Skip to content

Analyse: hoe beïnvloedt klimaatverandering de waarde van jouw portefeuille?

Van orkanen en bosbranden in de VS tot hittegolven in Europa en overstromingen in Japan: extreme weersomstandigheden brengen klimaatrisico’s stevig onder de aandacht. Maar hoe kun je de gevolgen van deze risico’s beoordelen voor jouw beleggingsportefeuille?

Het veranderende klimaat mag dan wel steeds meer aandacht opeisen, in de praktijk blijken vele beleggers moeite te hebben om de implicaties voor hun portefeuilles in te schatten. Waarom?

  1. Ten eerste omdat de effecten van tragere veranderingen, zoals de stijging van de zeespiegel, ver weg lijken. Daardoor staan deze klimaatrisico's in hun portefeuilles vaak nog onvoldoende op het netvlies.
  2. Ten tweede zijn de risico's moeilijk te kwantificeren. Door nieuwe klimaatpatronen zijn historische gegevens een slechte leidraad voor de toekomst. Beleggersmodellen zijn veelal gebaseerd op historische reeksen en zijn hierdoor minder bruikbaar om de gevolgen van nieuwe patronen in kaart te brengen.
  3. Ten derde zijn de feitelijke risico's moeilijk te bepalen of het nu gaat over zogenaamd transitierisico, bijvoorbeeld de impact van regelgeving, of de fysieke schade die gepaard gaat met klimaatverandering.

Het onderzoek

BlackRock is druk bezig met het in kaart brengen en kwantificeren van deze risico’s. Of het nu gaat over de potentiële impact van een koolstofheffing op portefeuilles of het toewijzen van klimaatrisico’s aan exacte geografische locaties en beleggingscategorieën. Maar het is een uitdaging om grote hoeveelheden klimaatgegevens goed en betrouwbaar te analyseren.

Dankzij grote sprongen in klimaat- en datawetenschap hebben we nu een eerste stap gezet met het in kaart brengen van de potentiële economische impact op een aantal beleggingscategorieën. De analyse van klimaatgerelateerde risico’s focust zich in de eerste instantie op de Verenigde Staten via een samenwerking met de Rhodiumgroep. Daaruit blijkt 58% van de Amerikaanse grootstedelijke gebieden tussen 2060 en 2080 waarschijnlijk een jaarlijkse BBP-daling van meer dan 1% te verwerken krijgen. Dat soort trends hebben vanzelfsprekend gevolgen voor jouw portefeuille. Onderstaand geven we een paar voorbeelden van de zeer interessante uitkomsten van dit onderzoek.

De analyse laat zien dat klimaatrisico's een bedreiging vormen voor de economie én de kredietwaardigheid van veel Amerikaanse staten en steden. Binnen tien jaar zal meer dan 15% van de marktwaarde van de S&P National Municipal Bond Index afkomstig zijn van grootstedelijke gebieden die waarschijnlijk lijden onder door klimaatverandering veroorzaakte jaarlijkse economische verliezen. Die schade kan oplopen tot zo’n 0,5% tot 1% van het BBP, maar loopt de komende decennia waarschijnlijk verder op.

Het klimaatrisico is ook een groeiende zorg voor eigenaars van commerciële door hypotheken gedekte waardepapieren (CMBS). We legden orkaandata over de 60.000 stuks commercieel vastgoed in de CMBS-databank van BlackRock om te zien wat er zou gebeuren. Het mediane risico dat één van deze eigendommen getroffen wordt door een orkaan van categorie 4 of 5 is sinds 1980 met 137% gestegen. De kans om binnen 30 jaar door een orkaan van categorie 5 geraakt te worden, is naar schatting met 275% toegenomen.

Extreme weersomstandigheden zijn nog niet ingeprijsd in de aandelen van Amerikaanse elektriciteitsbedrijven. Daarom hebben we een score samengesteld die de blootstelling aan klimaatrisico's aan het licht kan brengen. We combineren de blootstelling aan extreem weer op elke locatie van een elektriciteitscentrale met een beoordeling van de ernst van die blootstelling. Daarbij kijken we naar historische verliezen en prognoses op basis van klimaatmodellen. In de grafiek hieronder staat een geografische weergave van onze klimaatrisicoscores per Amerikaanse energiecentrale. Vervolgens tellen we het gemiddelde fysieke risico van alle energiecentrales bij elkaar op om te komen tot een totale klimaatrisicoscore per nutsbedrijf.

Download het gratis rapport

Deze uitkomsten zijn een selectie uit een veel uitgebreider rapport. Wil je meer meer weten over de analyse en de risico’s voor beleggingsportefeuilles die we in kaart brengen, download dan het rapport: Getting physical - Scenario analysis for assessing climate-related risks. 

Download rapport

Heb je een vraag of wil je verder spreken over dit onderwerp? Mail ons.

MKTGM0619E-882123