BELEGEGGEN & PORTEFEUILLE - FOR PROFESSIONAL INVESTORS

Op zoek naar groei? Kies
voor Azië!

10/jan/2017
By BlackRock

Donald Trump zal vanaf januari een van de machtigste mannen van de wereld worden. Hij heeft tijdens zijn kandidatuur voor het presidentschap van de Verenigde Staten al laten doorschemeren dat hij een protectionistische koers wil gaan varen. Dit dreigement was voldoende om sommige beleggers erg zenuwachtig te maken. Want wat betekent het optrekken van de grenzen voor de economie van bijvoorbeeld Mexico of China? Welk effect zal dit beleid hebben op opkomende markten?

Hoewel het effect van een protectionistisch beleid ongetwijfeld voelbaar zal zijn, zijn er echter ook positieve geluiden te horen vanuit opkomende markten. Vooral de regio Azië heeft betere kaarten dan menigeen denkt. Dat komt vooral doordat de economische groei in Azië hoger is dan in de rest van de wereld. Daarnaast voeren een aantal landen hervormingen door die positief zullen bijdragen aan de groei. Dat is ook te zien aan de bedrijfswinsten die gemiddeld genomen stijgen.

Hogere groei

Azië profiteert van een sterkere economische groei in vergelijking met andere regio’s in de wereld, zoals onderstaande grafiek ook laat zien. Waar de rest van de wereld na 2007 een forse klap te verwerken kreeg en te maken kreeg met economische krimp, wist Azië groei te behouden. En hoewel de hogere groeipercentages van meer dan 10% tegenwoordig niet meer behaald worden, doet Azië het als regio nog altijd beter dan de rest van de wereld.

Groei in Azië hoger dan in andere regio's

Hervormingen

In een aantal landen in Azië worden structurele hervormingen doorgevoerd die een positief effect hebben op de economische groei. Zo worden in India verschillende sectoren hervormd – onder meer de nutssector – en wordt in Indonesië de economie gestimuleerd met forse overheidsinvesteringen, onder meer in infrastructurele projecten.

Bedrijfswinsten

In de regio trekt de inflatie weer aan en dat is terug te zien in de verbeterde bedrijfswinsten. De gemiddelde dividenduitkeringen van bedrijven zijn vergelijkbaar met die uit ontwikkelde landen.

Zoals uit de grafiek hieronder blijkt, zijn wereldwijd en vooral in Europa en Latijns-Amerika de winsten per aandeel sinds eind 2007 fors gedaald terwijl de koers/winstverhoudingen juist zijn gestegen. In Azië is de beweging juist andersom geweest. De winsten per aandeel zijn gestegen en de koers/winstverhouding is gemiddeld genomen gedaald. De aandelen zijn in deze regio hierdoor aantrekkelijk geprijsd dan in andere regio’s.

Verschil in waardering aandelen

Waar liggen de kansen?

Hoewel de regio kansen biedt, loont het om selectief te zijn. In China zijn groeibriljantjes te vinden bij e-commerce bedrijven. En energiebedrijven bieden goede vooruitzichten. De beleidswijzigingen in India om bepaalde sectoren te hervormen, bieden kansen voor beleggers. Denk daarbij bijvoorbeeld eveneens aan de energiesector. Zo’n 300 miljoen Indiërs hebben nog geen toegang tot elektriciteit. De regering probeert de aanvoer van steenkool te verbeteren zodat elektriciteitsbedrijven hun capaciteit kunnen opvoeren. Ook de automobielsector en telecom bieden kansen. Ook de hervormingen die de regering in Indonesië voorstaat, kunnen leiden tot extra economische groei.

Korea en Maleisië kampen met een aantal structurele problemen die ertoe leiden dat de groei de komende tijd beperkt zal blijven. Deze landen zijn daarom beter te vermijden.

Azië is volop in beweging en zal zich de komende tijd op moeten richten op een nieuw groeimodel. De regio zal zelfstandiger moeten worden en zijn eigen bronnen moeten vinden om in de komende decennia te blijven groeien. Dat maakt de regio interessant voor beleggers. Voor wie selectief te werk gaat, biedt Azië veel kansen op een aantrekkelijk rendement. Zelfs in de turbulente tijden die het tijdperk Trump ongetwijfeld met zich mee gaat brengen.

Op zoek naar meer onderzoek en insights?

BEKIJK ONDERWERPEN