Skip to content
VOOR PROFESSIONELE BELEGGERS

Terugblik op de BlackRock Year-End Outlook conferentie

BlackRock |14/dec/2018
Robot Pepper verwelkomde de genodigden

Begin december organiseerde BlackRock de halfjaarlijkse Outlook conferentie, dit keer in het Amsterdamse EYE-museum. Met als centraal thema: technologie en de outlook.

Jan Hommen, Chairman BlackRock Nederland, opende de middag. Hij introduceerde als eerste Philipp Hildebrand, Vice Chairman van BlackRock. Hildebrand werd geïnterviewd door Monique Donders, country manager BlackRock Nederland.

Hildebrand schetste de grootste uitdagingen en geopolitieke risico’s waar de financiële markten nu mee te maken hebben. Dat is met name het conflict tussen China en de VS, waar ‘rising power’ botst met ‘existing power’.

Phillip Hildebrand in gesprek met Monique Donders (beiden BlackRock)

Technologie biedt bedrijven enorme kansen, vervolgde Hildebrand. Hij noemde als voorbeeld BlackRock’s eigen GPS-indicator. Deze voorspelt de economische groei niet alleen op basis van macro-economische data, maar ook vanuit big data-indicatoren, denk aan consumentengedrag afgeleid uit zoekgedrag op internet, online vacatures en zelfs satellietbeelden.

Hildebrand gaat ervan uit dat bedrijfswinsten hoog blijven, maar dat de economische piek voorbij is. Voor 2019 verwacht hij geen recessie, voor 2020 is die kans wel groter. Hij verwacht dat de vraag naar ESG-beleggen blijft stijgen, met name in Europa. BlackRock speelt daar op in door binnenkort alle ETF’s te voorzien van een ESG-rating.

Digitale transformatie dé oplossing voor goede zorg

Daarna was het de beurt aan Jan Kimpen, chief medical officer van Philips. Zijn stelling is dat digitale transformatie dé oplossing is om de snelgroeiende en verouderende wereldbevolking van goede zorg te kunnen voorzien. Artsen, ziekenhuizen, leveranciers, alle spelers in de zorgsector moeten anders en vooral digitaler gaan werken, stelt Kimpen.

Jan Kimpen (Philips)

De rol van ziekenhuizen zal veranderen, want patiënten worden meer verantwoordelijk voor preventie en de invulling van hun eigen zorg.

Online connectiviteit en digitalisering gaan in de zorg voor zeer grote disrupties zorgen. Daarom besteedt Philips liefst 60% van de investeringen in r&d aan digitale producten. En dat zal volgens Kimpen, voormalig kinderarts en eerder CEO van het UMC Utrecht, leiden tot betere medische beslissingen, gepersonaliseerde zorgprogramma's, zorg op afstand en eenvoudig toegankelijke en actuele medische dossiers.

De zorg moet over naar Value Based Healthcare: gericht op het maximaliseren van de waarde van zorg voor de patiënt in combinatie met het reduceren van de zorgkosten. Kimpen stelt dat dat moet leiden tot betere gezondheidsuitkomsten en een prettige ‘ziekenhuis-ervaring’ voor de patiënt. Daarnaast moet digitalisering de werkdruk voor artsen en verpleegkundigen verlichten, want het percentage burnouts in deze sector (30 tot 50%) is erg hoog.

2019: onzekerheid op de financiële markten neem toe

De laatste spreker was Lukas Daalder, chief investment strategist van BlackRock Nederland. In 2018 konden de financiële markten alleen nog rekenen op ‘groeimotor’ Amerika; Europa en Japan lieten het afweten. Met nog een paar weken te gaan, is de conclusie van Daalder dat zowel aandelen als obligaties dit jaar gemiddeld voor negatieve rendementen zorgden. Wat vrij uniek is.

Lukas Daalder presenteerde de beleggingsvisie van BlackRock

De zaal kon via een app aangeven wat hun verwachting is van de Amerikaanse aandelenmarkt in 2019. Per saldo was er een kleine meerderheid die voor deze beleggingscategorie een negatief rendement verwacht. Gaan we richting een recessie? Daalder wees op de consensus-verwachting van analisten: de spreiding in de verschillende scenario’s neemt opvallend toe, wat duidt op verwarring en onzekerheid.

Hij schetste vervolgens de beleggingsvisie van BlackRock voor 2019. Dat wordt waarschijnlijk een volatiel jaar. Kansen liggen er voor de lange termijn met name in kwaliteitsaandelen met een sterke balans, met een voorkeur voor Amerikaanse aandelen. Qua regio bieden de emerging markets momenteel goede beleggingsmogelijkheden, aldus Daalder; ondermeer omdat zij kunnen profiteren van stimulerend beleid van de Chinese overheid.

Geïnteresseerd in de BlackRock Year-End Outlook? Bekijk de presentatie van Lukas Daalder via deze weblink

De presentatie van Jan Kimpen, chief medical officer van Philips, kunt u hier nog eens rustig teruglezen.

DIT MATERIAAL IS BEDOELD VOOR VERSPREIDING ONDER PROFESSIONELE CLIËNTEN EN ER MAG NIET OP WORDEN VERTROUWD DOOR ANDERE PERSONEN.

De hier geuite visies en meningen vormen geen beleggingsadvies of andersoortige aanbeveling en kunnen aan verandering onderhevig zijn. Ze weerspiegelen niet altijd de gezichtspunten van een bepaalde onderneming binnen de BlackRock Group of van een afdeling daarvan en de juistheid ervan kan niet worden verzekerd.

Uitgegeven in de EER door BlackRock (Netherlands) B.V.: Amstelplein 1, 1096 HA, Amsterdam, Tel.: 020 - 549 5200, Handelsregister nr. 17068311. Raadpleeg de website voor meer informatie: www.blackrock.com. Voor uw bescherming worden telefoongesprekken gewoonlijk opgenomen. BlackRock is een handelsnaam van BlackRock (Netherlands) B.V.