Skip to content
Beleggen & Portefeuille

Duurzame bedrijfsobligaties in opmars

BlackRock |15/sep/2017

Beleggers die willen investeren in duurzame obligaties, krijgen steeds meer keus. En terecht, want voor lange termijn beleggers bieden duurzame obligaties zeker kansen.

Steeds meer beleggers, van grote pensioenfondsen en banken tot particuliere beleggers, overwegen duurzaam beleggen. Ze denken dat bedrijven die minder vervuilen, die beter met hun personeel omgaan en hoge ethische normen en waarden naleven, wel eens de winnaars van morgen kunnen zijn. Winnaars die op termijn winstgevender zijn dan hun niet-duurzame concurrenten.

Er zijn steeds meer duurzame beleggingsproducten, onderzoeken en data die onderstrepen dat duurzame beleggingen net zo goed of zelfs beter renderen dan reguliere beleggingen. Dat constateert Karen Schenone, productstrateeg vastrentende waarden van BlackRock. In maart 2017 hadden aandelenbeleggers wereldwijd zo’n 200 miljard dollar belegd in duurzame beleggingen.

Voor obligatiebeleggers is er op dit vlak echter nog weinig keus. Terwijl de bekende ESG-criteria voor duurzaam beleggen (Environmental, Social en Governance, oftewel milieu, maatschappij en goed bestuur) ook kunnen gelden voor obligaties, met name bedrijfsobligaties.

Beoordelingscriteria voor duurzame investeringen

Duurzame beleggers kunnen het best focussen op de lange termijn. Wie een mogelijke belegging beoordeelt volgens de duurzame ESG-criteria, weegt immers het verdienpotentieel van een bedrijf voor de (verre) toekomst. Maar met welke vragen moet je als duurzame belegger een bedrijf beoordelen, waarin je mogelijk wilt investeren?

  • Qua milieu: hoe denkt een bedrijf over de impact die het heeft op milieuaspecten als klimaatverandering, vervuiling en afvalverwerking?
  • Qua maatschappij: hoe behandelt een bedrijf zijn werknemers? Heeft het een positieve impact op zijn omgeving?
  • Qua goed bestuur: hoe goed wordt een bedrijf bestuurd? Biedt het bonussen en andere perverse prikkels aan goed scorende verkopers? Hoe is het toezicht op het dagelijks bestuur geregeld?

Duurzaam op termijn vaak beter

Door (ook) met deze bril naar een mogelijke belegging te kijken, kun je als belegger je lange termijn rendement verbeteren, stelt Schenone. Logisch, want je kunt er kansen en risico’s mee ontdekken die je anders niet zou zien. Zo kunnen bedrijven die relatief weinig milieurisico’s lopen, die goed in staat zijn om de beste talenten uit de arbeidsmarkt te vissen, of die goed toezicht hebben, op termijn beter presteren dan hun concurrenten. Dat gegeven past prima bij de attitude van obligatiebeleggers, die doorgaans meer investeren vanuit een lange termijn visie dan aandelenbeleggers.

Duurzame obligatie-index

Met de toenemende vraag naar duurzame beleggingen neemt ook het aantal ratingbureaus toe dat zich hiermee bezig houdt. MSCI, bekend vanwege zijn wereldwijde aandelenindex, beoordeelt bedrijven op ESG-criteria en geeft waarderingen uiteenlopend van ‘AAA’ tot ‘CCC’.

Beleggers kunnen ook kiezen voor een belegging in een index met duurzame bedrijfsobligaties. Zo is er de Bloomberg Barclays MSCI US Corporate ESG Focus Index. Tweederde van de in deze obligatie-index opgenomen bedrijven scoren de hoogste ESG-waarderingen in hun sector. 

Op zoek naar meer onderzoek en insights?

BEKIJK ONDERWERPEN