Pensioen

52% van de Nederlanders bouwt geen aanvullend pensioen op (bovenop de AOW). Flink meer dan in 2015 (43%). Vooral jongeren bouwen minder op. Het vertrouwen in het bereiken van het gewenst inkomen na pensionering is laag.

Chart: How you feel about your financial future?

Geen flauw idee of we op koers liggen voor later

Nederlanders zijn er allerminst zeker van dat ze op koers liggen voor het gewenste pensioeninkomen. Slechts 17% durft met zekerheid te zeggen dat wel te zijn, maar 26% weet zeker dat dit niet het geval is. En 29%, meer dan waar ook ter wereld, heeft geen idee. Zelfs van de leeftijdscategorie die het dichtst tegen het pensioen aan zit, de 55-64-jarigen, heeft 27% geen idee hoe ze er voor staan en weet 20% zeker hun pensioeninkomen nog niet op orde is. Meer vrouwen dan mannen weten echt niet of ze op koers liggen, respectievelijk 35% versus 23%.

Chart: Top risks to americans' financial futures

Goed bekend met mijnpensioenoverzicht.nl

Alhoewel Nederlanders weinig zeker zijn van de voortgang rondom hun pensioenopbouw, zijn Nederlanders wel goed bekend (72%) met mijnpensioenoverzicht.nl. Maar het gebruik kan beter: meer dan de helft (51%) heeft nog nooit een bezoek aan de website gebracht. Mensen die hun pensioenvoorzieningen regelmatig in de gaten houden hebben veel meer vertrouwen (2 tot 3 keer zo veel, afhankelijk van de manier waarop) in het behalen van het gewenste pensioeninkomen. Van de mensen die pensioen opbouwen gebruikt ongeveer een vijfde een online tool om op de hoogte te blijven van de voortgang.


Aanvullend pensioen

Ruim driekwart van de Nederlanders die aanvullend pensioen opbouwt, doet dit via de werkgever. Voor de Nederlanders in zijn algemeenheid heeft dit ook de voorkeur (44%). 14% zou het graag via een pensioenfonds naar keuze doen. En 21% zou het liefste zelf een pensioenpot opbouwen. 58% van de Nederlanders die aanvullend pensioen opbouwt (dus bovenop de AOW) heeft andere voorzieningen zoals beleggingen of spaargeld.

Chart: Top risks to americans' financial futures

Back to top

01

 

Meer dan AOW

 

52% van de Nederlanders bouwt geen aanvullend pensioen op (bovenop de AOW). Dat is 9 procentpunt meer dan in 2015. Vooral onder jongeren wordt minder opgebouwd.

02

 

Pensioeninkomen

 

Een klein deel (17%) weet zeker op schema te liggen voor het gewenste pensioeninkomen. Ruim een kwart (26%) weet zeker van niet. En 29%, meer dan waar ook ter wereld, heeft geen idee.

03

 

Mijnpensioenoverzicht.nl

 

Nederlanders zijn goed bekend met mijnpensioenoverzicht.nl. waar je je opgebouwde pensioen tot dusver kunt inzien. Maar het gebruik kan beter: meer dan de helft (51%) heeft nog nooit een bezoek aan de website gebracht.