Sparen en beleggen

Zo’n 77% van de ondervraagde Nederlanders heeft spaargeld, terwijl maar 14% aandelen bezit. Een zeer groot deel (74%) weigert met zijn geld te gaan beleggen. De afgelopen paar jaar is er nauwelijks iets veranderd in de verhouding tussen spaargeld en beleggingen van de Nederlanders.

Chart: How you feel about your financial future?

Nederlanders vullen vooral hun spaarvarken

Veruit het grootste deel van het vermogen van de Nederlanders bestaat uit spaargeld. Ook in de rest van Europa is sparen populair, maar de Nederlanders spannen wel de kroon; zij hebben het grootste gedeelte (80%) van hun vermogen op een spaarrekening staan. Nederlanders geven massaal aan dat zij liever blijven sparen dan beleggen. 74% verwerpt het idee om zijn spaargeld om te zetten in beleggingen.

Chart: Top risks to americans' financial futures

Weinig kennis van beleggen

De verklaring voor deze voorliefde voor sparen is wellicht te vinden in het feit dat relatief weinig Nederlanders aangeven kennis te hebben van beleggen (15%). In Noord-Amerika is dat meer dan het dubbele (35%). Ook is het percentage dat bereid is om meer risico te nemen voor een hoger rendement relatief laag (18%) ten opzichte van de rest van de regio’s. Niet verwonderlijk dat maar weinig Nederlanders (18%) het gevoel hebben dat beleggen iets voor hen is.


Waarom gaan Nederlanders niet beleggen?

De belangrijkste beweegredenen om niet te willen gaan beleggen is het idee dat er te weinig vermogen is om beleggen zinvol te laten zijn (31%). Een even groot percentage is er van overtuigd dat beleggen niets voor hem of haar is. Mensen willen hun geld graag beschikbaar hebben als potje voor noodgevallen (22%) en er snel bij kunnen als dat nodig is (22%).

Chart: Top risks to americans' financial futures

Chart: Top risks to americans' financial futures

Waarvoor wordt gespaard?

Het spaargeld wordt vooral ingezet voor maandelijkse uitgaven of als potje voor noodgevallen. Slechts voor 18% is het spaargeld bedoeld voor de lange termijn of voor wanneer een beleggingskans zich aandient. Bijna een vijfde (19%) heeft eigenlijk niet zo’n idee waarom hij spaart, maar vindt het idee dat het geld ergens staat eigenlijk genoeg. Dat laatste percentage is internationaal gezien opmerkelijk hoog (14% in Europa en 12% in Noord-Amerika).


Back to top

01

 

Sparen

 

Een zeer groot deel van de Nederlanders (74%) overweegt niet eens te gaan beleggen. De afgelopen paar jaar is er nauwelijks iets veranderd in de verhouding tussen spaargeld en beleggingen van de Nederlanders.

02

 

Kennis

 

De kennis van beleggen is beperkt. Daarnaast is de bereidheid om risico te nemen laag. Weinig Nederlanders hebben het gevoel dat beleggen iets voor hen is.

03

 

korte termijn

 

Spaargeld wordt grotendeels ingezet voor maandelijkse uitgaven of gezien als potje voor noodgevallen. Slechts een klein deel spaart voor de langere termijn en een vijfde heeft zelfs geen doel.