Skip to content
VOOR PROFESSIONELE BELEGGERS

Jan Hommen en Geert-Jan Troost in gesprek

BlackRock |14/mei/2018

Jan Hommen en Geert-Jan Troost in gesprek 

BlackRock Nederland heeft twee nieuwe gezichten. Maak kennis met Chairman Jan Hommen en hoofd institutionele klanten, Geert-Jan Troost. Een gesprek over voorlopers, verantwoordelijkheid en de brief van Larry. “Die blik op de lange termijn is mooi, maar uiteindelijk moet er natuurlijk ook gewoon belegd worden.”

Sinds 1 november is Geert-Jan Troost (1966) hoofd institutionele klanten bij BlackRock Nederland. Daarvoor was hij consultant bij Willis Towers Watson.

Jan Hommen (1943) is per 1 februari als Chairman verbonden aan BlackRock Nederland. De voormalig CEO van ING is daarnaast onder meer president-commissaris van de Raad van Commissarissen bij Ahold Delhaize.

Gebrek aan structuur

Er klinkt bewondering en verwondering door in de woorden van Troost en Hommen als zij hun nieuwe werkgever moeten beschrijven. Op de 17de verdieping van de Rembrandttoren, waar BlackRock Nederland met zo’n 60 man kantoor houdt, gaat het over de organisatiestructuur van de grootste vermogensbeheerder ter wereld. Die is, volgens beide heren, verrassend plat.

“Ik moet wel wennen aan de structuur. Of eigenlijk aan de afwezigheid daarvan”, lacht Jan Hommen, één van ’s lands meest ervaren captains of industry. “Heb jij dat ook?” informeert hij bij zijn nieuwe collega. Die is al iets langer bekend met de werkwijze van BlackRock, maar ook Troost, afkomstig van consultancybureau Willis Towers Watson, moet toegeven dat het wennen is.

“BlackRock is echt één bedrijf. Je moet het met elkaar doen. Je kunt dus niet via de hiërarchie afdwingen dat iemand in San Francisco jou gaat helpen,” legt hij uit. Hommen vult aan: “Er is geen apart budget voor Nederland. Het loopt allemaal langs de functionele lijnen, terwijl ik gewend ben aan een divisie met een structuur daar omheen.”

Veel moderner

Wat Hommen gewend is, is de gebruikelijke opzet van veel Nederlandse multinationals. Maar eigenlijk is de werkwijze van BlackRock “veel moderner”, moet hij bekennen. Want dat ogenschijnlijke gebrek aan structuur lijkt de samenwerking juist ten goede te komen, ontdekte Troost. “Ik ben nog steeds weleens verbaasd over het enthousiasme dat ik tegenkom als ik collega’s aan de andere kant van de wereld mijn plannen voorleg. Want je kunt wel zeggen dat jouw klant heel belangrijk is maar dan verwacht je toch een beetje dat dat voor iemand in San Francisco een rekbaar begrip is.”

Moedig

Wat die klanten betreft, is Nederland met zijn grote pensioensector een hele aantrekkelijke markt gebleken voor BlackRock. Maar er is meer wat de vermogensbeheerder bindt aan de Nederlandse pensioensector: “maatschappelijke verantwoordelijkheid en focus op de lange termijn,” zegt Troost.

De meest recente brief van Larry Fink, oprichter en bestuursvoorzitter van BlackRock, dwong dan ook respect af onder zijn clientèle, merkte hij. “Ze vinden het moedig wat hij doet.” En dat is lang niet overal vanzelfsprekend, weet Hommen die voor zijn werk in de Verenigde Staten woonde en er nog steeds geregeld komt. “De Amerikaanse maatschappij is toch nog veel meer shareholder driven”, zegt hij. Het is waar BlackRock zijn oorsprong heeft maar waar de boodschap van Fink op veel meer cynisme had kunnen rekenen.

