Skip to content

In 4 stappen een duurzamere portefeuille

Duurzaamheid is een van de belangrijkste overwegingen bij het samenstellen van een portefeuille. De kwaliteit, breedte en diepte van de data die nodig zijn om duurzaamheid te omarmen, laat echter vaak nog te wensen over.

Toch is er voldoende vooruitgang geboekt om data een centrale rol te geven. We bekijken hoe data & technologie beleggers kunnen helpen om duurzaamheid slimmer te integreren.

Nederlandse pensioenfondsen hebben, samen met onze zuiderburen en Scandinavië, een wereldwijde voortrekkersrol vervuld bij het integreren van milieutechnische, sociale en bestuurlijke factoren in hun beleggingen.

Maar ook de rest van de wereld laat inmiddels van zich horen. Vooral de stem van de Europese Unie wordt steeds luider met een ambitieus actieplan voor duurzame financiering die op termijn tot meer duurzame beleggingsmogelijkheden en betere informatie zal leiden.

Aan de slag met de integratie

Veel beleggers worstelen met de vraag hoe ze duurzaamheid beter kunnen integreren in hun beleggingsprocessen. Er is uiteraard niet één methode die voor iedereen werkt. Toch kunnen we stellen dat data waarschijnlijk de basis vormt voor een allesomvattende aanpak.

We zien voldoende verbetering in de data (zowel de kwaliteit als de hoeveelheid) om het implementeren van een holistische duurzame portefeuille mogelijk te maken. In de praktijk, denken we dat een op de volgende stappen gebaseerde aanpak voordeel kan bieden in bijna alle portefeuilles. Daarbij is de rol van technologie en real time tools onontbeerlijk.

In 4 stappen een
duurzamere portefeuille

1. Gebruik duurzame data om verborgen risico’s in de portefeuille te vinden
2. Kom erachter waar de grootste risico’s hun oorsprong vinden
3. Implementeer systematisch een gepaste duurzame benadering
4. Monitor en implementeer voor de toekomst en, waar nodig, stuur bij

Door objectieve data te gebruiken als basis van een duurzaam beleggingsbeleid is het makkelijker om draagvlak te creëren, in lijn met de aanbeveling van De Nederlandsche Bank in de sectorbrief duurzaam beleggen pensioenfondsen.

Daarnaast laat het ook toe om de verschillende belanghebbenden op de hoogte te houden, met regelmatige rapportering, over de geboekte vooruitgang.

Download het gratis rapport

Meer over het integreren van duurzaamheid in beleggingsportefeuilles, inclusief praktische voorbeelden en een overzicht van de laatste trends, lees je in het rapport: Integrating Sustainability. The merits of a data-driven approach.

Download rapport

Heb je een vraag of wil je verder spreken over dit onderwerp? Mail ons.

MKTGM0619E-882123