BELEGGEN & PORTEFEUILLE - FOR PROFESSIONAL INVESTORS

Een gescreende obligatieportefeuille:
de gulden middenweg

26/sep/2016
By BlackRock

De lage rente en toenemende volatiliteit stellen obligatiebeleggers voor lastige dilemma’s. Een screening op basis van zorgvuldig gekozen maatstaven kan de voordelen van actief en passief beheer met elkaar combineren.

De rente op staatsobligaties van veel ontwikkelde landen staat al lange tijd ongekend laag en niets wijst erop dat hierin op korte termijn verandering zal komen. Het rendement op 26% van de obligaties in de Barclays Global Aggregate index werd door Barclays per 30 juni op negatief gesteld. Anderhalve maand later is het beeld er niet rooskleuriger op geworden (zie grafiek). Gekeken naar het reële rendement op staatsobligaties van belangrijke landen als de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Italië en Japan, blijkt dat alleen obligaties met een langere resterende looptijd nog een enigszins acceptabel rendement kunnen opbrengen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat veel obligatiebeleggers naarstig op zoek zijn naar oplossingen die potentiële verliezen kunnen beperken.

Reëel rendement (yield) op staatsobligaties

Reëel rendement (yield) op staatsobligaties

Bron: Thomson Reuters Datastream en BlackRock Investment Institute, per 16 aug. 2016.

 

Lees het artikel

Op zoek naar meer onderzoek en insights?

BEKIJK ONDERWERPEN

Uitgegeven door BlackRock Investment Management (UK) Limited, geautoriseerd en gereguleerd door de Financial Conduct Authority (FCA). Geregistreerd adres: 12 Throgmorton Avenue, Londen, EC2N2DL. Tel: +44 (0)20 7743 3000. Om u te beschermen worden telefoongesprekken doorgaans opgenomen. BlackRock is een handelsnaam van BlackRock Investment Management (UK) Limited. Dit document is uitsluitend bestemd ter informatie; het vormt geen aanbod of uitnodiging om te beleggen in een van de fondsen van BlackRock en is niet opgesteld in verband met een dergelijk aanbod. Alle in dit document vermelde researchgegevens zijn verstrekt door BlackRock en kunnen door BlackRock inmiddels voor eigen doeleinden gebruikt zijn. De resultaten van dergelijke research worden slechts incidenteel verstrekt. De hier geuite visies en meningen vormen geen beleggingsadvies of andersoortige aanbeveling en kunnen aan verandering onderhevig zijn. Ze weerspiegelen niet altijd de gezichtspunten van een bepaalde onderneming binnen de BlackRock Group of van een afdeling daarvan en de juistheid ervan kan niet worden verzekerd.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor huidige of toekomstige resultaten. De waarde van beleggingen en de gegenereerde inkomsten kunnen zowel dalen als stijgen en zijn niet gegarandeerd. Het is mogelijk dat u het oorspronkelijk geïnvesteerde geld niet terug ontvangt. Veranderingen in de wisselkoersen van valuta’s kunnen ertoe leiden dat de waarde van beleggingen stijgt of daalt. De fiscale regelgeving waaraan beleggingen onderworpen zijn en de hoogte van de belasting kunnen in de loop der tijd wijzigen.

© 2017 BlackRock Inc. Alle rechten voorbehouden. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES, BOUW MET BLACKROCK (BUILD ON BLACKROCK), MAAR WAT KAN IK HET BESTE DOEN MET MIJN GELD (SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY) en het gestileerde i logo zijn geregistreerde en niet-geregistreerde handelsmerken (trademarks) van BlackRock, Inc. of haar dochterondernemingen in de Verenigde Staten en elders. Alle andere handelsmerken (trademarks) zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren.