Skip to content
VOOR PROFESSIONELE BELEGGERS

'Europese private credit-markt in de lift'

BlackRock |28/nov/2018

Verslag presentatie Stephan Caron op het BlackRock Private Markten evenement in Amsterdam

Waarom neemt de interesse voor beleggen in private markten toe vanuit institutionele beleggers? En wat zijn de kansen en risico’s? Voor dit thema kwamen relaties van BlackRock naar het Private Markten evenement, op het REM-eiland in de Amsterdamse Houthaven. Een bijzondere locatie: dit REM-eiland was in de jaren zestig een platform in zee, waarvandaan TV Noordzee zijn uitzendingen verzorgde. Nu staat het gebouw op een ijzeren constructie van twintig meter hoog, met wijds uitzicht over het IJ en Amsterdam.

BlackRock private markten event

Betere spreiding, mooie premie

Lukas Daalder, sinds deze zomer Chief Investment Strategist van BlackRock Nederland, opende de middag. Hij noemde uiteenlopende redenen waarom beleggen in Private Markten steeds interessanter wordt. Zo kun je er de spreiding binnen de beleggingsportefeuille mee vergroten, heb je minder last van marktvolatiliteiten en kan je er een mooie liquiditeitspremie mee verdienen.

Bankfinanciering minder toegankelijk voor bedrijven

Een van de drie sprekers die Daalder introduceerde, was de Fransman Stephan Caron, managing director bij BlackRock en hoofd European Middle Market Private Debt. Caron begon met een schets van het huidige Europese beleggingsklimaat. ’De onzekerheid in de markten neemt toe. Er zijn politieke risico’s, denk aan de Brexit en de begrotingsperikelen in Italië. De spanningen tussen China en de VS lopen op, de handelsoorlog dreigt verder te escaleren. En er is twijfel aan de houdbaarheid van de economische groei. De ECB voert voorlopig dan ook een accommoderend beleid, waardoor de rente voorlopig laag zal blijven.’

Voor bedrijven die financiering nodig hebben, geldt dat banken sinds de financiële crisis terughoudender zijn met het verschaffen van leningen. Caron: ‘Strengere regelgeving - denk aan Basel III en IV, plus IFRS 9 - dwingt banken om meer reservekapitaal aan te houden. Bedrijven krijgen minder makkelijk flexibele financieringsvoorwaarden bij banken en daarnaast duurt het goedkeuringsproces erg lang.’

Stephan Caron op het BlackRock private markten event

Markt voor private credit
groeit snel

Institutionele beleggers, zoals verzekeraars en pensioenfondsen, zijn in dit gat gesprongen door directe financiering aan te bieden aan bedrijven, vertelde Caron: ‘Deze markt voor zogeheten private credit is uitgegroeid tot een bloeiende beleggingscategorie die institutionele beleggers de mogelijkheid biedt leningen te verstrekken aan Europese ondernemingen tegen een aantrekkelijk rendement. Het is een relatief jonge markt die snel groeit, als we bijvoorbeeld kijken naar Assets under Management: was private credit in 2007 wereldwijd nog goed voor 200 miljard dollar, in 2017 was dat al meer dan 600 miljard dollar.1

Wie zijn die investeerders? Caron liet een taartdiagram zien, waaruit blijkt dat pensioenfondsen (29%) de grootste groep vormen, gevolgd door onder andere stichtingen (13%), verzekeraars (9%) en asset managers (6%). Vermogende particulieren c.q. family offices zijn samen goed voor 14% van het totale aanbod van private credit 2

Caron wees ook op de risico’s van private credit: ‘Het niveau van “dry powder” dat private equity huizen aanhouden, is naar recordhoogte gestegen. Dat zorgt voor druk op hun internal rates of return, en kan hen zodoende verleiden om meer schuldfinanciering (c.q. risico’s) aan te trekken. Daarnaast verdedigen banken hun marktpositie en relaties met hand en tand, waardoor de concurrentie met niet-bancaire financiering toeneemt, wat kan leiden tot een lossere omgang met documentatienormen.

