VOOR PROFESSIONELE BELEGGERS

Private equity 2.0: privaat beleggen met het oog voor de lange termijn

Management en andere belanghebbenden binnen een bedrijf hebben steeds meer behoefte aan het aantrekken van stabiel, langlopend kapitaal voor het financieren van een onderneming.

Daarnaast zoeken beleggers manieren om voor de lange termijn te investeren in sterke, duurzame ondernemingen.

De tijd is rijp voor een betere en efficiëntere benadering van het financieren van sterke ondernemingen. ESG-factoren dienen hierbij een belangrijke rol te spelen vanwege het lange termijn karakter van een dergelijke belegging.

Institutionele beleggers vertrouwen voor een groot deel van hun rendement op eigendomsbezit van ondernemingen (aandelen). Meestal betreft het bezit van aandelen een mengvorm van beursgenoteerde aandelen (publieke markten) en niet-beursgenoteerde aandelen (private markten).

Het aantal beursgenoteerde bedrijven slinkt

Veel van de niet-beursgenoteerde aandelenbeleggingen vinden plaats via leveraged buy-outs: deels met schuld gefinancierde uitkoop van aandelen van de bestaande eigenaren. Na de uitkoop vinden er veelal herstructureringen plaats die de winstgevendheid van deze ondernemingen dienen te vergroten. Voor sommige ondernemingen en institutionele beleggers is deze investeringsvorm niet passend. Aan de andere kant zijn niet alle belanghebbenden binnen een onderneming (zoals werknemers, management) gecharmeerd van de korte termijn focus die kan ontstaan bij een beursnotering.

Een toenemende groep kwalitatief sterke bedrijven is op zoek naar andere manieren van financiering. Onderstaande grafiek geeft dit beeld goed weer voor de situatie in de Verenigde Staten. Het aantal bedrijven dat op de openbare aandelenbeurs verhandeld wordt, is sinds 1995 bijna gehalveerd.

Statistics chart from 1988-2012

Bron: BlackRock Investment Institute, met data van het U.S. Census Bureau-Statistics of U.S. Businesses; Droidge, Karolyi en Stulz (1988-2012); Wilshire Associates (2013-2014).

‘Kopen, herstructureren en doorverkopen’ kan wringen met langetermijndoelstellingen institutionele beleggers

Voor institutionele beleggers hebben traditionele leveraged buy-outfondsen een paar nadelen. Ondanks dat buyouts in veel gevallen goed presteren, kan een exit-georiënteerde aanpak niet altijd goed aansluiten bij het doel van onderliggende eindbeleggers om waarde te creëren voor de lange termijn.

Het traditioneel beleggen in deze buyouts leidt vaak tot een hogere omloopsnelheid in de portefeuille, waarbij de vrijkomende gelden opnieuw worden geïnvesteerd. Dit leidt weer tot (aanzienlijke) aan- en verkoopkosten (frictiekosten). Daarnaast bestaat er een groter risico dat langetermijn- en ESG-doelstellingen niet gehaald worden vanwege de druk op het behalen van kortere termijn doelstellingen. Een voorbeeld hiervan is het materialiseren van prestatievergoedingen.

Investeren in de langere termijn
in opkomst

Private financiering voor de lange termijn kan een alternatief zijn. De omloopsnelheid in de portefeuille wordt lager en daarmee ook de frictiekosten. Tegelijkertijd profiteren beleggers van een stabiel bestuur, waarbij de focus ligt op het creëren van waarde voor de lange termijn, wat aansluit bij de doelstellingen van eindbeleggers.

Hierin worden duurzaamheidsaspecten integraal meegenomen. Als er minder druk ligt op het optimaliseren van de winst op de korte(re) termijn, zal ook het risicoprofiel van de onderneming verbeteren op de langere termijn.

Private beleggingen op de lange termijn niet altijd een oplossing

Overigens verwachten we niet dat lange-termijnfinancieringen de traditionele buy-outfondsen en beursgenoteerde aandelen volledig gaan vervangen. Publieke aandelenmarkten blijven een natuurlijke thuishaven en daarnaast blijven buy-outs een lucratieve vorm van beleggen. Ook zijn er tal van voorbeelden van ondernemingen die door een buy-out een vergaande stap voorwaarts hebben gemaakt die anders niet mogelijk was geweest.

Echter, tegen de geschetste achtergrond verwachten we dat het privaat financieren van ondernemingen middels lange termijn kapitaal een vlucht zal nemen. En dat komt uiteindelijk zowel de beleggers als andere belanghebbenden binnen de onderneming ten goede.

Gratis download: De do’s en de don’ts van private equity 2.0

Meer weten over de haken en ogen van private financiering voor de langere termijn? De experts van het BlackRock Investment Institute hebben er uitvoerig onderzoek naar gedaan. Download het rapport New horizons for private equity.

Rapport downloaden

Wil je meer weten over concrete beleggingsmogelijkheden? Mail ons.

DIT MATERIAAL IS BEDOELD VOOR VERSPREIDING ONDER PROFESSIONELE CLIËNTEN EN ER MAG NIET OP WORDEN VERTROUWD DOOR ANDERE PERSONEN.

Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De waarde van uw beleggingen kan sterk schommelen als een gevolg van het beleggingsbeleid en het is niet zeker dat u uw oorspronkelijke inleg terug ontvangt. De waarde van de beleggingen die blootgesteld zijn aan vreemde valuta kan worden beïnvloed door valutaschommelingen. Specifieke risico’s per fonds zijn te vinden in de Essentiële Beleggersinformatie (EBI). Deze vindt u op de fondspagina’s of via Beleggingsinformatie in het menu.

De opgenomen informatie is niet bedoeld als voorspelling, onderzoek of beleggingsadvies door BlackRock en vormt ook geen aanbeveling, aanbieding of uitnodiging om effecten te kopen of verkopen, of om een bepaalde beleggingsstrategie te volgen.

Uitgegeven in de EER door BlackRock (Netherlands) B.V.: Amstelplein 1, 1096 HA, Amsterdam, Tel.: 020 - 549 5200, Handelsregister nr. 17068311. Raadpleeg de website voor meer informatie: www.blackrock.com. Voor uw bescherming worden telefoongesprekken gewoonlijk opgenomen. BlackRock is een handelsnaam van BlackRock (Netherlands) B.V.

MKTGH0919E-959883