Investor Pulse

Ontvang meer Investor Pulse inzichten

Mis het niet! BlackRock publiceert regelmatig Investor Pulse artikelen die voor u als belegger interessant kunnen zijn.

Back to top

Het BlackRock Investor Pulse onderzoek werd in januari en februari 2017 in opdracht van BlackRock gehouden door onderzoeksbureau Kantar TNS onder een per land representatieve steekproef van 28.000 individuen van 24 tot 74 jaar in 18 landen, waarvan 1.000 Nederlanders. De resultaten van dit onderzoek worden uitsluitend ter informatie verstrekt. Het onderzoek is bedoeld om inzichtelijk te maken hoe mensen denken over hun financiële toekomst door te vragen naar standpunten over sparen, beleggen en pensioen. De conclusies dienen niet voor andere doeleinden gebruikt te worden.

De hier geuite meningen zijn afkomstig van BlackRock, per juni 2017; ze kunnen op elk moment veranderen als gevolg van veranderde markt- of economische omstandigheden. Dit document is niet bedoeld als prognose, onderzoek of beleggingsadvies en is geen advies of aanbeveling, aanbod of uitnodiging om bepaalde effecten te kopen of te verkopen of een bepaalde strategie te volgen.

Uitgegeven door BlackRock Investment Management (UK) Limited, geautoriseerd en gereguleerd door de Financial Conduct Authority (FCA), gevestigd op het adres: 12 Throgmorton Avenue, Londen, EC2N 2DL. In Engeland geregistreerd onder nr. 2020394. Tel: +44 (0)20 7743 3000. Voor uw bescherming worden telefoongesprekken doorgaans opgenomen. In Nederland uitgegeven door het kantoor van BlackRock Investment Management (UK) Limited in Amsterdam, gevestigd op het adres: Amstelplein 1, 1096 HA Amsterdam, Tel: +31 (0)20 549 5200. Zie voor meer informatie de website: www.blackrock.nl. BlackRock is een handelsnaam van BlackRock Investment Management (UK) Limited.

© 2017 BlackRock, Inc. Alle rechten voorbehouden. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES, BOUW MET BLACKROCK (BUILD ON BLACKROCK), MAAR WAT KAN IK HET BESTE DOEN MET MIJN GELD (SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY) en het gestileerde i logo zijn geregistreerde en niet-geregistreerde handelsmerken (trademarks) van BlackRock, Inc. of haar dochterondernemingen in de Verenigde Staten en elders. Alle andere handelsmerken (trademarks) zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren.