Skip to content

Hoe meet je waardecreatie op
lange termijn?

In gesprek met Monique Donders Country Manager BlackRock Nederland


Van onze klanten is ruim tweederde langetermijnbelegger. Dat betekent dat we bij BlackRock sterk zijn gericht op het creëren van waarde op lange termijn. Om waardecreatie te kunnen meten, investeren we veel in analysemethoden, die we volledig integreren in ons beleggingsplatform.

Tegelijkertijd ondersteunen we initiatieven die bedrijven helpen om hierover te communiceren volgens een methode die door iedereen wordt omarmd. Een voorbeeld daarvan is het project EPIC, dat zich richt op een consistente manier van rapporteren over waardecreatie op lange termijn.

Als vermogensbeheerder werken wij op fiduciaire basis: we beleggen niet voor eigen rekening en handelen uitsluitend in het belang van onze klanten. Daarmee hebben wij net als onze klanten een focus op de lange termijn, maar bij veel bedrijven is die focus nog niet vanzelfsprekend. Op verschillende manieren spreken we hier bedrijven op aan.

Een voorbeeld daarvan is de jaarlijkse brief die onze CEO en chairman Larry Fink naar CEO’s van beursgenoteerde bedrijven stuurt. Dit doet hij om de belangen van onze klanten te behartigen: als deze bedrijven het goed doen, vormen ze goede investeringen voor onze klanten. Door op zo’n manier te streven naar langetermijnwaardecreatie, dragen we bijvoorbeeld ook bij aan een betere oudedagsvoorziening van deelnemers in een pensioenfonds.

Grootste overdracht
van vermogen

In het debat rondom waardecreatie voor de lange termijn staat veel te gebeuren. De wereld staat aan de vooravond van de grootste overdracht van vermogen in de geschiedenis van de mensheid: 24.000 miljard dollar gaat van babyboomers naar millennials. Dit valt samen met veranderende voorkeuren van beleggers, waardoor kwesties met betrekking tot milieu, maatschappij en de inrichting van bedrijven, oftewel ESG, van steeds groter belang worden voor de economische waardering van bedrijven. Daarom investeren wij veel in het verbeteren van de beschikbare data en in analysemethodes om deze factoren te meten, en integreren we deze volledig in ons beleggingsplatform.

Uitvlucht

BlackRock is een van de deelnemers aan het project EPIC, die 63 indicatoren en een raamwerk hebben ontwikkeld om organisaties te helpen om waardecreatie voor de lange termijn te meten en daarover te communiceren. Het is heel belangrijk om een gezamenlijke taal te gaan spreken. Het feit dat die taal er niet is, geeft bedrijven een uitvlucht om niet te communiceren over het creëren van waarde op lange termijn, omdat het toch niet valt te meten. Een consistent en coherent raamwerk als EPIC is dus heel instrumenteel.

Het stappenplan van EPIC past goed bij hoe wij als belegger en als fiduciair dienstverlener voor onze klanten denken over het creëren van langetermijnwaarde. Betere en consistente rapportage volgens een methode die door veel partijen wordt omarmd, kunnen we alleen maar verwelkomen.

Nuttig, maar niet genoeg

EPIC is absoluut zeer nuttig, maar daarmee zijn we er in onze ogen niet. We werken ook verder aan het integreren van niet-financiële data in ons Aladdin-systeem, het platform dat we door de hele organisatie heen gebruiken voor portefeuilleconstructie, risicomanagement en rapportages aan klanten. We ontwikkelen ook steeds meer oplossingen voor klanten die een basis hebben in het gebruik van ESG-gerelateerde informatie. Daarnaast zijn we, waar mogelijk, steeds actiever en uitgesprokener over hoe BlackRock de focus op langetermijnwaardecreatie omarmt. Want een ding is zeker: die focus houden we voor de lange termijn.

Wil je meer lezen over BlackRock’s visie op langetermijn waardecreatie en de rol van vermogensbeheer? Lees dan het interview met Monique in het EY-magazine Zicht op Toezicht.

Heb je een vraag of wil je verder spreken over dit onderwerp? Mail ons. 

Monique Donders
Country Manager BlackRock Nederland

Wat houdt het EPIC-project in?

EPIC staat voor Embankment Project for Inclusive Capitalism. Dit project is geïnitieerd door Lady Lynn Forester de Rothschild en een tiental CEO’s met als doel een praktische bijdrage te leveren aan de discussie rondom langetermijnwaardecreatie. Het initiatief is uitgegroeid tot een samenwerking tussen 11 pensioenfondsen en verzekeraars, 11 beleggers en 9 bedrijven, waar BlackRock er een van is. De groep heeft 63 indicatoren en een raamwerk ontwikkeld dat organisaties helpt om langetermijnwaardecreatie te meten en erover communiceren. Met de onlangs verschenen slotverklaring onderstrepen de bestuursvoorzitters van de 31 deelnemende organisaties, die gezamenlijk 2 miljoen werknemers in dienst hebben en meer dan 30 biljoen USD vermogen beheren, het belang van het meten van langetermijnwaardefactoren in vier gebieden: talent, innovatie, maatschappelijke doelstellingen en corporate governance. Meer informatie over EPIC is te vinden op www.epic-value.com.

MKTGM0619E-875855