VOOR PROFESSIONELE BELEGGERS

6 vragen aan … Philip Eykerman

BlackRock |06/apr/2017

DSM-bestuurder Philip Eykerman vertelt waarom duurzaamheid voor DSM én hemzelf zo'n belangrijk thema is.

Op 20 april organiseerde BlackRock de conferentie ‘Duurzaam beleggen als de nieuwe standaard’. Philip Eykerman, sinds 2011 Executive Vice-President Corporate Strategie & Acquisities bij DSM, vertelt tijdens de conferentie in zijn presentatie ‘DSM: Doing Something Meaningful for all stakeholders’ meer over de rol van duurzaamheid bij DSM.

Voor DSM is duurzaamheid niet slechts een likje verf over de bedrijfsactiviteiten. Duurzaam ondernemen is de standaard voor het concern en een belangrijke groeimotor. DSM stelt dat zorg dragen voor People, Planet én Profit een win-win-win situatie is. Duurzaam ondernemen volgens DSM, is het beter voldoen aan de behoeften van de huidige generatie zonder het vermogen van toekomstige generaties om hun eigen behoeften te vervullen aan te tasten.

In aanloop naar de conferentie stellen we Philip Eykerman 6 vragen
over dit onderwerp.

Philip Eykerman

Philip Eykerman

Philip Eykerman is in 2011 in dienst getreden bij DSM als Executive Vice-President Corporate Strategie & Acquisities. In die positie is hij verantwoordelijk voor de strategische ontwikkeling op zowel Corporate als ook op Business Groep niveau, budgettering en planning, verbeterprogramma’s en alle fusie & acquisitie activiteiten van DSM.

In 2015 is hij tevens benoemd tot lid van DSM’s Executive Committee (en thans verantwoordelijk voor de Pharma activiteiten alsook DSM Food Specialties).

Naast zijn functies binnen DSM, is hij ook lid van de Raad van Commissarissen van Patheon (genoteerd op NYSE), DSM Sinochem Pharmaceuticals (DSM/Sinochem JV) en ChemicaInvest (DSM/CVC JV).

Voordat Philip bij DSM in dienst trad, werkte hij 14 jaar bij McKinsey & Company waarvan de laatste 9 jaar als Partner en gaf leiding aan McKinsey’s Chemicals Practice in de Benelux en Frankrijk. Hij studeerde af aan de Katholieke Universiteit Leuven (België) in Chemical Engineering en aan het Institut Français du Pétrole (Frankrijk) in Refinery Engineering.

 • 1. Er wordt veel gesproken over duurzaamheid. Maar is het doel van ondernemen niet gewoon om winst te maken voor de aandeelhouders?

  Ik zie duurzaam ondernemen als een verantwoordelijkheid én als een kans. Bij DSM hebben we duurzaamheid een integraal onderdeel gemaakt van onze groeistrategie. Het aanbieden van innovatieve oplossingen die op een duurzame manier de grootste noden van de wereldbevolking adresseren, is wat ons drijft en rendabel doet groeien – is dat niet de essentie van hedendaags ondernemen!

  Bijna twee derde van ons portfolio bestaat uit winstgevende producten en innovaties met een meetbaar betere milieu- of sociale impact dan de belangrijkste concurrerende alternatieven in de markt. Daar komt nog bovenop dat we bij de productie van onze producten ook kosten besparen door slimmer om te gaan met energie, water en afval.

  2. Hoe meet u vooruitgang en welke maatstaf wordt hierbij gebruikt?

  Ons productportfolio toetsen we aan de hand van gestandaardiseerde milieu- en sociale impact meetmethoden en industriestandaarden, zoals ontwikkeld door de ISO en de ‘World Business Council for Sustainable Development’. Alle producten en innovaties worden langs deze meetlatten gelegd.

  Over de voortgang rapporteren we in ons geïntegreerde jaarverslag. Ook het verbeteren van onze CO2-voetafdruk is een gestandaardiseerd proces. Natuurlijk sturen wij ook op zaken zoals meer vrouwen en ondervertegenwoordigde nationaliteiten in het management van de organisatie en een sterkere betrokkenheid van onze medewerkers bij het bedrijf.

  Niet alles wat je nastreeft, kun je echter 1-op-1 vangen in cijfers. Als een sollicitant of collega mij vertelt dat werken bij ‘DSM’ voor hem of haar ‘Doing Something Meaningful’ betekent, realiseer ik mij natuurlijk dat veel zaken van waarde geen valuta kennen.

  3. Duurzaamheid speelt op veel plekken in het concern een grote rol. Kunt u een voorbeeld geven van een duurzaam product of duurzame ontwikkeling waar u trots op bent?

