Skip to content
BELEGGEN & PORTEFEUILLE – FOR PROFESSIONAL INVESTORS

Iedereen zijn eigen duurzame portefeuille

BlackRock |27/mrt/2018

Datatechnologie maakt maatwerk mogelijk

DOOR CLEO SCHEERBOOM

Over duurzaam beleggen lopen de meningen flink uiteen. Datatechnologie houdt de discussie helder en geeft inzicht in risico en rendement van uw duurzame keuzes.

Zin in een pittige discussie? Start dan eens een gesprek met een professionele belegger over hoe een duurzame portefeuille eruit moet zien. Al snel is duidelijk dat duurzaam beleggen zich niet laat vangen in één beleggingsstrategie. Beleggers die in hun beleggingsproces rekening houden met mens, milieu en maatschappij hebben dan ook de meest uiteenlopende portefeuilles, weet Coen Brouwer, Director bij BlackRock. “Ieder met een eigen risico- en rendementsprofiel,” Hij ziet hoe institutionele beleggers van over de hele wereld zoeken naar een passende manier om duurzame criteria mee te nemen in het beleggingsbeleid. Dat beleggers duurzame criteria moeten opnemen in het beleggingsproces, staat voor Brouwer vast. “Keer op keer wordt bewezen dat beleggers duurzame data niet kunnen negeren. De ESG-criteria gaan over onderwerpen die de aandeelhouderswaarde enorm kunnen beïnvloeden.” Zelf integreert BlackRock traditionele en duurzame beleggingsdata op het eigen Aladdin platform.

Coen Brouwer
Director bij BlackRock
“Alleen met betrouwbare en eenvoudig te vergelijken gegevens, kun je consistente keuzes maken”

Alcohol in de portefeuille

Wereldwijd nemen meer beleggers duurzaamheid mee in het beleggingsbeleid. Onder andere regionale en culturele voorkeuren bepalen hoe dat in de portefeuille uitpakt. De verschillen zijn opvallend. Zo zijn alcoholproducten in duurzame institutionele portefeuilles in de Verenigde Staten veelal uitgesloten. Een gevolg van de duurzame beleggingsstijl die in de VS van oudsher op ethische criteria is gebaseerd. Nederlandse duurzame beleggers hebben er geen moeite mee om in drankproducenten te beleggen, mits de onderneming zijn marketing niet op minderjarigen richt. Met genetische modificatie van gewassen en nucleaire energie hebben Amerikaanse beleggers daarentegen minder moeite dan Europese beleggers.

Duurzaam beleggen is maatwerk, benadrukt Brouwer. “Naast de culturele voorkeuren wordt het beleggingsbeleid ook bepaald door de sector waarin het pensioenfonds actief is. Een fonds in de dienstensector zal eerder kiezen voor een lage weging in de industriesector, dan een pensioenfonds van een onderneming die zelf actief is in de zware industrie."

Welke risico’s wil je nemen

“Welke keuze ook wordt gemaakt, duidelijk moet zijn wat het effect ervan is op het verwachte rendement en risico. Datatechnologie helpt daarbij. De technologie laat bijvoorbeeld zien welk effect de uitsluiting van bepaalde sectoren in de afgelopen jaren op de eigen portefeuille zou hebben gehad. Ook het laten meewegen van bijvoorbeeld de prestaties op milieugebied van ondernemingen is kwantificeerbaar. Dat levert klanten nieuwe inzichten op.” Brouwer merkt dat de data in toenemende mate wordt gebruikt om ook de achterban te informeren zoals de deelnemers in een pensioenfonds. “Zij worden steeds nadrukkelijker meegenomen bij de bepaling van het beleggingsbeleid.” Een ontwikkeling die hij toejuicht. “Vraag deelnemers in een enquête wat zij belangrijk vinden en welke risico’s ze daarvoor bereid zijn te lopen. “Juist door hen te betrekken kun je een passend beleggingsbeleid ontwikkelen.”

Alternatieven

BlackRock gebruikt de datatechnologie om alternatieven inzichtelijk te maken. “Pensioenbesturen krijgen vaak het verzoek om de energiesector uit te sluiten, vanwege het effect van de activiteiten op het milieu.” Onder andere door het hoge dividend in de sector kan dit – op lange termijn – effect hebben op het rendement van de portefeuille. “Maar als je niet belegt in deze sector heb je ook geen stemrecht als aandeelhouder om verandering te bewerkstelligen.” Een recht dat professionele beleggers steeds vaker gebruiken, ziet Brouwer. In de brief die Chairman en CEO van BlackRock, Larry Fink, schreef aan CEO’s wereldwijd, is deze oproep ook te lezen. “BlackRock gaat bovendien in toenemende mate de dialoog aan met  bedrijven over hun duurzame prestaties. De omvang van het Investment Stewardshipteam dat zich daarmee bezighoudt wordt zelfs verdubbeld in de komende drie jaar, van de huidige grootte van 30 specialisten wereldwijd, naar ruim 60.”

“Voor een pensioenbestuur kan het een alternatief zijn om te beleggen in energiemaatschappijen met de beste duurzame prestaties, om op die manier de transitie van de energiesector te versnellen.” Data maakt inzichtelijk hoe bedrijven binnen een sector presteren op de afzonderlijke duurzame criteria. “De uiteindelijke keuze ligt bij de belegger, data helpt om de beste beslissing te nemen.”

Dit artikel maakt deel uit van een tweeluik over datatechnologie bij duurzaam beleggen. Hoe technologie de kansen en risico’s van duurzaam beleggen transparant maakt, is te lezen in deel 1.

Lees hier meer over duurzaam beleggen met BlackRock

Op zoek naar meer onderzoek en insights?

BEKIJK ONDERWERPEN