VOOR PROFESSIONELE BELEGGERS

Investeerders richten focus steeds meer op alternatieve markten

BlackRock |03/okt/2018

Lukas Daalder ging afgelopen zomer bij BlackRock aan de slag als Chief Investment Strategist voor de Nederlandse markt. Hij gaat ondermeer de wereldwijde kennis van BlackRock vertalen naar de Nederlandse markt. Ter kennismaking dit interview.

Lukas Daalder

Op de lange termijn krijg je, als je in private markten belegt, een premie ten opzichte van beleggen in publieke markten

Hij is van vrijwel alle financiële markten thuis. Want ga maar na: econoom Lukas Daalder startte na zijn studie macro-economie bij Rabobank, als strateeg in vastrentende waarden; was aandelenanalist bij Amstgeld; leidde een research team van analisten bij bank Oyens & Van Eeghen; en werkte bij IMC als market maker. Voor hij deze zomer bij BlackRock in dienst kwam, werkte Daalder bij Robeco, als strateeg en investment officer.

Dutch Investment Influential 2017

Voor veel Nederlandse beleggers is Daalder geen onbekende. Hij is columnist bij Het Financieele Dagblad en was jarenlang actief op beleggerswebsite IEX. Daar informeerde hij, onder de noemer Best of the Web, de IEX-lezers met een dagelijkse blog met grafieken en linkjes over de financiële markten. Dat deed hij dermate inspirerend dat de IEX-lezers hem vorig jaar uitriepen tot ‘Dutch Investment Influential 2017’.  

Waarom stapte Daalder, na negen jaar bij het Rotterdamse fondshuis Robeco, over naar BlackRock? ‘Ik had het geweldig naar mijn zin bij Robeco, maar was een beetje uitgekeken op de jaarlijkse cyclus, op de vaste patronen. Toen BlackRock me vroeg voor deze functie, vond ik dat een interessante uitdaging: een nieuwe omgeving, bij ’s werelds grootste vermogensbeheerder, waar men over enorm veel informatie, kennis en kunde over de financiële markten beschikt.’

Wereldwijde kennis vertalen naar Nederland en andersom

Een van Daalders taken, als Chief Investment Strategist voor de Nederlandse markt, is om de wereldwijde kennis van BlackRock te vertalen naar de Nederlandse markt en over te brengen aan Nederlandse klanten ‘zodat ze er direct iets mee kunnen’. Andersom is Nederland interessant voor BlackRock, omdat een aantal trends juist hier beginnen, vertelt Daalder: ‘Zoals het afdekken van renterisico’s, dat begon in Nederland veel eerder dan in de VS. Of duurzaam beleggen volgens de ESG-criteria, dat is in Nederland - en ook in de Scandinavische landen - al helemaal ingeburgerd, maar in andere regio’s nog veel minder. Een ander goed voorbeeld is de discussie over de inrichting van ons pensioensysteem. Gaan mensen zelf een pensioenpotje opbouwen? In andere landen volgt men dit met veel interesse. Krijgen bijvoorbeeld de VS en Engeland ook te maken met een dergelijke discussies? Het wordt mijn taak om die inzichten over onze binnenlandse markt over te brengen aan mijn nieuwe collega’s binnen BlackRock.’ Hij wijst erop dat Nederland voor BlackRock een belangrijke markt is, ‘in termen van beheerd vermogen de tweede Europese markt na Engeland’.

Amerikaanse aandelen relatief duur

Wat is Daalders huidige visie (we spreken hem eind augustus) op de financiële markten? Loopt de bullmarkt op zijn laatste benen? Of zijn de onderliggende fundamentals nog goed genoeg voor verdere koersstijgingen? ‘De economische groei ziet er nu wereldwijd nog erg gezond uit. Dat, plus een niet al te hoge inflatie, is in de kern altijd wat de koersniveaus van aandelen bepaalt. Natuurlijk zijn er geregeld geopolitieke spanningen, denk aan Turkije, en hebben we te maken met de mogelijke impact van de handelsoorlog. In de VS spelen de midterm-verkiezingen in november en hangt er toch nog een dreiging boven de markt van een impeachment-procedure om president Trump af te zetten. Op lange termijn blijken dit vaak zaken die de koersen niet fundamenteel onder druk zetten; al moeten we het ook zeker niet bagatelliseren’, zegt Daalder.

Hij heeft moeite met de huidige hoge waarderingen van Amerikaanse aandelen: ‘Op zich is daar alle reden toe: de Amerikaanse economie draait goed, het is de markt die het meest profiteert van technologische ontwikkelingen. Bij een scherpe correctie van de koersen, blijken Amerikaanse aandelen daar vaak minder vatbaar voor te zijn dan andere aandelenmarkten. Amerikaanse bedrijven kopen op grote schaal eigen aandelen in, de belastingmaatregelen van Trump hebben nog steeds een positief effect op de bedrijfswinsten. Dus die hoge waarderingen zijn op zich logisch. Maar Europese aandelen vind ik nu, voor de lange termijn, gemiddeld genomen aantrekkelijker: ze zijn goedkoper en hebben toch goede groeiperspectieven.’

