BELEGEGGEN & PORTEFEUILLE - FOR PROFESSIONAL Investors

Wat goud in de portefeuille kan geen kwaad

09/mrt/2016
By BlackRock

Zodra markten flink in beweging komen, zoeken risicomijdende beleggers goud op. Mede daarom is het edelmetaal met een rendement van 20% een van de best presterende beleggingscategorieën dit jaar.

De prijs van een ounce goud (31 gram) is dit jaar gestegen van 1.060 Amerikaanse dollar naar 1.275 dollar medio maart: een stijging met 20%. Een dalende Amerikaanse dollar, reële rente en een vlucht naar de veilige havens door beleggers zijn er debet aan. De instroom in fysieke goud-ETF’s is sinds de start van het jaar met 20% gestegen.

Beleggers moeten zich echter niet rijk rekenen. Vorig jaar januari steeg de goudprijs bijna 10%, maar tegen het eind van het jaar was de winst vervlogen.

Fed bepaalt de goudprijs

Het tempo waarmee de Federal Reserve (Fed) de rente normaliseert, zal de goudprijs in belangrijke mate drijven dit jaar, stellen de grondstoffenexperts van BlackRock. Hoewel de opmars van de dollar is gestokt, blijft de munt blijft naar verwachting robuust. Dat geeft de goudprijs niet veel ruimte om hard te stijgen. Een harde val lijkt eveneens uitgesloten, gezien de positieve response op recente prijsdalingen en doordat de productiekosten van goud tussen de 1.000 en 1.100 dollar liggen.

De instroom in fysieke goud-ETF’s is sinds de start van het jaar met 20% gestegen.

Redenen voor een hogere prijs

Een geringe blootstelling aan het edelmetaal kan geen kwaad, zegt BlackRock. Goud heeft dit jaar beleggers bescherming geboden tegen de zwiepers van de financiële markten, valutazwakte en heeft ook inflatieangst bezworen. Op middellange termijn kan volgens BlackRock de prijs stijgen vanwege de vraag uit Azië, het aanhoudend opkopen van goud door de centrale banken en de mogelijkheid van hogere inflatie als gevolg van soepel geldbeleid door centrale banken.

Niet alleen is de vraag naar goud groot; het aanbod staat onder druk door het terugschroeven van investeringen in goudmijnen en de kleine aantal ontdekkingen van goudaders, terwijl gerecycled goud de weg naar de markt minder goed vindt vanwege de huidige prijs. Die is weliswaar flink hoger dan begin dit jaar, maar ver verwijderd van de piek van 1.900 dollar in 2011.

Het is niet alleen goud dat dit jaar in het oog springt, maar ook de aandelen van de bedrijven die het edelmetaal delven. Veel gouddelvers halen of overtreffen hun productiequota tegen lagere kosten dan een jaar geleden. Dat komt deels doordat energiekosten en grondstoffenprijzen zijn gedaald, en grondstoffengerelateerde valuta zoals de Canadese dollar depreciëren.

Als goud in prijs stijgt, bewegen goudgerelateerde aandelen harder omhoog. Het BlackRock World Gold Fund belegt hoofdzakelijk in aandelen van bedrijven actief in de goudwinning. De koersontwikkeling van deze aandelen hangt sterk aan de goudprijs, maar ook hoe kostengedisciplineerd en efficiënt deze mijndelvers te werk gaan.

Risicometer

Risicometer 7

Op zoek naar meer onderzoek en insights?

BEKIJK ONDERWERPEN

Uitgegeven door BlackRock Investment Management (UK) Limited, in het Verenigd Koninkrijk geautoriseerd en gereguleerd door de Financial Conduct Authority, geregistreerd onder nummer 2020394 en gevestigd op het adres: 12 Throgmorton Avenue, Londen EC2N 2DL. Telefoon: +44 (0)20 7743 3000. Voor uw bescherming worden telefoongesprekken doorgaans opgenomen. BlackRock is een handelsnaam van BlackRock Investment Management (UK) Limited. In Nederland uitgegeven door het kantoor van BlackRock Investment Management (UK) Limited in Amsterdam, gevestigd op het adres: Amstelplein 1, 1096 HA Amsterdam, Tel: 020 - 549 5200.

In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De waarde van uw belegging kan fluctueren en is niet gegarandeerd. De kans is aanwezig dat u uw oorspronkelijke inleg niet terug krijgt.

