BELEGEGGEN & PORTEFEUILLE - FOR PROFESSIONAL INVESTORS

Azië in alle geuren en smaken

10/jan/2017
By BlackRock

De regio Azië biedt een hogere economische groei dan in de rest van de wereld. Daarnaast voeren een aantal landen hervormingen door die positief kunnen bijdragen aan de groei. Dat is ook te zien aan de bedrijfswinsten die gemiddeld genomen stijgen. Azië biedt hierdoor voor de selectieve belegger veel interessante kansen. Lees meer daarover in het artikel dat eerder in deze serie verscheen.

Maar om zelf aan de slag te gaan met de selectie van de beste bedrijven in een voor u onbekende regio gaat misschien wat te ver. Het aanschaffen van ETF’s is een optie, maar daarmee wordt misschien te gespreid belegd als u op zoek wilt naar de échte kansen. Daarvoor kunt u beter in een actief beheerd fonds stappen. Eerder gaven we aan dat vermogensbeheerder BlackRock in deze regio daarvoor uitstekende papieren heeft.

Welke fondsen?

Zoals deze regio de meest uiteenlopende geuren en smaken biedt, zo biedt BlackRock ook diverse fondsen die zich richten op verschillende kansen in Azië. In dit artikel bespreken we de belangrijkste actief beheerde fondsen per beleggingsthema.

Aziatische kernbeleggingen

Wilt u de diverse kansen in de regio pakken, ongeacht sector of land? Dan zijn het BGF Asian Dragon Fund en het BGF Pacific Equity Fund het meest voor de hand liggend.

Het BGF Asian Dragon Fund bevat tussen de 50 en 80 posities en is niet beperkt tot de grootste, meest verhandelde aandelen. Het is een ideaal fonds als u zich richt op vermogensgroei op de langere termijn door in te springen op de kansen in de regio. Het beste van Aziatische aandelen in één beleggingsfonds.

Het BGF Pacific Equity Fund richt zich zowel op Azië als de Pacific-regio. Het fonds combineert beleggingen in de hoogontwikkelde Japanse markt, met beleggingen in ‘jongere’ ASEAN-markten.

Dividendfonds

Vanwege de structurele groei in Azië kunnen steeds meer ondernemingen dividend aan hun aandeelhouders uitkeren. Het BGF Asia Pacific Equity Income Fund richt zich specifiek op deze bedrijven.

Landenfondsen

U kunt natuurlijk ook specifiek kiezen voor een belegging in een specifiek land. BlackRock biedt landenfondsen voor Japan, China en India aan. Op deze manier profiteert u niet alleen van de groei die een bedrijf zelf weet te ontwikkelen maar ook van eventuele beleidsontwikkelingen binnen een land die positief uit kunnen pakken voor de economie en daarmee voor het bedrijfsleven.

Het BGF Japan Flexible Equity Fund richt zich op Japan. Daar werkt premier Abe er hard aan om de binnenlandse consumptie aan te wakkeren. Het fonds probeert ondernemingen aan de portefeuille toe te voegen op het moment dat de algemene verwachtingen nog laag zijn, maar de vooruitzichten voor het winstmomentum verbeterd zijn.

In China verandert de economie snel én radicaal. De regering legt zich neer bij tragere groei in ruil voor hervormingen en een duurzame toekomst van de economie. Het beleggingsteam van het BGF China Fund zoekt naar relatief ondergewaardeerde ondernemingen, waarvan verwacht wordt dat ze van de hervormingen kunnen profiteren.

India is inmiddels een van de sterkste opkomende markten ter wereld. De hervormingsgezinde regering en opklimmende economie kunnen de aanzet geven tot een lange, duurzame periode van groei. Het beleggingsteam achter het BGF India Fund zoekt naar goed geleide ondernemingen met een sterke balans en pricing power, die tot de top van hun sector behoren.

Streven naar een bovengemiddeld rendement

In Zuidoost Azië (de ASEAN-regio) zijn diverse bedrijven te vinden die een bovengemiddeld rendement weten te maken. Het beleggingsteam van het BGF ASEAN Leaders Fund kijkt verder dan het beperkte aantal largecaps in de ASEAN-regio en zoekt naar aantrekkelijke midcap-ondernemingen, die vaak geen deel uitmaken van de benchmark en vermoedelijk in de loop van de tijd aanzienlijk kunnen groeien.

Niet ieder bedrijf zal kunnen profiteren van de ontwikkelingen die in deze regio spelen. Voor het BGF Asian Growth Leaders Fund gaat het team op zoek naar ondernemingen die de beste papieren hebben om de vruchten te plukken van deze ontwikkelingen, binnen of buiten de traditionele benchmarks voor de regio. Het is een beleggingsfonds met een meer geconcentreerde portefeuille aandelen, sterker gebaseerd op overtuiging. Op zoek naar de winnaars van morgen.