  Een lastige vraag, want wij zijn op zoveel terreinen actief! Recent kondigden we een joint venture aan met Evonik om gezamenlijk Omega 3 uit algen te produceren, als alternatief voor visolie, gericht op aquacultuur en huisdierenvoeding.

  Voor elke kilo van onze alternatieve Omega 3-bron met EPA en DHA kan 60 kilo aan wilde vis in de zee blijven, iets dat zeker ten goede zal komen aan de biodiversiteit en balans van onze oceanen. We gaan samen een fabriek bouwen met een capaciteit van ongeveer 15% van de huidige vraag naar visolie die nu door de zalmindustrie wordt geproduceerd.

  4. Waar ziet u binnen DSM nog ruimte voor verbetering?

  Wij zijn er goed in om oplossingen te bedenken voor maatschappelijke uitdagingen waar de maatschappij zich nog maar weinig van bewust is. Dat is prachtig, maar dat betekent ook dat wij zelf moeten leren navigeren in een wereld vol belanghebbenden zoals de politiek, investeerders, media en non-profit organisaties. Dit vergt inzichten en vaardigheden die niet van oudsher binnen DSM aanwezig zijn.

  Neem het zalmvoorbeeld, daar hebben we voor de investering werd aangekondigd met veel belanghebbenden gesproken zoals consumenten, retailers en visboeren. We gaan niet een product ‘pushen’, maar hebben juist gekeken of we voldoen aan een maatschappelijke vraag. Als we hier nog meer bedreven in zouden raken, zouden we sneller méér impact kunnen hebben: zowel financieel als voor de planeet en maatschappij.

  5. Bij het stimuleren van duurzaam ondernemen in een bedrijf spelen verschillende stakeholders een rol. Welke rol ziet u voor pensioenfondsen en andere institutionele beleggers weggelegd?

  Pensioenfondsen en institutionele beleggers hebben een cruciale rol in het stimuleren van langetermijndenken. Neem klimaatverandering: als we niet versneld gaan investeren in een ‘low-carbon economy’ schuiven we de rekening door naar volgende generaties. McKinsey berekende dat alleen al voor Nederland per jaar €10 miljard nodig is tussen 2020-2040 om onze uitstoot ruimschoots te halveren.

  Het is daarom nu belangrijker dan ooit dat investeerders juist bedrijven steunen die de kansen en risico’s van klimaatverandering verstandig inschatten. De recente aanbevelingen van de Financial Stability Board en diens ‘Taskforce on Climate-related Financial Disclosure’ kunnen helpen om in die dialoog de juiste vragen te stellen.

  6. Hoe draagt u persoonlijk, in uw eigen leven, bij aan een betere wereld?

  Als het aan mij lag, woonde ik in een modern klimaatneutraal huis, maar mijn vrouw denkt daar anders over en geeft de voorkeur aan een oude woning. Daarom wonen we in een beschermd pand van 110 jaar oud. Na vijf jaar van intensieve verbouwingen (nieuwe ramen met driedubbel glas; isolatie van daken, kelders en zelfs tussenverdiepingen; hoogrendementsketel, etc.) en veel stof en schoonmaken, voldoet het echter min of meer aan de huidige normen.

  Onze laatste actie was het splitsen van de watercollectoren in regenwater en afvalwater. Nu rest ons nog de installatie van zonnepanelen op een manier die het beschermd karakter van de woning niet aantast. Zo leveren we onze bijdrage aan onze planeet, en naar mijn gevoel ook aan people en profit van een hoop lokale ondernemers.

DIT MATERIAAL IS BEDOELD VOOR VERSPREIDING ONDER PROFESSIONELE CLIËNTEN EN ER MAG NIET OP WORDEN VERTROUWD DOOR ANDERE PERSONEN.

De hier geuite visies en meningen vormen geen beleggingsadvies of andersoortige aanbeveling en kunnen aan verandering onderhevig zijn. Ze weerspiegelen niet altijd de gezichtspunten van een bepaalde onderneming binnen de BlackRock Group of van een afdeling daarvan en de juistheid ervan kan niet worden verzekerd.

Uitgegeven in de EER door BlackRock (Netherlands) B.V.: Amstelplein 1, 1096 HA, Amsterdam, Tel.: 020 - 549 5200, Handelsregister nr. 17068311. Raadpleeg de website voor meer informatie: www.blackrock.com. Voor uw bescherming worden telefoongesprekken gewoonlijk opgenomen. BlackRock is een handelsnaam van BlackRock (Netherlands) B.V.