Skip to content
VOOR PROFESSIONELE BELEGGERS

'Beleggen in private markten kan veel waarde toevoegen'

BlackRock |22/nov/2018

Verslag presentatie David Blumer op het BlackRock Private Markten evenement in Amsterdam

Waarom neemt de interesse voor beleggen in private markten toe vanuit institutionele beleggers? En wat zijn de kansen en risico’s? Voor dit thema kwamen relaties van BlackRock naar het private markten evenement, op het REM-eiland in de Amsterdamse Houthaven. Een bijzondere locatie: dit REM-eiland was in de jaren zestig een platform in zee, waarvandaan TV Noordzee zijn uitzendingen verzorgde. Nu staat het gebouw op een ijzeren constructie van twintig meter hoog, met wijds uitzicht over het IJ en Amsterdam.

REM-eiland waar het BlackRock private markten evenement plaatsvond

Betere spreiding, mooie premie

Lukas Daalder, sinds deze zomer Chief Investment Strategist van BlackRock Nederland, opende de middag. Hij noemde uiteenlopende redenen waarom beleggen in private markten steeds interessanter wordt. Zo kun je er de spreiding binnen de beleggingsportefeuille mee vergroten, heb je minder last van marktvolatiliteiten en kan je er een mooie liquiditeitspremie mee verdienen. Belangrijk in een tijd dat de yields in publieke markten afvlakken, aldus Daalder.

Private markten worden volgens hem dan ook steeds relevanter voor beleggers: ‘In deze markten zit relatief veel dynamiek. Je loopt een deel van de economische activiteit mis als je deze categorie veronachtzaamt.’ Geen wonder dat het aandeel van private markten als percentage van de totale Amerikaanse market cap van aandelen dan ook gestaag oploopt: van 0,2% midden jaren tachtig, naar 1,4% nu[1].

 

Lukas Daalder op het BlackRock private markten evenement.

Institutionele interesse vooral in infrastructuur, private leningen en private equity

De eerste spreker die Daalder introduceerde, was David Blumer, senior managing director en wereldwijd hoofd van BlackRock Alternative Investors. Blumer haalde onderzoek aan waaruit blijkt dat de meerderheid van institutionele beleggers meer wil gaan beleggen in private markten[2].

Zo wil 55% van de institutionele beleggers meer beleggen in infrastructuur, 54% meer in private leningen en 53% meer in private equity. Alleen in hedge funds slaat de balans door naar de andere kant: 19% wil hierin meer beleggen, 25% minder.

‘Overigens zien we in de pensioenmarkten wereldwijd dat investeerders al jaren gestaag meer beleggen in private markten: zo steeg het aandeel van deze beleggingscategorie in de periode tussen 1997 en 2017 van 4% naar 25%’, aldus Blumer[3].

‘Wij verwachten dat die trend doorzet. Uit onderzoek van PwC blijkt dat het aandeel van alternatieve beleggingen in wereldwijd alle assets under management naar verwachting stijgt van 12% in 2016 naar 15% in 2025 [4].’

David Blumer op het BlackRock private markten evenement

 Aanbod aandelen neemt af

Blumer wees erop dat alternatieve beleggingen ook aantrekkelijker worden omdat het aanbod van aandelen feitelijk krimpt: ‘Ga maar na: er zijn relatief minder beursgangen dan vroeger, bedrijven gaan van de beurs of ze kopen massaal eigen aandelen in.

Alternatieve beleggingen leveren een belangrijke bijdrage aan portefeuilles bij het inspelen op nieuwe kansen, maar hierbij is selectie van goede managers van cruciaal belang. Met name beleggingen in private markten leveren een aanzienlijke bijdrage aan de risico-, correlatie- en rendementsverwachtingen van portefeuilles. Verder kunnen ze de gevolgen van marktvolatiliteit helpen verzachten en tegelijkertijd een positief rendement leveren.

Bovendien kan je hierin ook, volgens de ESG-criteria, effectief duurzaam beleggen. Al zijn er ook risico’s en daarom is het cruciaal dat beleggers ervoor zorgen dat ze de juiste portfoliomanagers selecteren. Zo beschik je soms over minder marktdata, zoals bij beleggen in hernieuwbare energie. Voor de komende jaren voorzie ik overigens dat methoden voor het vergaren van data snel verbeteren en transparantie verder zal toenemen.’ 

David Blumer presenteert op het BlackRock private markten evenement

Brede spreiding van rendementen

Historisch gezien is de spreiding van beleggingsresultaten binnen subcategorieën als hedge funds, onroerend goed, private equity en infrastructuur relatief groot[5], schetste Blumer.

'Onze klanten vragen ons vaak wat de juiste allocatie naar private markten zou moeten zijn voor hun portefeuille. Afhankelijk van de gewenste uitkomst, of het nu gaat om inkomen, groei of diversificatie, zijn er verschillende manieren om te diversifiëren tussen beleggingscategorieën. De juiste beslissing maken op basis van asset-allocatie en het bouwen van betere portefeuilles, is van groot belang. Om dat te doen, moeten beleggers een analytisch raamwerk hebben dat rekening houdt met historische rendementen, huidige marktprijzen en risicocorrelatie.

BlackRock biedt institutionele klanten een uitgebreid platform voor alternatieve beleggingen met daarin een brede waaier van fondsen voor specifieke beleggingsbehoeften. ‘Daar komt nu een Long Term Private Capital Fund bij dat we recent gelanceerd hebben. Dit fonds is geschikt voor institutionele beleggers die ook op lange termijn in private markten belegd willen zijn, ook als de volatiliteit in de markt toeneemt. Hier is veel vraag naar.’ Beleggers moeten er volgens Blumer voor zorgen dat ze de komende jaren, uiteraard met de nodige discipline en goed gediversifieerd, in private markten belegd zijn en blijven.

Na David Blumer sprak Alan Synnott over de kansen van beleggen in Real Assets en Stephan Caron over European Middle Market Private Debt.

David Blumer presenteert op het BlackRock private markten evenement

Figuur 1: De samenvattingsschets die visualizer Paul Micolo gemaakt heeft tijdens de presentatie van David Blumer.

 Bronnen

[1] Evaluating Investments in unlisted equity for the Norwegian government pension fund global’, figure 3.6, January, 2018.

[2] Preqin Investor Outlook: Alternative Assets H1 2018. 

[3] Willis Towers Watson, Global pension assets study 2018.

[4] PwC, AWM Research Centre, ‘Asset & Wealth Management Revolution: embracing exponential change’, 2017. 

[5] BlackRock Investment Institute, met data van Morningstar, Thomson Reuters en Preqin, december 2017.  

DIT MATERIAAL IS BEDOELD VOOR VERSPREIDING ONDER PROFESSIONELE CLIËNTEN EN ER MAG NIET OP WORDEN VERTROUWD DOOR ANDERE PERSONEN.

De hier geuite visies en meningen vormen geen beleggingsadvies of andersoortige aanbeveling en kunnen aan verandering onderhevig zijn. Ze weerspiegelen niet altijd de gezichtspunten van een bepaalde onderneming binnen de BlackRock Group of van een afdeling daarvan en de juistheid ervan kan niet worden verzekerd.

Uitgegeven in de EER door BlackRock (Netherlands) B.V.: Amstelplein 1, 1096 HA, Amsterdam, Tel.: 020 - 549 5200, Handelsregister nr. 17068311. Raadpleeg de website voor meer informatie: www.blackrock.com. Voor uw bescherming worden telefoongesprekken gewoonlijk opgenomen. BlackRock is een handelsnaam van BlackRock (Netherlands) B.V.