Veranderingen in de wisselkoersen van valuta's kunnen ertoe leiden dat de waarde van beleggingen stijgt of daalt. Deze schommelingen kunnen bijzonder sterk zijn bij een fonds dat blootstaat aan een hogere volatiliteit en de waarde van een belegging kan plotseling en zeer sterk dalen. De fiscale regelgeving waaraan beleggingen onderworpen zijn en de hoogte van de belasting kunnen in de loop der tijd wijzigen.

BlackRock Global Funds (BGF) is een open-end beleggingsmaatschappij gevestigd in Luxemburg, die slechts in een beperkt aantal rechtsgebieden ter verkoop wordt aangeboden. BGF wordt niet ter verkoop aangeboden in de VS of aan Amerikaanse ingezetenen. Productinformatie met betrekking tot BGF mag niet in de VS worden verspreid. Deze fondsenreeks is toegelaten onder sectie 264 van de Britse Financial Services and Markets Act 2000. BlackRock Investment Management (UK) Limited is de distributeur van BGF in het Verenigd Koninkrijk. Het grootste deel van de beschermende maatregelen die binnen de Britse wetgeving geboden worden, en van de compensaties zoals omschreven in het Financial Services Compensation Scheme, zijn voor dit fonds niet van toepassing. Inschrijvingen in de collectieve beleggingen van BGF worden uitsluitend geaccepteerd op basis van het huidige prospectus, het meest recente jaarverslag en de Essentiële Beleggersinformatie, die op onze website beschikbaar zijn. Prospectussen, Essentiële Beleggersinformatie en inschrijvingsformulieren zijn mogelijk niet beschikbaar voor beleggers in bepaalde rechtsgebieden waar de betreffende fondsen niet zijn toegelaten. BlackRock Global Funds (BGF) is een UCITS (icbe) zoals gedefinieerd in sectie 1:1 van de Wet op het financieel toezicht (WFT). BlackRock World Gold Fund is een subfonds van BGF. BGF en de subfondsen daarvan zijn ingeschreven in het register zoals bedoeld in sectie 1:107 WFT. Voor meer informatie over BGF en de subfondsen daarvan wordt verwezen naar de Essentiële Beleggersinformatie (EBI). Het prospectus en de EBI van BGF en de subfondsen daarvan zijn beschikbaar op de website van BlackRock: www.blackrock.nl. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. De waarde van de activa die door BGF en de subfondsen daarvan worden beheerd kan sterk schommelen als een gevolg van het beleggingsbeleid en het is niet zeker dat u uw oorspronkelijke inleg terug ontvangt.

Tenzij anders aangegeven biedt dit document slechts beperkte informatie over het fonds. De informatie in dit document dient niet te worden opgevat als een prognose, onderzoek, beleggingsadvies, aanbeveling of aansporing om bepaalde effecten te kopen of te verkopen. Het is uw persoonlijke verantwoordelijkheid om op de hoogte te zijn van de wetten en voorschriften die gelden in het land waar u gevestigd bent.

Fondsspecifieke risico’s

Wisselkoersrisico: Het fonds belegt voor een groot deel in effecten die genoteerd zijn in een vreemde valuta; schommelingen van de betreffende valutakoersen zullen invloed hebben op de waarde van de belegging.

Risico specifieke sectoren: Het fonds belegt in een beperkt aantal marktsectoren. Vergeleken met beleggingen die het beleggingsrisico spreiden door in meerdere sectoren te beleggen, kunnen koersschommelingen een groter effect hebben op de algehele waarde van dit fonds.

Risico kleinere ondernemingen: Het fonds kan beleggen in kleinere ondernemingen, waarvan de aandelen zich minder voorspelbaar kunnen ontwikkelen en soms minder liquide kunnen zijn dan aandelen van grotere ondernemingen.

Risico opkomende markten: In vergelijking met meer gevestigde economieën en markten kan de waarde van beleggingen in opkomende markten beïnvloed worden door grotere volatiliteit, als gevolg van verschillen in algemeen aanvaarde boekhoudregels of door economische of politieke instabiliteit.

Risico mijnbouwaandelen: Het fonds kan beleggen in mijnbouwaandelen die doorgaans onderhevig zijn aan bovengemiddelde volatiliteit, vergeleken met andere beleggingen. Trends die zich kunnen voordoen op de algemene aandelenmarkt hoeven niet te worden weerspiegeld in mijnbouwaandelen.