Rente vooralsnog geen spelbreker

Voor een aantrekkende rente vreest Daalder nauwelijks: ‘Natuurlijk, de rente stijgt. En we weten allemaal dat de meeste recessies mede ontstonden door een oplopende rente. Maar de kapitaalmarktrente is relatief nog steeds laag en de korte rente schommelt in reële termen nog rond de nul. Als rentes te snel stijgen, kunnen ze economisch herstel in de kiem smoren, maar daar hoeven we nu niet overdreven paniekerig over te doen.’ De consensus-verwachtingen inzake de economische groei beginnen wel meer uiteen te lopen, signaleert Daalder: ‘Je hebt een groep marktanalisten die een groei verwacht van hooguit 1,5%; daartegenover staat een groep die uitgaat van een groei tussen de 2,5 en 3%1. De staartrisico’s nemen toe, dat vind ik veelzeggend.’

Opkomst private markten

Een andere belangrijke trend ziet Daalder in de opkomst van alternatieve beleggingen/private markten, het onderwerp dat in deze editie van de Institutionele Belegger centraal staat. ‘We zien een duidelijke draai van publieke naar private markten. Het aantal beursgenoteerde bedrijven neemt af, investeerders richten hun focus steeds meer op alternatieve markten zoals hedge funds, vastgoed, infrastructuur en private equity. Zo komen de grote, niet-beursgenoteerde techbedrijven in de VS heel makkelijk aan financiering. Ze hoeven niet langs de bank of naar de beurs, maar halen relatief eenvoudig privaat geld op bij institutionele beleggers.’

In Nederland zijn veel institutionele beleggers al vrij lang actief in private markten. Tussen 2000 en 2007 was het bijvoorbeeld voor met name de grotere pensioenfondsen heel normaal om in direct vastgoed te investeren, schetst Daalder: ‘Maar toen in 2008 de grote klap kwam en de crisis uitbrak, wilden alle beleggers tegelijk naar de uitgang. Het effect daarvan was erg heftig, de prijzen van dat vastgoed gingen door het spreekwoordelijke putje. Vooral omdat deze markt nou eenmaal minder liquide is dan bijvoorbeeld een grote aandelenmarkt.’ Soms ontbreekt het institutionele beleggers aan deze specifieke kennis over private markten. ‘Daarom is het goed dat DNB strenge eisen heeft geformuleerd voor beleggen in deze markten: je moet kunnen aantonen dat je voldoende kennis van zaken hebt en dat je ‘in control’ bent. Voor grote pensioenfondsen is dat geen probleem, voor de wat kleinere wel.

Expertise fondsmanager telt zwaar

Uit onderzoek van BlackRock blijkt dat institutionele beleggers overwegen om meer in real assets (+60%), private equity (+43%) en real estate (+41%), te beleggen2. Daalder heeft daar begrip voor: ‘Op de lange termijn krijg je, als je in private markten belegt, een premie ten opzichte van beleggen in publieke markten. Belangrijk om je te realiseren is dat de spreiding van resultaten binnen een privaat segment vaak veel groter is dan in een vergelijkbare publieke markt. Zo is de spreiding van de resultaten van hedge funds veel groter dan die in aandelenmarkten.’ Wat betekent dat voor beleggers? ‘Dat je door meer te beleggen in private markten, een betere spreiding binnen je totale portfolio kunt realiseren. Maar bovenal dat het selecteren van de juiste private beleggingen nog belangrijker is dan bij bijvoorbeeld aandelen; je bent dus afhankelijker van de expertise van de betreffende fondsmanager.’  

Lukas daalder

Lukas Daalder, Managing Director, is Chief Investment Strategist voor Nederland binnen het BlackRock Investment Institute. In deze functie is hij verantwoordelijk voor de communicatie met cliënten over de visie van het BlackRock Investment Institute en andere beleggingsteams. Lukas Daalder heeft 25 jaar ervaring in de financiële markten en is sinds 2014 columnist van het Financieele Dagblad. Hij is afgestudeerd als econoom aan de universiteit van Amsterdam.

1 BlackRock Investment Institute weekly commentary, september 2018
2 BlackRock, Global Institutional Rebalancing Survey results, januari 2018

DIT MATERIAAL IS BEDOELD VOOR VERSPREIDING ONDER PROFESSIONELE CLIËNTEN EN ER MAG NIET OP WORDEN VERTROUWD DOOR ANDERE PERSONEN.

De hier geuite visies en meningen vormen geen beleggingsadvies of andersoortige aanbeveling en kunnen aan verandering onderhevig zijn. Ze weerspiegelen niet altijd de gezichtspunten van een bepaalde onderneming binnen de BlackRock Group of van een afdeling daarvan en de juistheid ervan kan niet worden verzekerd.

Uitgegeven in de EER door BlackRock (Netherlands) B.V.: Amstelplein 1, 1096 HA, Amsterdam, Tel.: 020 - 549 5200, Handelsregister nr. 17068311. Raadpleeg de website voor meer informatie: www.blackrock.com. Voor uw bescherming worden telefoongesprekken gewoonlijk opgenomen. BlackRock is een handelsnaam van BlackRock (Netherlands) B.V.