgens over twee kwartalen, waarmee de vraag hoe groot de economische klap zal zijn alleen maar verder onzichtbaar wordt gemaakt door statistische weergaves.
Niet dat die 2% nou correct zal blijken te zijn: de OECD is de laatste die dat zal beweren. In de korte studie waarin deze vuistregel werd gelanceerd werd meteen duidelijk dat de schade per land kan verschillen, afhankelijk van de samenstelling van de economie. Landen waarin industrie (Duitsland), toerisme (Griekenland) of handel (Nederland) zwaar weegt, worden harder geraakt dan andere landen. Onderstaande grafiek geeft een indicatie van hoe hard de verschillende landen geraakt kunnen worden, waarbij je ziet dat Nederland er ongunstig uitspringt.

Impact van economische activiteit volgens de OECD

Impact van economische activiteit volgens de OECD

Bron: BlackRock Investment Institute, OECD maart 2020.

Hoe je de 26% daling van deze grafiek nou weer moet rijmen met die eerdere 2%? Ah, de wonderen van economische cijfers! De grafiek geeft weer welk deel van de economie precies (direct) geraakt wordt en daarmee is stil komen te vallen. Als 25% van je economie voor één maand stilligt, dan raak je 1/48 van je productie kwijt, en dat komt neer op ongeveer 2%.

Hebben we daarmee het antwoord gevonden? Zeker niet. Alles staat of valt vervolgens met de vraag hoe lang de economische activiteit geraakt wordt door het virus. Wat dat betreft hebben we een kleine stap in de juiste richting gezet, maar zijn we nog altijd afhankelijk van het aantal besmettingsgevallen die de komende tijd bekend worden gemaakt.

 

Ter afsluiting nog wat links naar diverse publicaties en podcasts voor diegenen die meer informatie wensen:

De meest recente Whitepaper van BlackRock's Investment Institute lees je hier

BlackRock Insights:

Hier worden de BlackRock Insights (in het Engels) op gedeeld, inclusief de the-bid podcast.

Aanmelden Daalder op dinsdag


Ik geef toestemming voor het verwerken van mijn gegevens om Daalder op dinsdag en vergelijkbare communicatie-uitingen van BlackRock te ontvangen *


Eventuele gegevens die van u verzameld worden, worden verwerkt in overeenstemming met het privacybeleid van BlackRock, dat u hier kunt vinden.

X
Bedankt voor uw aanmelding voor de Daalder op dinsdag
Lukas Daalder
Chief Investment Strategist, BlackRock Investment Institute
Lukas Daalder is woordvoerder van BlackRock Nederland en is verantwoordelijk voor de communicatie met cliënten over de visie van het Investment Institute.

DIT MATERIAAL IS BEDOELD VOOR VERSPREIDING ONDER PROFESSIONELE CLIËNTEN EN ER MAG NIET OP WORDEN VERTROUWD DOOR ANDERE PERSONEN.

De hier geuite visies en meningen vormen geen beleggingsadvies of andersoortige aanbeveling en kunnen aan verandering onderhevig zijn. Ze weerspiegelen niet altijd de gezichtspunten van een bepaalde onderneming binnen de BlackRock Group of van een afdeling daarvan en de juistheid ervan kan niet worden verzekerd.

Uitgegeven in de EER door BlackRock (Netherlands) B.V.: Amstelplein 1, 1096 HA, Amsterdam, Tel.: 020 - 549 5200, Handelsregister nr. 17068311. Raadpleeg de website voor meer informatie: www.blackrock.com. Voor uw bescherming worden telefoongesprekken gewoonlijk opgenomen. BlackRock is een handelsnaam van BlackRock (Netherlands) B.V.