VOOR PROFESSIONELE BELEGGERS

'Legio kansen in groeisector Real Assets'

BlackRock |23/nov/2018

Verslag presentatie Alan Synnott op het BlackRock Private Markten evenement in Amsterdam

Waarom neemt de interesse voor beleggen in private markten toe vanuit institutionele beleggers? En wat zijn de kansen en risico’s? Voor dit thema kwamen relaties van BlackRock naar het private markten evenement, op het REM-eiland in de Amsterdamse Houthaven. Een bijzondere locatie: dit REM-eiland was in de jaren zestig een platform in zee, waarvandaan TV Noordzee zijn uitzendingen verzorgde. Nu staat het gebouw op een ijzeren constructie van twintig meter hoog, met wijds uitzicht over het IJ en Amsterdam.

BlackRock private markten evenement op REM-eiland

Betere spreiding, mooie premie

Lukas Daalder, sinds deze zomer Chief Investment Strategist van BlackRock Nederland, opende de middag. Hij noemde uiteenlopende redenen waarom beleggen in Private Markten steeds interessanter wordt. Zo kun je er de spreiding binnen de beleggingsportefeuille mee vergroten, heb je minder last van marktvolatiliteiten en kan je er een mooie liquiditeitspremie mee verdienen. Belangrijk in een tijd dat de yields in publieke markten afvlakken, aldus Daalder.

Private Markten worden volgens hem dan ook steeds relevanter voor beleggers: ‘In deze markten zit relatief veel dynamiek. Je loopt een deel van de economische activiteit mis als je deze categorie veronachtzaamt.’ Geen wonder dat het aandeel van Private Markten als percentage van de totale Amerikaanse market cap van aandelen dan ook gestaag oploopt: van 0,2% midden jaren tachtig, naar 1,4% nu.[1]

Flinke interesse in beleggen in Real Assets

Een van de drie sprekers die Daalder introduceerde, was de Ier Alan Synnott, managing director en wereldwijd Hoofd van BlackRock Real Assets Research & Strategy. Hij sprak over de kansen van beleggen in vastgoed en infrastructuur. In de beleggingscategorie ‘Real Assets’ combineert BlackRock Infrastructuur en Real Estate.

Deze categorie Real Assets wordt de laatste jaren gekenmerkt door een sterke groei, schetste Synnott: ‘Op dit moment overstijgt de vraag naar Real Assets het aanbod in de markt. We onderzoeken jaarlijks onder onze grootste klanten in welke sectoren ze meer willen investeren, en in welke minder.

De laatste twee jaar scoorde Real Assets erg hoog: 60% van de klanten van BlackRock wil hier meer in beleggen. De redenen hiervoor zijn met name de goede absolute en relatieve rendementen, het defensieve karakter van de asset class en de relatief lage correlatie met aandelen en obligaties.’

Prikkels vanuit e-commerce, urbanisatie en de klimaattransitie

Daar komt bij dat beleggingen in Real Assets profiteren van de grootste megatrends van onze tijd, vervolgde Synnott: ‘Denk aan de groei van e-commerce en de veranderingen die dat met zich meebrengt voor logistiek. Maar ook aan de voortgaande urbanisatie: naar schatting leeft in 2050 zo’n 70% van alle mensen in stedelijk gebied. Dat leidt de komende jaren wereldwijd tot een toename van bouwactiviteiten.’ Tel daarbij op de klimaattransitie die steden, bedrijven en consumenten de komende jaren zullen doormaken, aldus Synnott: dat jaagt investeringen in hernieuwbare energie en duurzaam vastgoed verder aan.

We helpen klanten die willen beleggen volgens de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. Denk aan het investeren in de financiering van klimaatgerelateerde infrastructuur, en andere manieren om de klimaattransitie vorm te geven. In Europa is de inzet van hernieuwbare energie de laatste jaren de groeimotor achter investeringen in infrastructurele projecten gebleken. We zien ook geode toekomst in duurzame aspecten als elektrificatie en batterij-opslag.

Een andere trend is dat investeerders steeds meer transparantie verlangen, constateerde Synnott: ‘Daarom vind ik de opkomst van Gresb, de Global Real Estate Sustainability Benchmark, erg interessant. Met onze data op gebied van infrastructuur en vastgoed kunnen wij nu goed zien waar wij met onze beleggingen staan ten opzichte van concurrenten. Dat draagt bij aan een transparante, gedisciplineerde vorm van beleggen, die ik toejuich.’