In bepaalde sectoren kunnen bedrijven onder druk komen te staan (door duurdere grondstoffen, de Brexit, etc.) waardoor het percentage oninbare leningen kan oplopen. En last but not least, door de flinke toename van het aantal private debt fondsen, kan het zijn dat beleggers minder gelukkig zijn in hun selectie.’

Europa favoriet voor beleggen in
private credit

Onderzoeksbureau Preqin deed dit voorjaar onderzoek onder ruim 500 institutionele beleggers wereldwijd. Hieruit bleek dat meer dan 30% van hen investeren in direct lending (private credit voor middelgrote ondernemingen, met een omzet onder de 500 miljoen euro en/of een EBITDA onder de 50 miljoen euro) beschouwde als de meest attractieve beleggingscategorie voor de komende twaalf maanden; geschikt om regelmatige inkomsten te vergroten en vastrentende waarden-portefeuilles breder te diversifiëren.

Op de tweede plaats kwam ‘distressed debt’ (probleemschulden) met ruim 20%, op de voet gevolgd door mezzanine-financiering (20%). Gevraagd naar de regio, investeert 47% van de respondenten het liefst in private credit in Europa, gevolgd door de VS (42%) en Azië (16%).

Caron vertelde tot slot over het dit jaar door BlackRock met succes gelanceerde European Middle Markt Private Debt Fund I3 : ‘Investeerders hebben in totaal ruim een miljard euro ingelegd in dit fonds. Ze worden aangetrokken door het potentieel van een beoogd bruto rendement van 8 tot 9%, gecombineerd met een lage volatiliteit en een vaste inkomenscomponent in de vorm van reguliere couponbetalingen. We lenen met dit Private Debt Fund geld uit aan middelgrote bedrijven uit negen verschillende sectoren, uit het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Frankrijk, Nederland, Oostenrijk, Scandinavië en Zuid-Europa.’

De presentatie van Stephan Caron werd bijgewoond en opgetekend door Paul Micolo. Paul helpt verhalen en presentaties uit te beelden door te visualiseren. Zie hieronder het eindresultaat.

Visual van de presentatie van Stephan Caron

Figuur 1: De samenvattingsschets die visualizer Paul Micolo gemaakt heeft tijdens de presentatie van Stephan Caron.

Naast Stephan Caron sprak Alan Synnott over de kansen van beleggen in Real Assets en David Blumer over de redenen waarom beleggen in Private Markten steeds interessanter wordt.

Bronnen

  1. Preqin, Private Debt Spotlight, September 2018.
  2. Preqin, Private Debt Spotlight, September 2018 – Preqin Private Debt Online.
  3. Het European Middle Markt Private Debt Fund I is inmiddels gesloten

DIT MATERIAAL IS BEDOELD VOOR VERSPREIDING ONDER PROFESSIONELE CLIËNTEN EN ER MAG NIET OP WORDEN VERTROUWD DOOR ANDERE PERSONEN.

De hier geuite visies en meningen vormen geen beleggingsadvies of andersoortige aanbeveling en kunnen aan verandering onderhevig zijn. Ze weerspiegelen niet altijd de gezichtspunten van een bepaalde onderneming binnen de BlackRock Group of van een afdeling daarvan en de juistheid ervan kan niet worden verzekerd.

Uitgegeven in de EER door BlackRock (Netherlands) B.V.: Amstelplein 1, 1096 HA, Amsterdam, Tel.: 020 - 549 5200, Handelsregister nr. 17068311. Raadpleeg de website voor meer informatie: www.blackrock.com. Voor uw bescherming worden telefoongesprekken gewoonlijk opgenomen. BlackRock is een handelsnaam van BlackRock (Netherlands) B.V.