Skip to content

Megatrends: kansen voor beleggers

Megatrends zijn krachtige, transformerende krachten die de richting van de wereldeconomie veranderen. Dat komt doordat ze de prioriteiten van samenlevingen verschuiven, innovaties stimuleren en bedrijfsmodellen herdefiniëren. Zij hebben een grote invloed op hoe we leven en hoe we geld uitgeven, maar ook op het overheidsbeleid en de bedrijfsstrategieën. 

Dat maakt het analyseren van megatrends uitermate interessant voor beleggers. Wij identificeren vijf megatrends, die beleggingen structureel zullen beïnvloeden.

 • 1. Technologische doorbraken

  Van de vijf megatrends is nieuwe technologie de meest eigenaardige. Nieuwe technologieën vormen namelijk de kern van het oplossen of versnellen van de vijf megatrends. Baanbrekende innovaties zijn noodzakelijk om grootschalige uitdagingen, zoals vergrijzing en klimaatverandering, aan te pakken. Tegelijkertijd pakken technologische oplossingen ook relatief kleine problemen aan. Denk aan betalingen en streaming. Deze achtergrond heeft een vruchtbare voedingsbodem gecreëerd voor ontwrichtende innovatie en thematische investeringen. Die ontwrichtende innovaties hebben niet alleen tot gevolg dat er oplossingen komen voor grote beperkingen of uitdagingen, maar zorgen ook voor nieuwe concurrentie in industrieën met hoge marges en hoge opbrengsten.

  Beleggen in nieuwe technologie

  In de eerste plaats zoeken we naar gebieden van de economie die de juiste voorwaarden bieden voor baanbrekende technologieën: gebieden in afwachting van onderzoek en innovatie, innovatievriendelijke regelgeving, verschuivingen in de consumentenvraag en maatschappelijke uitdagingen die moeten worden opgelost. Vervolgens kijken we naar innovatieve bedrijven met superieure oplossingen met groeipotentieel op de lange termijn. We zijn terughoudend als het gaat om gevestigde industriëen met producten die kwetsbaar zijn voor nieuwe concurrentie. Wel zijn we geïnteresseerd in bedrijven die nieuwe technologieën faciliteren.

 • 2. Vergrijzing

  De bevolking van gevestigde economieën vergrijzen in hoog tempo. Langzaam maar zeker heeft dat invloed op de toekomst van gezinsuitgaven, inflatie, economische groei en het overheidsbeleid. De vergrijzing en de daaruit voortvloeiende daling van de beroepsbevolking zal dus ingrijpende sociale en technologische veranderingen vereisen. In de vorm van automatisering bijvoorbeeld, hoewel dat voor de bestaande werknemers ook een zware wissel trekt op het aanpassingsvermogen – zij moeten namelijk nieuwe, complexe vaardigheden ontwikkelen. De krappere arbeidsmarkt als gevolg van vergrijzing betekent dat bedrijven meer moeite moeten doen om talent aan te trekken en te behouden.

  Beleggen in vergrijzing

  Wij zien kansen in bedrijven die zich richten op ouderdomskwalen en bedrijven die oplossingen bieden om betere zorg te bieden tegen lagere kosten. Ook zijn er, naarmate de koopkracht verschuift naar oudere huishoudens in westerse economieën, kansen in bedrijven die aan de eisen van ouderen voldoen.

 • 3. Nieuwe middenklassen in opkomende markten

  In de afgelopen twintig jaar zijn opkomende economieën gegroeid door toenemende mondialisering en het feit dat veel productie naar Azië is verschoven. Dat heeft geleid tot een aanzienlijke en ambitieuze middenklasse (vooral in China), die een belangrijke markt is geworden voor wereldwijde bedrijven. De kansen voor beleggers bevinden zich echter niet alleen meer in China. Ook andere opkomende markten groeien flink. Hogere prijzen in China zorgen voor productiebanen in landen als Vietnam en Bangladesh.

  Beleggen in opkomende markten

  Een toenemend aantal bedrijven uit de opkomende markten staat op het punt van een nieuwe fase van waardecreatie. Kostenleiderschap maakt plaats voor technologische expertise. Regionale spelers veranderen in nationale marktleiders. Leveranciers aan wereldwijde bedrijven bouwen hun eigen lokale merken. We zien kansen in het identificeren van lokale winnaars.

 • 4. Klimaatverandering en grondstoffenschaarste

  Een groeiende bevolking en de toenemende vraag naar voedsel, energie en materialen blijven de eindige hulpbronnen van de planeet onder druk zetten. Dit zorgt er ook voor dat de wereldwijde CO2-uitstoot blijft toenemen, wat leidt tot intensievere discussies over klimaatverandering en de manier waarop we die kunnen oplossen. Er is behoefte aan oplossingen die energie-efficiëntie verbeteren, voedselverspilling tegengaan en alternatieven bieden voor schaarse hulpbronnen.