Alan Synnott op het BlackRock private markten evenement

Grote regionale verschillen in voorkeur infrastructuur

Synnott zoomde in zijn verhaal in op de ontwikkelingen in infrastructuur en vastgoed per regio. Hij vergeleek de veranderingen in de transactievolumes in 2017 met die van een jaar daarvoor. Wat betreft infrastructuur zijn er grote verschillen: in Azië namen de transactievolumes in 2017 toe met liefst een kwart, op de voet gevolgd door Latijns-Amerika. In Europa en in de VS zien we daarentegen een matiging van transactievolumes[2].

Synnott: ‘In Azië was het Chinese One Belt, One Road Initiative, dat China drie jaar geleden lanceerde, een belangrijke aanjager. Ook op gebied van hernieuwbare energie zijn er veel interessante projecten in met name Zuidoost- en Noordoost-Azië. Maar beleggers met een langetermijn focus moeten wel selectief zijn in deze regio.

In Europa stagneert het handelsvolume ondermeer door de onzekerheid rond de Brexit. De Amerikaanse markt voor infrastructuur heeft geprofiteerd van de Green Power revolutie, en natuurlijk de opkomst van schalie-gas en -olie. Op gebied van hernieuwbare energie biedt de VS nog steeds goede kansen voor beleggers.’

Jaarrendement vastgoed 7%
in de VS

Wat betreft vastgoed zijn de verschillen tussen de regio’s kleiner: in Europa, Azië en Latijns-Amerika steeg het transactievolume in vastgoed in 2017 met 5 tot 9%, vergeleken met 2016. Alleen in de VS daalde het transactievolume, met 7% [3].

Synnott ziet wat betreft vastgoed vooral kansen in de Aziatische regio: ‘Jaarlijks trekken 44 miljoen mensen naar de steden. Die zullen toch ergens moeten wonen. Daarnaast herstelt de Europese vastgoedmarkt goed.’ Beleggers in Amerikaans vastgoed deden in de periode 2000-2017 goede zaken, liet Synnott zien: het gemiddelde jaarrendement in deze periode (incl. de heftige financiële crisis) was 7%; Europees vastgoed deed daar met een jaarlijkse plus van 6,5% nauwelijks voor onder.

De presentatie van Alan Synnott werd ook bijgewoond door Paul Micolo. Paul helpt verhalen en presentaties uit te beelden door te visualiseren. Zie hieronder het eindresultaat.

De samenvattingsschets die visualizer Paul Micolo gemaakt heeft tijdens de presentatie van Alan Synnott

Figuur 1: De samenvattingsschets die visualizer Paul Micolo gemaakt heeft tijdens de presentatie van Alan Synnott.

Naast Alan Synnott spraken David Blumer over de redenen waarom beleggen in Private Markten steeds interessanter wordt en Stéphan Caron over European Middle Market Private Debt.

 Bronnen

[1] ‘Evaluating Investments in unlisted equity for the Norwegian government pension fund global’, figure 3.6, January, 2018. 

[2] BlackRock onderzoek, met data van Real Capital Analytics, Dealogic en IJglobal. 

[3] BlackRock, NCREIF Property Index.

DIT MATERIAAL IS BEDOELD VOOR VERSPREIDING ONDER PROFESSIONELE CLIËNTEN EN ER MAG NIET OP WORDEN VERTROUWD DOOR ANDERE PERSONEN.

De hier geuite visies en meningen vormen geen beleggingsadvies of andersoortige aanbeveling en kunnen aan verandering onderhevig zijn. Ze weerspiegelen niet altijd de gezichtspunten van een bepaalde onderneming binnen de BlackRock Group of van een afdeling daarvan en de juistheid ervan kan niet worden verzekerd.

Uitgegeven in de EER door BlackRock (Netherlands) B.V.: Amstelplein 1, 1096 HA, Amsterdam, Tel.: 020 - 549 5200, Handelsregister nr. 17068311. Raadpleeg de website voor meer informatie: www.blackrock.com. Voor uw bescherming worden telefoongesprekken gewoonlijk opgenomen. BlackRock is een handelsnaam van BlackRock (Netherlands) B.V.