Social Purpose vinden

Die boodschap, in januari opgetekend in een brief aan CEO’s, komt er in het kort op neer dat een bedrijf zonder maatschappelijke relevantie het op termijn moeilijk krijgt, en dus ook minder zal renderen. Om dat te voorkomen gaat BlackRock zich actiever bemoeien met de lange termijnstrategie van de beursfondsen waarin het belegt.

“Ik vind dat een logische aanpak”, zegt Hommen. “Want op het moment dat de samenleving zegt: wij willen jou niet meer als bedrijf, dan is het snel afgelopen. Dus moet je maatschappelijke ontwikkelingen goed in de gaten houden en je afvragen met welke problemen die samenleving kampt. En als het je vervolgens lukt om het oplossen van die problemen tot jouw business te maken, doe je twee dingen heel erg goed.”

Toch is dat makkelijker gezegd dan gedaan, geeft de oud-CEO toe. “Een goede social purpose vinden die over tijd nog actueel blijft? Dat is bijna onmogelijk. Je zult die voortdurend moeten aanpassen aan wat de maatschappij zegt dat ze belangrijk vindt.”

Of Fink niet te veel op de stoel van de CEO gaat zitten, door zich zo nadrukkelijk te bemoeien met die zoektocht? Hommen vindt van niet. “Het is juist prettig om met slimme mensen zoals hij van gedachten te wisselen. Daar leer je geweldig van. Bovendien is dit aandeelhoudersactivisme van de betere soort.”

Voorlopers

Volgens Troost heeft BlackRock Nederland een interessante schakelfunctie in deze ontwikkelingen. Hij beschrijft de “wisselwerking” tussen het grote BlackRock enerzijds en een voorhoede aan institutionele beleggers anderzijds.

“Nederlandse pensioenfondsen lopen, samen met de Scandinavische, echt voorop als het gaat om beleggen met purpose. Dan is het aan een grote partij als BlackRock om daarop in te spelen. En wij kunnen dat ook, met de enorme berg aan data en technologische middelen die tot onze beschikking staan.”

Meten is weten

Want de blik op de lange termijn is mooi, maar uiteindelijk moet er natuurlijk ook gewoon belegd worden, klinkt het nuchter. “Onze klanten willen weten hoe je lange termijndoelen concreet maakt”, aldus Troost. En dus worden er tegenwoordig allerlei ESG variabelen meegenomen in het beoordelen van bedrijven, zoals op het gebied van kinderarbeid, arbeidsomstandigheden voor vrouwen tijdens zwangerschap en andere sociale aspecten. Maar denk ook aan regelgeving, zoals omgang met fraude, en natuurlijk milieubelasting.

Dat laatste is “nog simpel” zegt Troost, want over carbon-uitstoot zijn gegevens bekend en vervolgens kun je bedrijven onderling vergelijken of in kaart brengen hoe een bedrijf zijn eigen weg richting verbetering aflegt. Maar hoe meet je zoiets als kinderarbeid? Het zijn vragen die binnen BlackRock voortdurend gesteld worden. Hommen: “Als je groot bent, zoals BlackRock, kun je je eigen definities maken en hopelijk gaan anderen daar dan in mee. Zo kun je je voortrekkersrol inhoud geven.”

DIT MATERIAAL IS BEDOELD VOOR VERSPREIDING ONDER PROFESSIONELE CLIËNTEN EN ER MAG NIET OP WORDEN VERTROUWD DOOR ANDERE PERSONEN.

De hier geuite visies en meningen vormen geen beleggingsadvies of andersoortige aanbeveling en kunnen aan verandering onderhevig zijn. Ze weerspiegelen niet altijd de gezichtspunten van een bepaalde onderneming binnen de BlackRock Group of van een afdeling daarvan en de juistheid ervan kan niet worden verzekerd.

Uitgegeven in de EER door BlackRock (Netherlands) B.V.: Amstelplein 1, 1096 HA, Amsterdam, Tel.: 020 - 549 5200, Handelsregister nr. 17068311. Raadpleeg de website voor meer informatie: www.blackrock.com. Voor uw bescherming worden telefoongesprekken gewoonlijk opgenomen. BlackRock is een handelsnaam van BlackRock (Netherlands) B.V.