Skip to content
BELEGEGGEN & PORTEFEUILLE

Beleggen in infrastructuur: essentieel voor succes op lange termijn

BlackRock |26/apr/2017

We staan aan de vooravond van een moeilijke, maar belangrijke transitie, stelt Larry Fink, bestuursvoorzitter van BlackRock, in zijn jaarlijkse brief aan beleggers. Omdat beleggers hun vermogen toevertrouwen aan BlackRock, meent Fink dat de vermogensbeheerder een taak heeft om beleggers te helpen zich weer te focussen op beleggingsrendement op de lange termijn. En daarbij het gebruik van technologie in vermogensbeheer in te zetten om beleggers te helpen die rendementen te realiseren. Volgens Fink is beleggen in infrastructuur onmisbaar voor rendement op de lange termijn.    

Onvoldoende focus op de lange termijn belemmert een belangrijke component van economische groei en beleggingsrendement, met name in de Verenigde Staten: investeringen in infrastructuur. Organisatieadviesbureau McKinsey schat dat de wereldwijde investeringen in infrastructuur tot 2030 met 800 miljard dollar per jaar verhoogd zouden moeten worden om de verwachte economische groei te ondersteunen. De American Society of Civil Engineers, het Amerikaans Genootschap van Civiele Ingenieurs, heeft berekend dat de VS 2.000 miljard dollar tekort komt om haar eigen infrastructuur te financieren. De Trump regering heeft voorgesteld om 1.000 miljard dollar uit te trekken voor infrastructuur, maar er zijn verschillende obstakels te overwinnen om dat doel te realiseren.

De infrastructuurkloof in de VS is deels een erfenis van het sterke gemeentelijke financieringssysteem dat midden 20e eeuw bijdroeg aan het opbouwen van Amerika’s infrastructuur. Het succes van dat model had tot gevolg dat de VS nooit een gezonde markt voor private investeringen in infrastructuur heeft ontwikkeld. Vandaag de dag zijn de nationale en lokale overheid echter niet in staat om te voldoen aan de enorme behoefte aan herinvesteringen in infrastructuur, vooral vanwege de pensioencrisis waarmee ze zich bezighouden. De doorsnee staatspensioenfondsen zijn, na jaren van lage rendementen en onvoldoende bijdragen, minder dan 75% gefinancierd. Vanwege het wegwerken van deze tekorten blijven er weinig middelen over op nationaal en lokaal niveau voor infrastructuur. De druk op de begroting op federaal niveau laat ook weinig ruimte voor Washington om de kloof te dichten.

Particuliere investeringen noodzakelijk

Dat is waarom er zo’n drastische behoefte is aan particulier vermogen. Een nieuwe vorm van federaal gesubsidieerde obligaties kan bijvoorbeeld helpen bij het financieren van het uitgestelde onderhoud dat simpelweg nodig is om de status quo te handhaven. Maar het repareren van afkalvende wegen en bruggen is niet genoeg. We moeten focussen op het hervormen van onze wereld, niet alleen op het repareren ervan, stelt Fink. Er moeten steden gebouwd worden voor de 21e eeuw – denk aan het verbeteren van de breedband toegang; transportinfrastructuur moet aangepast worden ten faveure van gedeelde, elektrische en hydrogeen aangedreven voertuigen; en huisvesting moet zelfs heroverwogen worden om een groeiende langlevende bevolking onderdak te kunnen bieden.

Beleggen in infrastructuur biedt meerdere voordelen: nieuwe bronnen voor het realiseren van rendement; meer werkgelegenheid, inclusief banen voor werknemers die als gevolg van technologische ontwikkelingen worden overgeplaatst; verbeteren van de productiviteit; en het toenemen van capaciteit voor economische groei op lange termijn. En er is een enorm bedrag aan particulier vermogen – en ‘honger’ – van institutionele beleggers beschikbaar om infrastructurele projecten te financieren. Hoe we toegang krijgen tot dat vermogen? Daartoe moet de nodige expertise worden aangewend om projecten op de markt te brengen in een dusdanig formaat dat ze geschikt zijn voor institutionele investeringen. Meer fundamenteel moeten deze projecten concurrerende rendementen opleveren, die vaak efficiënties vereisen die alleen met private eigendom kunnen worden gerealiseerd.

De VS lopen achter op de rest van de wereld

Op dit gebied loopt Amerika achter op de rest van de wereld. Vlieg naar Londen, Zurich of Sydney en u landt op een luchthaven dat in eigendom is van private partijen, legt Fink uit in zijn brief. In de VS daarentegen is bij wijze van spreken elke grote luchthaven in bezit van de overheid. Om toegang te krijgen tot het kapitaal dat Amerika nodig heeft voor infrastructuur, moeten Amerikaanse beleidsmakers, werknemers en vakbonden samenwerken. Ze moeten een model neerzetten dat private ondernemingen de mogelijkheid biedt langetermijnrendementen te genereren die nodig zijn om vermogen aan te trekken en om te bouwen aan een welvarendere toekomst.

Bij BlackRock hebben we de laatste jaren een infrastructuur- en breder onroerendgoedplatform gebouwd om invulling te geven aan deze vraag, schrijft Fink. Vandaag de dag beheert BlackRock 30 miljard dollar aan geïnvesteerd vermogen in onroerend goed, in de breedste zin van het woord. En de verwachting is dat dit een continu groeiende markt is in de toekomst.

Op zoek naar meer onderzoek en insights?

BEKIJK ONDERWERPEN