Skip to content
BELEGEGGEN & PORTEFEUILLE

Wat gaat er schuil achter de opkomst van obligaties van opkomende markten?

BlackRock |29/mei/2017

Obligaties van opkomende landen hebben dit jaar veel aandacht gekregen. Volgens Matthew Tucker, Head of iShares Americas Fixed Income Strategy bij BlackRock, doen beleggers er verstandiger aan te kijken naar prestaties op de langere termijn dan naar een uitspatting op korte termijn.

We zien dit jaar een comeback van de interesse in obligaties van opkomende markten. Veel beleggers die zich in de maanden na de presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten lieten afschrikken door deze beleggingscategorie, stapten weer in. De initiële bezorgdheid dat het protectionistische beleid de economieën van opkomende markten zou kunnen schaden, nam af nadat de nieuwe regering was geïnstalleerd. Als gevolg hiervan heeft deze beleggingscategorie het sinds begin van dit jaar verrassend goed gedaan: $ 3,4 mrd aan ‘nieuw’ geld werd in indextrackers (ETF’s) op emerging markets bonds gestoken. En de J.P. Morgan EMBI Global Core Index heeft een rendement gemaakt van grofweg 5,17% (bron: Bloomberg, 18-04-2017).

Deze comeback van interesse in schuldpapier uit opkomende markten en de groeiende populariteit van indextrackers als beleggingscategorie, heeft ertoe geleid dat menigeen zich afvraagt of een indextracker wel een effectieve manier is om te beleggen in deze beleggingscategorie. Met een beperktere liquiditeit en hogere transactiekosten dan andere sectoren van in dollar luidend schuldpapier, zijn emerging market bonds als categorie uitdagend om te beheren. Het kan ook lastiger zijn om informatie te vergaren, wat in potentie de slimme actieve portefeuillemanager kansen biedt om beter te presteren. Dit leidt tot een belangrijke kernvraag voor beleggers: welke instrumenten zijn beter geschikt voor indexbeheer en welke voor actief beheer?

Rendementen vergeleken

Laten we eens kijken naar de historische rendementen van emerging market bonds en zien hoe de iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bonds ETF (EMB) het heeft gedaan. Daartoe vergelijken we EMB’s prestatie met die van actieve emerging markets obligatiefondsen in de Moningstar fondsendatabase.

We beoordelen de prestaties op twee manieren. Ten eerste kijken we naar de rendementen na aftrek van de kosten. We wegen daarbij de actieve beleggingsfondsen aan de hand van hun beheerd vermogen; dit geeft een indruk van de gemiddeld geïnvesteerde dollar. Ten tweede kijken we naar het percentage van actieve fondsen dat beter heeft gepresteerd dan de EMB (indextracker) over meerdere tijdsvakken. Deze resultaten zijn niet gewogen, maar staan simpelweg voor het aantal fondsen.

Het blijkt dat het gemiddelde actief beheerde emerging markets obligatiefonds het afgelopen jaar vrij eenvoudig beter heeft gepresteerd dan de EMB (indextracker). Echter, op de langere termijn heeft EMB een hoger rendement gerealiseerd. Hierbij spelen de kosten een rol: EMB (indextracker) heeft een kostenratio van 0,4% versus gemiddeld 1,21% nettokosten voor de actief beheerde beleggingsfondsen.

Een vergelijkbaar patroon zien we bij een andere vergelijking. Zo zien we dat EMB (indextracker) het beter heeft gedaan dan slechts 28% van de managers in een vergelijkbaar actief beleggingsuniversum gedurende het afgelopen jaar. Echter, de EMB (indextracker) heeft beter gepresteerd dan meer dan de helft van de actief beheerde beleggingsfondsen over een langer tijdspad gemeten. De EMB (indextracker) is een marktkapitalisatie-gewogen indexfonds.

In deze illiquide markt met hoge transactiekosten, is sinds het begin van de EMB (indextracker) negen jaar geleden minder dan de helft van de actief beheerde beleggingsfondsen in de VS in staat geweest de EMB (indextracker) te verslaan.

Het aantal ‘outperformers’ is zelfs lager over drie- en vijfjaarsperioden. En bedenk dat deze cijfers over rendementen vóór belastingen zijn. De EMB (indextracker) heeft in de geschiedenis van het fonds nog nooit winst verdeeld en uitbetaald, terwijl de meeste actieve beleggingsfondsen in het vergelijkbare universum dat wel hebben gedaan. Gedurende de laatste drie kalenderjaren heeft 53% van de actieve Amerikaanse beleggingsfondsen in de Moningstar emerging markets bonds categorie ten minste één keer winst uitgekeerd (bron: Morningstar, 31-12-2016).

Kijk naar het rendement op de lange termijn

Wat kunnen we dus afleiden uit deze analyse? Ten eerste, beheerskosten doen er wel degelijk toe. Een hoge vergoeding voor het beheren van een fonds kan op de lange termijn een uitdagende horde zijn om te nemen voor de actieve fondsmanager.

Ten tweede, voor het evalueren van fondsen is het belangrijk te kijken naar de langetermijntrackrecords. Zo waren er per 31 maart verschillende actieve beleggingsfondsen die zeer goede prestaties leverden over het laatste jaar gemeten. Enkele van deze fondsen waren mogelijk goed gepositioneerd voor de rally in energiegerelateerde categorieën in 2016, die zorgde voor een algehele boost in de rendementen van emerging markets schuldpapier.