  Beleggen in klimaatverandering

  Als meest kansrijk achten wij innovatieve bedrijven die oplossingen bieden voor klimaatverandering, zoals producenten van zonnepanelen, windturbines en elektrische voertuigtechnologieën. We zoeken ook alternatieven voor schaarse materialen, met name materialen die worden gebruikt in nieuwe, essentiële technologieën als batterijen en smartphones. Betere recycling is onderdeel van de oplossing en kan ook materiaalvervuiling verminderen. Ten slotte zien we mogelijkheden voor chemische en kunstmestbedrijven en voor producenten van machines die de behoefte aan menselijke arbeid en nieuwe technologieën, zoals drones, weten te verminderen.

 • 5. Snelle verstedelijking

  De afgelopen tien jaar zijn er honderden grote steden bij gebouwd in opkomende economieën, met enorme investeringen in infrastructuur tot gevolg. Naarmate steden groter worden, hebben zij infrastructuur nodig: communicatienetwerken (5G, glasvezel), openbaar vervoer en infrastructuur (metro, bruggen), sociale infrastructuur (ziekenhuizen, scholen) en huisvesting. Dit was de afgelopen tien tot vijftien jaar een belangrijke drijvende kracht achter de vraag naar grondstoffen en investeringen, omdat China en andere opkomende economieën zich snel industrialiseerden en miljoenen mensen naar de steden trokken. Deze trend zal zich voortzetten naarmate andere opkomende markten het voorbeeld van China volgen.

  Beleggen in verstedelijking

  Groeiende steden hebben behoefte aan elementaire infrastructuur en bouw, zoals harde grondstoffen, graafmachines en beton. Naarmate de steden groter worden, ontstaan er voor beleggers ook kansen vanuit de consumptie van de middenklasse. De vraag naar vrije tijd en media groeien ook, evenals diensten zoals afvalbeheer en logistiek. Met verdere groei worden grootschalige transportinfrastructuur, luchthavens en bruggen essentieel. Naarmate elektrische voertuigen meer en meer voorkomen, zullen de steden moeten ook investeren in laadinfrastructuur en netwerken. Slimme steden die cruciale infrastructuren aansluiten met hogesnelheidsverbindingen zouden wel eens de norm kunnen worden voor vele economieën.

Hoe vertalen megatrends zich in beleggingsthema’s?

De belangrijkste beleggingsthema’s komen voort uit het snijpunt van twee of meer van de genoemde megatrends. Denk bijvoorbeeld aan de impact van vergrijzing en de wildgroei van nieuwe technologieën op eetgewoonten. Enerzijds hebben de stijgende zorgkosten geleid tot meer regulerende maatregelen op het gebied van voedingsmiddelen, zoals suikerbelasting in het Verenigd Koninkrijk in 2018. Anderzijds heeft een groter consumentenbewustzijn geleid tot een geleidelijke daling van het calorieverbruik in het Westen. Meer recentelijk hebben bedrijven geïnnoveerd in caloriearme alternatieven en plantaardige opties die vlees nabootsen. Samen leidt dit tot het thema ‘voedingstransformatie’. Dit thema kan een blijvende impact hebben op voedselproducenten, maar ook op bedrijven in voedingsdistributie, dranken, restaurants, basisproducten, consumententechnologie, merken en gezondheidszorgbedrijven.

Ook de combinatie van snelle verstedelijking en de toenemende aandacht voor vervuiling en klimaatverandering hebben de investeringen in elektrische voertuigen in zowel geavanceerde als opkomende economieën versneld. De rimpeleffecten van dit thema worden niet alleen door de autofabrikanten gevoeld, maar ook door de onderdelenleveranciers, technische hardwarebedrijven, grondstoffenleveranciers alsmede infrastructuuraanbieders.

Door de trends op te voet te blijven volgen, kun je hier als belegger van profiteren. Download gratis het rapport ‘Megatrends. The forces shaping our future.’

Nu Downloaden

Wil je verder spreken over beleggingsmogelijkheden in megatrends? Mail ons.

Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De waarde van uw beleggingen kan sterk schommelen als een gevolg van het beleggingsbeleid en het is niet zeker dat u uw oorspronkelijke inleg terug ontvangt. De waarde van de beleggingen die blootgesteld zijn aan vreemde valuta kan worden beïnvloed door valutaschommelingen. Specifieke risico’s per fonds zijn te vinden in de Essentiële Beleggersinformatie (EBI). Deze vindt u op de fondspagina’s of via Beleggingsinformatie in het menu.

De opgenomen informatie is niet bedoeld als voorspelling, onderzoek of beleggingsadvies door BlackRock en vormt ook geen aanbeveling, aanbieding of uitnodiging om effecten te kopen of verkopen, of om een bepaalde beleggingsstrategie te volgen.

Uitgegeven in de EER door BlackRock (Netherlands) B.V.: Amstelplein 1, 1096 HA, Amsterdam, Tel.: 020 - 549 5200, Handelsregister nr. 17068311. Raadpleeg de website voor meer informatie: www.blackrock.com. Voor uw bescherming worden telefoongesprekken gewoonlijk opgenomen. BlackRock is een handelsnaam van BlackRock (Netherlands) B.V. 

MKTGH1019E-992321