Skip to content
VOOR PROFESSIONELE BELEGGERS

Zijn Chinese aandelen te duur?

BlackRock |06/mrt/2019

Wie deze weken de kranten er op nageslagen heeft zal het niet ontgaan zijn dat de Chinese aandelenmarkt momenteel de lijstaanvoerder is van de (grotere) internationale aandelenbeurzen. Maar is dat wel terecht? En is dit een goed moment om de allocatie naar Opkomende Markten uit te breiden?

 China en andere emerging markets zitten in de lift

Als we ons beperken tot de cijfers van de MSCI total return indices, staat de Chinese markt dit jaar al 18% in de plus en heeft daarmee de MSCI Emerging Markets als geheel een mooie 9% hoger gezet. Het zijn behoorlijk imposante rendementen, zeker als je bedenkt dat er nog geen handelsakkoord met de VS is, de macrocijfers vrijwel consequent zijn tegengevallen, terwijl de winstverwachtingen nog steeds neerwaarts worden herzien.

Geen wonder dat onze klanten ons de afgelopen weken regelmatig vragen of Chinese aandelen - en in het verlengde daarvan ook aandelen in de bredere Emerging Markets - niet een beetje te veel op de muziek zijn vooruitgelopen. Het antwoord: ja en nee.

Enerzijds corrigeert de sterke stijging een diep dal van eind vorig jaar

Om met de nee te beginnen: het is nooit raadzaam om al te stellige conclusies te trekken op basis van een koersontwikkeling van twee maanden, zonder daarbij de periode daarvoor in ogenschouw te nemen.

Onderstaande grafiek laat de Total Return van de aandelenmarkten (in lokale valuta) van verschillende landen zien. De blauwe balken geven de koerssprong sinds het begin van dit jaar, de groene de resultaten van 2018. Conclusie: the harder they fall, the harder they come.

Je kunt dus ook zeggen dat de grote plus van China dit jaar sterk samenhangt met de sterke min van vorig jaar. Datzelfde V-vormige koersverloop hebben de internationale beurzen de afgelopen maanden ook laten zien, zij het iets minder sterk. Het keerpunt valt min of meer per toeval aan het einde van het vorige jaar.

Total Return van de aandelenmarkten

chinese shares are too expensive

Bron: Bloomberg, BlackRock Investment Instituut, maart 2019

Waarom is de correctie sterker dan andere opkomende markten?

Waar kwam de daling vandaan? Die was vooral te wijten aan de tegenvallende economische groei van de Chinese economie, het handelsconflict met Amerika en teleurstellende winstgroei. De draai terug omhoog kwam zo’n beetje aan het einde van het jaar, toen centrale autoriteiten nieuwe stimuleringsmaatregelen in het vooruitzicht stelden om de economie weer vlot te trekken.

In combinatie met de lage waardering en de onderweging die veel internationale beleggers in de Chinese markt hadden, vormde dit de aanleiding van veel beleggers om meer in China te beleggen. Daar kwam in de laatste weken het positieve sentiment ten aanzien van de handelsonderhandelingen met Amerika nog als extra factor bovenop.

Anderzijds is die opwaartse correctie wel sterk

Nu komt wellicht ook die ‘ja’ om de hoek kijken. De afgelopen twee weken lopen internationale beurzen op, waarbij de hoop op een uitkomst van het handelsconflict met de VS steevast als een onderliggende oorzaak wordt genoemd. Nou hebben ook wij goede hoop dat er een overeenstemming zal worden bereikt, maar het huidige koersverloop lijkt iets te veel op een klassiek ‘buy the rumour and sell the fact’ patroon om al te veel koerswinst te verwachten als dat inderdaad uitkomt. Een handelsakkoord lijkt eigenlijk min of meer al verdisconteerd.

Ook wat betreft een duidelijke draai in het momentum van de Chinese economie zijn onze verwachtingen niet al te hoog gespannen. Niet dat we ons zorgen maken over de groei in de tweede helft van het jaar (dan zijn de stimuleringsmaatregelen wel door de economie geabsorbeerd), maar op de korte termijn zijn we heel wat minder overtuigd van de groeicijfers en de winstcijfers die daarvan in het verlengde liggen.

Geen slecht moment om uit te breiden naar opkomende markten

We raden sowieso af om te veel te focussen op een periode van twee maanden. Zeker, de komende tijd zal wat meer onzeker en volatiel zijn, maar op de langere termijn, en vooral voor de bredere beleggingscategorie Emerging Markets zijn wij nog steeds positief: relatief ongeliefd (onderwogen door veel internationale beleggers) en niet overdreven duur.

DIT MATERIAAL IS BEDOELD VOOR VERSPREIDING ONDER PROFESSIONELE CLIËNTEN EN ER MAG NIET OP WORDEN VERTROUWD DOOR ANDERE PERSONEN.

De hier geuite visies en meningen vormen geen beleggingsadvies of andersoortige aanbeveling en kunnen aan verandering onderhevig zijn. Ze weerspiegelen niet altijd de gezichtspunten van een bepaalde onderneming binnen de BlackRock Group of van een afdeling daarvan en de juistheid ervan kan niet worden verzekerd.

Uitgegeven in de EER door BlackRock (Netherlands) B.V.: Amstelplein 1, 1096 HA, Amsterdam, Tel.: 020 - 549 5200, Handelsregister nr. 17068311. Raadpleeg de website voor meer informatie: www.blackrock.com. Voor uw bescherming worden telefoongesprekken gewoonlijk opgenomen. BlackRock is een handelsnaam van BlackRock (Netherlands) B.V.