VOOR PROFESSIONELE BELEGGERS

Waarom straks iedereen elektrisch rijdt

Elektrisch rijden is straks de regel in plaats van de uitzondering. De opkomst van de elektrische auto is één van de belangrijkste gevolgen van de energietransitie, die nu echt goed op gang komt.

Wie vaak op de weg zit is het vast opgevallen dat er steeds meer elektrische auto’s rijden. Het gaat nog enkele jaren duren, maar benzine- en dieselauto’s gaan uit het straatbeeld verdwijnen.

In Nederland is het vanaf 2030 al niet meer toegestaan om nieuwe auto’s te verkopen die broeikasgassen uitstoten. Omdat andere landen soortgelijke maatregelen nemen, schakelt de auto-industrie vol overtuiging over op elektrisch rijden. Die investeringen betalen zich de komende jaren uit in schonere emissies en een langere accuduur.

Als de productie eenmaal goed op stoom is gekomen, kost het naar schatting 30 manuren om een elektrische auto te maken. Het maken van een auto met een traditionele verbrandingsmotor is complexer en kost ongeveer 40 uur. De kans is dus groot dat de elektrische auto niet alleen schoner maar ook aanzienlijk goedkoper wordt dan een benzineauto.

En de kans zit er dik in dat de transitie verrassend snel verloopt. Volgens een recente schatting (januari 2019) van Next Green Car neemt de afzet van elektrische auto’s met gemiddeld 20 procent per jaar toe in de periode tot 20401.

Energieomslag in stroomversnelling

De transitie in de auto-industrie is een van de gevolgen van de omschakeling van olie, steenkool en andere fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen zoals wind- en zonne-energie. Deze energietransitie voltrekt zich sneller dan verwacht.

In 2014 voorspelden onderzoekers dat de groei van duurzame energie in de periode tot 2030 twee keer zo hoog zou uitkomen als in 2012 werd gedacht. En sindsdien is die prognose zelfs nog een keer verdubbeld2.

De razendsnelle opmars van duurzame energie is voor een groot deel te danken aan maatregelen die overheden nemen om de klimaatdoelen te halen. Behalve op het stimuleren van duurzame energiewinning, is dat beleid ook gericht op het zuiniger omspringen met de beschikbare elektriciteit. Zo zal bijvoorbeeld de verkoop van slimme thermostaten de komende jaren bijna verdubbelen naar ongeveer €40 miljard in 20233.

Duurzaam beleggingsbeleid

Achter de veranderingen die zich in de wereld om ons heen voltrekken gaan fraaie beleggingskansen schuil, waar langetermijnbeleggers, zoals pensioenfondsen en verzekeraars, op kunnen inspelen. Er is nu al een waaier aan mogelijkheden op zowel aandelen- als obligatiemarkten. Daarnaast zien we toenemende kansen in de private markten, bijvoorbeeld in groene infrastructuur. Naast het potentieel voor hogere rendementen en regelmatig inkomen, kunnen deze beleggingen bijdragen aan een duurzaam beleggingsbeleid.

Wil je verder spreken over beleggingsmogelijkheden in duurzame energie?
Mail ons.

1 Next green car, januari 2019
2 IEA, IRENA, Bloomberg, Goldman Sachs Global Investment Research, 2018
3 Energy Efficiency and Conservation Authority (EECA), april 2018

DIT MATERIAAL IS BEDOELD VOOR VERSPREIDING ONDER PROFESSIONELE CLIËNTEN EN ER MAG NIET OP WORDEN VERTROUWD DOOR ANDERE PERSONEN.

Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De waarde van uw beleggingen kan sterk schommelen als een gevolg van het beleggingsbeleid en het is niet zeker dat u uw oorspronkelijke inleg terug ontvangt. De waarde van de beleggingen die blootgesteld zijn aan vreemde valuta kan worden beïnvloed door valutaschommelingen. Specifieke risico’s per fonds zijn te vinden in de Essentiële Beleggersinformatie (EBI). Deze vindt u op de fondspagina’s of via Beleggingsinformatie in het menu.

De opgenomen informatie is niet bedoeld als voorspelling, onderzoek of beleggingsadvies door BlackRock en vormt ook geen aanbeveling, aanbieding of uitnodiging om effecten te kopen of verkopen, of om een bepaalde beleggingsstrategie te volgen.

Uitgegeven in de EER door BlackRock (Netherlands) B.V.: Amstelplein 1, 1096 HA, Amsterdam, Tel.: 020 - 549 5200, Handelsregister nr. 17068311. Raadpleeg de website voor meer informatie: www.blackrock.com. Voor uw bescherming worden telefoongesprekken gewoonlijk opgenomen. BlackRock is een handelsnaam van BlackRock (Netherlands) B.V.

MKTGM0819E-934612