Maar deze cijfers laten zien dat veel van deze managers niet in staat zijn geweest over langere termijn aanhoudende sterke prestaties te leveren. Gezien deze trend kan investeren in fondsen, enkel gebaseerd op recente prestaties, tot teleurstellingen leiden.

Zowel voor indexbeleggen als actief beheer

Tot slot lenen emerging markets bonds zich als beleggingscategorie voor zowel indexbeleggen als voor actief beheer. Hoge transactiekosten en beperkte liquiditeit creëren kansen voor potentiële alpha, maar ze zorgen ook voor fricties die het genereren van alpha juist moeilijker kunnen maken.

Er zijn genoeg succesvolle actieve emerging markets obligatiefondsmanagers, maar het blijkt dat velen van hen het niet voor elkaar kregen om beter te presteren dan de EMB (indextracker) op langere termijn. Voor beleggers die op zoek zijn een belegging in emerging markets bonds met lage kosten, kan EMB (indextracker) het overwegen waard zijn. Sterker nog, EMB (indextracker) ging recent over de $ 10 mrd aan geïnvesteerd vermogen heen (bron: BlackRock 03-04-2017).

Een belangrijk ander aspect in deze analyse is het ‘universum’ waaraan het fonds is blootgesteld. Een brede indextracker zoals de EMB is ontworpen voor blootstelling aan in Amerikaanse dollars luidende staatsobligaties. Maar andere emerging markets beleggingscategorieën, zoals bedrijfsobligaties of schuldpapier genoteerd in lokale valuta, vallen daar niet onder.

Er bestaan ETF’s voor al deze beleggingscategorieën, maar er is geen indextracker die zorgt voor blootstelling aan alle drie en daarin keuzes maakt afhankelijk van marktkansen. Beleggers die juist daar naar op zoek zijn, doen er verstandig aan een actief beheerd beleggingsfonds te overwegen. Daarbij dienen zij er dan wel zeker van te zijn dat het fonds een succesvolle lange trackrecord heeft, dienen zij de beheerskosten in ogenschouw te nemen en dienen zij zich te realiseren dat het kiezen van winnaars geen gemakkelijke opgave is.

Op zoek naar meer onderzoek en insights?

BEKIJK ONDERWERPEN

Alle in dit document vermelde researchgegevens zijn verstrekt door BlackRock en kunnen door BlackRock inmiddels voor eigen doeleinden gebruikt zijn. De resultaten van dergelijke research worden slechts ter illustratie verstrekt. De hier geuite visies en meningen vormen geen beleggingsadvies of andersoortige aanbeveling en kunnen aan verandering onderhevig zijn. Ze weerspiegelen niet altijd de gezichtspunten van een bepaalde onderneming binnen de BlackRock Group of van een afdeling daarvan en de juistheid ervan kan niet worden verzekerd.

Uitgegeven door BlackRock Investment Management (UK) Limited, geautoriseerd en gereguleerd door de Financial Conduct Authority (FCA). Geregistreerd adres: 12 Throgmorton Avenue, Londen, EC2N2DL. Tel: +44 (0)20 7743 3000. Om u te beschermen worden telefoongesprekken doorgaans opgenomen. BlackRock is een handelsnaam van BlackRock Investment Management (UK) Limited. Dit document is uitsluitend bestemd ter informatie; het vormt geen aanbod of uitnodiging om te beleggen in een van de fondsen van BlackRock en is niet opgesteld in verband met een dergelijk aanbod. Alle in dit document vermelde researchgegevens zijn verstrekt door BlackRock en kunnen door BlackRock inmiddels voor eigen doeleinden gebruikt zijn. De resultaten van dergelijke research worden slechts incidenteel verstrekt. De hier geuite visies en meningen vormen geen beleggingsadvies of andersoortige aanbeveling en kunnen aan verandering onderhevig zijn. Ze weerspiegelen niet altijd de gezichtspunten van een bepaalde onderneming binnen de BlackRock Group of van een afdeling daarvan en de juistheid ervan kan niet worden verzekerd.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor huidige of toekomstige resultaten. De waarde van beleggingen en de gegenereerde inkomsten kunnen zowel dalen als stijgen en zijn niet gegarandeerd. Het is mogelijk dat u het oorspronkelijk geïnvesteerde geld niet terug ontvangt. Veranderingen in de wisselkoersen van valuta’s kunnen ertoe leiden dat de waarde van beleggingen stijgt of daalt. De fiscale regelgeving waaraan beleggingen onderworpen zijn en de hoogte van de belasting kunnen in de loop der tijd wijzigen.

© 2017 BlackRock Inc. Alle rechten voorbehouden. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES, BOUW MET BLACKROCK (BUILD ON BLACKROCK), MAAR WAT KAN IK HET BESTE DOEN MET MIJN GELD (SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY) en het gestileerde i logo zijn geregistreerde en niet-geregistreerde handelsmerken (trademarks) van BlackRock, Inc. of haar dochterondernemingen in de Verenigde Staten en elders. Alle andere handelsmerken (trademarks) zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren.