VOOR PROFESSIONELE BELEGGERS

Hoe beleggers in infrastructuur kunnen profiteren van de energietransitie

10/okt/2018
By BlackRock

Wereldwijd maken we een structurele en ingrijpende verandering door: weg van fossiele brandstoffen die CO2 uitstoten en op naar schonere energiebronnen als wind, zon en toch ook gas, dat relatief schoner is dan kolen of olie. De gevolgen voor beleggers in infrastructuur zijn vergaand.

In dit nieuwe rapport The global energy and power transition - Implications for infrastructure investors analyseert BlackRock vier belangrijke aspecten van de energietransitie; wordt bekeken hoe beleggers in infrastructuur daarvan kunnen profiteren én hoe zij kunnen omgaan met de belangrijkste risico’s.

The global energy and power transition

De belangrijkste 4 beleggingsthema’s van
de energietransitie

In 2017 waren infrastructurele investeringen in energie en aanverwante sectoren goed voor liefst 62% van het totaal (van 177 miljard dollar) aan investeringen in infrastructuur. Het Internationale Energie Agentschap (IEA) becijferde dat tussen nu en 2040 de vraag naar energie met ruwweg 30% zal stijgen. Een groeiende markt dus, waarin beleggers hun aandacht vooral moeten richten op de volgende aspecten.

1. Aanbod: minder olie, kern en kolen; meer zon, wind en gas

Het aandeel van steenkool in de opwekking van elektriciteit loopt langzaam terug, van 39% in 2000 tot 37% in 2016. Het aandeel van kernenergie daalt ook.

Zonne- en windenergie worden wereldwijd steeds populairder; aanvankelijk gestimuleerd door overheidssubsidies, worden ze nu ondersteund door dalende productiekosten. Deze duurzame energiebronnen hebben echter één groot nadeel: op bewolkte dagen of dagen dat de wind wegvalt, valt de opwek vrijwel stil. Omdat elektriciteit uit kolen of kernfusie afneemt, is te verwachten dat de schommelingen in het aanbod van duurzame energie worden opvangen met gas.

Aanbod: minder olie, kern en kolen; meer zon, wind en gas

2. Groeiende vraag in Azië, investering in efficiëntie in
het Westen

Groei in de wereldpopulatie én een groei in de wereldwijde economie - de vraag naar energie kan eigenlijk alleen maar toenemen. Daarvan zullen Aziatische landen tweederde deel voor hun rekening nemen, verwacht de IEA. In de VS en Europa zet die groei minder snel door, omdat men daar meer geld steekt in maatregelen gericht op energie-efficiëntie. Binnen de totale energievraag stijgt de vraag naar elektriciteit veel harder dan die naar olie, onder meer door de toename van elektrische auto’s en vrachtwagens. Daardoor zal in het Westen flink geïnvesteerd worden in de infrastructuur voor het centrale distributienet van elektriciteit, en in minder ontwikkelde markten in de ontwikkeling van decentrale netwerken.

Groeiende vraag in Azië, investering in efficiëntie in het Westen

3. Markt voor gas integreert door groot aanbod en
makkelijker transport

De productie van schaliegas in de VS verdriedubbelde sinds 2007. De VS is daarmee uitgegroeid tot de grootste producent van schaliegas, op de voet gevolgd door Rusland en Qatar. Dat heeft gevolgen voor de markt: waar gas vroeger lokaal werd geconsumeerd en geprijsd, zorgt het enorme aanbod ervoor dat het nu wereldwijd wordt verhandeld én (laag) geprijsd.

Daarbij kan gas makkelijker en in grotere hoeveelheden over de wereld worden verscheept. Dat komt door de aanleg van pijpleidingen enerzijds, en door technologische doorbraken om het gas vloeibaar te maken anderzijds.

Als gevolg daarvan, neemt de internationale handel in Liquefied Natural Gas (LNG) tussen nu en 2040 met zo’n 2,4% per jaar toe, verwacht de IEA. Dit stimuleert de bouw van gasgestookte elektriciteitscentrales en van fabrieken die ‘draaien’ op gas. Deze tendens heeft uiteraard positieve gevolgen voor de bouw van de benodigde infrastructuur.

4. Bedrijven nemen verdienmodellen op de schop en vervangen oude infrastructuur

Bedrijven actief in de energiesector herzien hun businessmodel. Lagere gasprijzen, klanten die focussen op energiebesparing / –efficiëntie, een grotere vraag naar niet-traditionele energiebronnen en volatieler wordende omzetten dwingen hen om pijpleidingen, terminals en niet-kernactiviteiten te verkopen. Dat geeft ze de ruimte om te herinvesteren in groei en kansrijke bedrijven. De noodzaak daartoe is vooral zichtbaar in Europa, waar de marktkapitalisatie van de sector tussen 2008 en 2013 met €500 miljard afnam.

Tegelijkertijd is de energie-infrastructuur in grote delen van het westen hard aan vervanging toe. In de VS is bijna dertig procent van de productie-installaties ouder dan veertig jaar. Het is dus duidelijk dat hier de komende jaren een flinke vervangingsvraag ontstaat.