U hoeft alleen nog maar te kiezen

Wanneer u in Azië op een lokale markt terecht komt, wordt u waarschijnlijk overvallen door de geuren en kleuren van alle groenten, fruit en specerijen. Het ziet er allemaal verleidelijk uit, maar om zomaar overal uw tanden in te zetten, is misschien ook wat risicovol.

Ditzelfde geldt voor beleggen in Azië. Er liggen fantastische kansen in deze regio die u met wat hulp op de (financiële) markten kunt plukken. BlackRock kan u hierbij van dienst zijn met een goed gevulde mand aan actief beheerde fondsen. U hoeft alleen nog maar te kiezen…

BlackRock's Azië fondsenreeks

Verkrijgbaarheid

De beleggingsfondsen van BlackRock zijn via een groot aantal banken, online platforms en vermogensbeheerders verkrijgbaar. Het aanbod van BlackRock fondsen kan per distributeur verschillen. Alle in dit artikel genoemde fondsen zijn beschikbaar via Binck Bank.

Binck

De volgende risico-indicator is van toepassing op alle in dit artikel genoemde fondsen:

loop geen onnodig risico

Op zoek naar meer onderzoek en insights?

BEKIJK ONDERWERPEN

De genoemde fondsen zijn subfondsen van BlackRock Global Funds (BGF). BGF is een UCITS (icbe) zoals gedefinieerd in sectie 1:1 van de Wet op het financieel toezicht (WFT). BGF en de subfondsen daarvan (de “fondsen”) zijn ingeschreven in het register zoals bedoeld in sectie 1:107 WFT.

Het beleggen in de fondsen is niet per se geschikt voor alle beleggers. BlackRock geeft geen garantie op de resultaten van de fondsen. De koersen van beleggingen (die op beperkte markten kunnen worden verhandeld) kunnen stijgen of dalen en de kans bestaat dat de belegger het ingelegde vermogen niet terugkrijgt. Uw inkomen is niet vast maar kan aan schommelingen onderhevig zijn. In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicator voor toekomstige resultaten. De waarde van de beleggingen die blootgesteld zijn aan vreemde valuta kan worden beïnvloed door valutaschommelingen. Wij herinneren u eraan dat uw financiële situatie en fiscale vrijstellingen kunnen veranderen. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. De waarde van de activa die door BGF en de subfondsen daarvan worden beheerd kan sterk schommelen als een gevolg van het beleggingsbeleid en het is niet zeker dat u uw oorspronkelijke inleg terug ontvangt.

BlackRock doet geen uitspraken over de vraag of deze belegging geschikt is voor u en of deze aansluit bij uw persoonlijke behoeften en risicotolerantie. De gegeven informatie is slechts een samenvatting; beleggingen dienen te worden gedaan op basis van het huidige prospectus, dat kan worden opgevraagd bij BlackRock. Met betrekking tot genoemde fondsen is deze pagina uitsluitend bedoeld ter informatie; het dient in geen geval te worden opgevat als een beleggingsadvies of een aanbeveling, aansporing of uitnodiging om de hier genoemde effecten te kopen of te verkopen.

Specifieke risico’s per fonds zijn te vinden op de website van de betreffende fondsen, in het prospectus en in de Essentiële Beleggersinformatie. Exemplaren van alle documenten (d.w.z. het prospectus, het/de supplement(en), de laatste en voorgaande jaarverslagen en halfjaarlijkse verslagen van de fondsen en de voorwaarden van de fondsen) zijn in Nederland gratis verkrijgbaar ten kantore van de Nederlandse vertegenwoordiger, BlackRock Investment Management (UK) Limited – Dutch Branch, Rembrandt Toren, 17e verdieping, Amstelplein 1, 1096 HA Amsterdam, Nederland. Iedere beslissing om te beleggen dient uitsluitend gebaseerd te zijn op de informatie in het bij deze belegging behorende prospectus, de Essentiële Beleggersinformatie ('EBI') en het meest recente halfjaarverslag en de niet door een accountant goedgekeurde halfjaarrekening en/of het jaarverslag en de door de accountant goedgekeurde jaarrekening. Beleggers dienen kennis te nemen van de specifieke risico’s van dit fonds, zoals deze in de EBI en in het door het fonds uitgegeven prospectus gespecificeerd zijn.

BlackRock® is een geregistreerd handelsmerk van BlackRock, Inc. © 2016 BlackRock, Inc. Alle rechten voorbehouden. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, ALADDIN, iSHARES, LIFEPATH, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY, MAAR WAT KAN IK HET BESTE DOEN MET MIJN GELD, INVESTING FOR A NEW WORLD en BUILT FOR THESE TIMES zijn geregistreerde en niet-geregistreerde handelsmerken van BlackRock, Inc. of haar dochterondernemingen in de Verenigde Staten en elders. Alle andere handelsmerken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars.

In Nederland uitgegeven door het kantoor van BlackRock Investment Management (UK) Limited in Amsterdam, gevestigd aan het adres: Amstelplein 1, 1096 HA Amsterdam, Tel: 020 - 549 5200.