Beleggen & Portefeuille – FOR PROFESSIONAL INVESTORS

In control blijven, wat betekent dat voor
mijn portefeuille?

01/feb/2018
By BlackRock

Als vermogensbeheerder of portfoliomanager wil je “in control” zijn. Je wilt niet alleen inzetten op een gezond rendement voor je cliënten maar ook weten wat je maximale risico’s zijn. En wat je moet doen als een risico zich daadwerkelijk manifesteert.

Voor iedere beleggingsportefeuille, groot of klein, gespreid of niet, geldt dat er onnoemelijk veel factoren zijn die impact kunnen hebben op het rendement. Een van de kernvragen voor iedere vermogensbeheerder is welke factoren de meeste impact hebben op het rendement in zijn portefeuille. We noemen er drie; met uiteraard de kanttekening dat het er in werkelijkheid tientallen kunnen zijn.  

Wat gebeurt er met mijn portefeuille bij een stijgende rente?

De Fed gaat de rente dit jaar naar onze verwachting drie keer verhogen, met telkens 25 basispunten. En de ECB zal mogelijk later dit jaar haar monetaire beleid gaan verkrappen. Deze rentestappen hebben uiteraard gevolgen voor een portefeuille met vastrentende waarden. Maar welke? En aan welke stresstest kun je deze portefeuille het beste onderwerpen als de lange rente niet volledig meebeweegt met de korte rente en de yieldcurve dus verder afvlakt? Is dat wel of geen teken dat een recessie aanstaande is?

Heb ik geen onverwachte risico’s in mijn portefeuille?

Een voorbeeld hiervan is de aanname dat er binnen een portefeuille een negatieve correlatie bestaat tussen de waarderingen van aandelen en obligaties, wat voor een betere risicoafdekking zorgt. Die aanname blijkt lang niet altijd op te gaan, zien we uit de data: de laatste tijd wordt deze correlatie positiever naarmate de inflatie toeneemt en de Fed haar monetaire beleid verkrapt. Op dat punt staan we nu. Wat betekent dat voor de portefeuille?

Hoe duurzaam is mijn
portefeuille echt?

 Vermogensbeheerders kunnen niet meer om deze vraag heen. Niet alleen vanuit hun eigen maatschappelijke verantwoordelijkheid, maar ook omdat cliënten er steeds vaker naar vragen. De duurzaamheid van een portefeuille kan je op verschillende manieren meten. Bijvoorbeeld aan de hand van normen op gebied van Environmental, Social en Governance (ESG). Of via de best in class-benadering. Je kunt je als vermogensbeheerder ook richten op duurzame thema’s zoals hernieuwbare energie, energie-efficiëntie, watermanagement of CO2-reductie. Vervolgens kan je deze variabelen langs een benchmark leggen om te bepalen hoe duurzaam de portefeuille nu werkelijk is.

Zo zijn er nog veel meer factoren die impact kunnen hebben op het rendement van een portefeuille. BlackRock biedt mogelijkheden om deze factoren goed in kaart te brengen en vervolgens te wegen. Onder de noemer BlackRock Portfolio Analysis and Solutions (BPAS) biedt BlackRock vermogensbeheerders een dienstverlening om hun beleggingsportefeuille(s) te evalueren, door te ontwikkelen of op te bouwen. Met hightech-analyses in en tussen alle vermogenscategorieën, en heldere informatie over asset-allocatie, beleggingsstrategie, regio-verdeling, et cetera.

De kracht van Aladdin

BPAS maakt onder meer gebruik van BlackRock’s eigen risicomanagementsysteem Aladdin. Dat systeem biedt de gebruiker zeer uitgebreide en uiteenlopende vergelijkingsmogelijkheden op maat. Op basis van gegevens van de bedrijven zelf, marktdata en data van verschillende portefeuilles. Zo kan een gebruiker iedere mogelijke beleggingsportefeuille analyseren, scannen op bepaalde factoren, zoals de mate van duurzaamheid, en onderwerpen aan alle mogelijke stresstesten en scenario-analyses. Er is een keuze uit meer dan 3.000 verschillende risicofactoren. Het systeem biedt een optimaal en effectief portfoliomanagement, in combinatie met een verstandig risicomanagement. En dat is wat cliënten willen.

 

Lees verder:

Op zoek naar meer onderzoek en insights?

BEKIJK ONDERWERPEN