Aging infrastructure

Average age of U.S. generating fleet and pipelines

Bedrijven nemen verdienmodellen op de schop en vervangen oude infrastructuur

Figuur 1: Verouderende infrastructuur in de VS. Bron: BlackRock, 2018, met gegevens van U.S. Energy Information Agency (2017) en de U.S. Pipeline and Hazardous Materials Safety Administration (2016).

De kansen voor infra-beleggers

Of het nu gaat om activiteiten in up-, mid- of downstream, iedere activiteit is op zijn manier kapitaalintensief. Dat betekent ook dat er allerlei soorten investeerders zijn in deze sector, van private equity huizen tot banken, van beleggers op de beurs tot verschaffers van venture capital. Er zijn dan ook tal van investeringsmogelijkheden voor beleggers in infrastructurele energie-activiteiten.

Beleggingskansen in
de midstream

De midstream van energie houdt zich bezig met energietransport, -opslag en –verwerking. Nieuwe locaties waar energiebronnen als gas en olie worden gedolven, plus een toename in de internationale handel (denk aan transport van LNG), vereisen grootschalige investeringen in (en financiering van) de infrastructuur. En dat moet gefinancierd worden – alleen al in de VS lijkt de financieringsvraag tot 2035 tussen de $447 en $621 miljard te liggen. Voorbeelden zijn pijpleidingen voor transport, schepen, terminals voor laden en lossen, en opslagfaciliteiten.

Het grootste risico in de midstream is tegenpartijrisico. Download de whitepaper The global energy and power transition - Implications for infrastructure investors voor uitleg over hoe u daar als infrastructuurbelegger mee omgaat.

Beleggingskansen in de
energie-opwekking

Of elektriciteit nou wordt opgewekt uit kolen, olie, gas, kernsplitsing of duurzame bronnen, er is altijd specifieke, grootschalige infrastructuur voor nodig. Geschat wordt dat investeerders tussen nu en 2040 zo’n 800 miljard dollar zullen steken in de opwekking van energie uit gas; voor zon en wind zou dat nog veel meer zijn, resp. $2,8 biljoen en $3,3 biljoen. Er zijn wel grote regionale verschillen: de VS richt zich op gas, Europa op duurzame energie en China op zowel duurzame energie, gas als kernenergie.

In Europa zoekt lokaal kapitaal agressief naar contracten voor duurzaamheidsprojecten op de lange termijn. Die projecten zijn vooral geschikt voor beleggers die inkomsten zoeken. In Azië en Latijns-Amerika is er vooral behoefte aan uitbreiding van de capaciteit om duurzame energie op te wekken. Gas en duurzame projecten zijn daarom geschikt voor investeerders die zowel op vermogensgroei als op inkomsten mikken.

Gereguleerde nutsbedrijven

Gereguleerde nutsbedrijven zijn relatief ongevoelig voor economische schokken. Ondanks de rol van overheden in deze bedrijven, is er wel degelijk ruimte voor investeerders in dit marktsegment. Zo zijn er kansen voor private equity-partijen als het gaat om herstructurering of het samenvoegen van kleinere nutsbedrijven om zo meer schaal te creëren. Ook zijn er kansen voor het bouwen en runnen van elektriciteitsmasten en –netten.

Het grootste risico voor gereguleerde nutsbedrijven zit in lokale en/of veranderende regelgeving en beleid. Download de whitepaper The global energy and power transition - Implications for infrastructure investors voor uitleg over hoe u daar als infrastructuurbelegger mee omgaat.

Stabiliteit wisselt

De innovaties, omvang, complexiteit én de ingezette transitie van de energiesector bieden beleggers tal van interessante investeringsmogelijkheden. In dit palet van mogelijkheden zal de stabiliteit van de investeringen op lange termijn uiteenlopen. Daarbij moeten beleggers goed oog houden voor de risico’s zoals politieke ontwikkelingen en de impact van wereldwijd geldende klimaatakkoorden. Duidelijk is dat de verschuivingen binnen de wereldwijde energiemix aanzienlijk zullen zijn.

Gas to the forefront

Projected global primary energy demand-Sustainable
Development Scenario

Stabiliteit wisselt

Figuur 2: Ontwikkelingen binnen de wereldwijde mix van energiebronnen. Bron: Internationaal Energieagentschap, World Energy Outlook 2017; 2016 data as of New Policies Scenario, 2040 data as of Sustainable Development Scenario.

Meer weten? Download de whitepaper hier

DIT MATERIAAL IS BEDOELD VOOR VERSPREIDING ONDER PROFESSIONELE CLIËNTEN EN ER MAG NIET OP WORDEN VERTROUWD DOOR ANDERE PERSONEN.

© 2018 BlackRock, Inc. Alle rechten voorbehouden. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES, BUILD ON BLACKROCK (BOUW MET BLACKROCK), SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY (MAAR WAT KAN IK HET BESTE DOEN MET MIJN GELD?) en het gestileerde i logo zijn geregistreerde en niet-geregistreerde handelsmerken (trademarks) van BlackRock, Inc. of haar dochterondernemingen in de Verenigde Staten en daarbuiten. Alle andere handelsmerken (trademarks) zijn eigendom van de respectievelijke eigenaren.

In Nederland uitgegeven door het kantoor van BlackRock Investment Management (UK) Limited in Amsterdam, gevestigd aan het adres: Amstelplein 1, 1096 HA Amsterdam, Tel: 020 - 549 5200.

MKTG0918E-608086-1887542