Skip to content

De Markt op met Lukas Daalder: de kapitaalmarktrente

De kapitaalmarktrente is de rente op staatsobligaties met een looptijd van 10 jaar. In Nederland is die rente momenteel negatief, iets wat in historisch perspectief uitzonderlijk te noemen is. Hoe komt dat eigenlijk? Komt er verandering? En vooral: hoe moet je er als belegger mee omgaan in je portefeuille? We zoeken het uit in ‘De Markt op met Daalder’.

Dé grootste verrassing van 2019 op de financiële markten is de sterke daling van de kapitaalmarktrente, de rentevergoeding op staatobligaties met een looptijd van 10 jaar. Aan het begin van dit jaar stond die rente voor Nederland nog op +0,3%, maar in augustus van dit jaar zakte hij tot een dieptepunt van -0,6%. Een negatieve rentevergoeding betekent dat geldschieters geld moeten betalen om in staatsobligaties te mogen beleggen, terwijl de Nederlandse overheid juist geld toe krijgt om geld te lenen. Hoe is dat mogelijk?

Meer vraag, minder aanbod

De hoogte van de kapitaalmarktrente wordt dagelijks bepaald door het aanbod van en de vraag naar staatsobligaties. Het aanbod wordt hierbij bepaald door de begrotingsbalans van de overheid: heeft een overheid een tekort op haar begroting dan komt er meer schuld (=staatsobligaties) naar de markt, is er een overschot, dan neemt die schuld af. De Duitse en Nederlandse overheid hebben al jaren een overschot op hun begroting, waarmee de poel met obligaties dus gestaag afneemt. 

Kijken we naar de vraagkant, dan zien we dat de Europese Centrale Bank de afgelopen jaren als grote (nieuwe) speler op de markt is gekomen, waarbij de ECB inmiddels ruim een kwart van alle Duitse en Nederlandse staatsobligaties heeft opgekocht.

Daarnaast is er sprake van vergrijzing. Een oudere bevolking spaart voor haar pensioen en heeft daarbij voorkeur voor een veilige belegging: staatsobligaties.

Blijft de kapitaalmarktrente laag?

Een draai is uiteraard nooit uit te sluiten, maar verwacht op korte termijn geen al te structurele draai. De ECB blíjft staatsobligaties opkopen, vergrijzing is ook niet iets dat spoedig verandert. Wellicht dat overheden bereid zijn het roer om te gooien, maar de laatste geluiden uit Berlijn en Den Haag lijken niet in die richting te wijzen.

Hoe moet je als belegger omgaan met de lage kapitaalmarktrente?

De moeilijkheid is dat er veel verschillende soorten beleggers zijn. Voor het beleggingsbeleid van pensioenfondsen is renteafdekking bijvoorbeeld een belangrijk vraagstuk. Particuliere beleggers kijken meestal primair naar hun rendement en hebben een heel andere benadering ten opzichte van risico in hun portefeuille.

Eén ding is zo goed als zeker: door de lage kapitaalmarktrente komen de te verwachten rendementen naar de toekomst een heel stuk lager te liggen. Het obligatiedeel van je portefeuille zal sowieso nauwelijks renderen, zelfs niet op een langere termijn. Maar ook in aandelen verwachten we minder goede rendementen dan in de afgelopen 20, 30 jaar. Houd daar dus rekening mee.

Is een stijging van de lage kapitaalmarktrente mogelijk?

Ja, dat kan. Maar houd daarbij rekening met de onzekerheid die aan zo’n verwachting kleeft. Je kunt wel verwachten dat de kapitaalmarktrente naar een bepaald punt gaat, maar dan heb je het over een puntschatting. Wat belangrijker is, is te kijken naar het risico rondom die puntschatting. Kijk naar de risicofactoren in je portefuille en aan de hand daarvan kun je de portefeuille optimaliseren. Daar helpen we je graag mee.

Wil je verder spreken over de kapitaalmarktrente? Mail ons.

Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De waarde van uw beleggingen kan sterk schommelen als een gevolg van het beleggingsbeleid en het is niet zeker dat u uw oorspronkelijke inleg terug ontvangt. De waarde van de beleggingen die blootgesteld zijn aan vreemde valuta kan worden beïnvloed door valutaschommelingen. Specifieke risico’s per fonds zijn te vinden in de Essentiële Beleggersinformatie (EBI). Deze vindt u op de fondspagina’s of via Beleggingsinformatie in het menu.

De opgenomen informatie is niet bedoeld als voorspelling, onderzoek of beleggingsadvies door BlackRock en vormt ook geen aanbeveling, aanbieding of uitnodiging om effecten te kopen of verkopen, of om een bepaalde beleggingsstrategie te volgen.

Uitgegeven in de EER door BlackRock (Netherlands) B.V.: Amstelplein 1, 1096 HA, Amsterdam, Tel.: 020 - 549 5200, Handelsregister nr. 17068311. Raadpleeg de website voor meer informatie: www.blackrock.com. Voor uw bescherming worden telefoongesprekken gewoonlijk opgenomen. BlackRock is een handelsnaam van BlackRock (Netherlands) B.V.

MKTGH1019E-988003