VOOR PROFESSIONELE BELEGGERS

People en planet leiden tot profit

BlackRock |23/mei/2017

Duurzaamheid biedt kansen: people en planet leiden tot profit

BlackRock organiseerde op 20 april in Amsterdam de conferentie Duurzaam beleggen als de nieuwe standaard. Verschillende sprekers, waaronder Philip Eykerman, lid van DSM’s Executive Committee en Herman Wijffels, emeritus hoogleraar ‘Duurzaamheid en Maatschappelijke Verandering’, vertelden de ruim 100 aanwezigen waarom duurzaam beleggen voor investeerders een “no brainer” wordt. De drie belangrijkste boodschappen van de conferentie worden in dit artikel kort besproken.

1. Investeren in duurzaamheid zorgt voor een betere concurrentiepositie.

Zorg dragen voor people, planet én profit is een win-win-win situatie, zo vertelde Philip Eykerman, Executive Vice-President Corporate Strategie & Acquisities bij DSM. Duurzaamheid is niets anders dan het beter voldoen aan de behoeften van de huidige generatie zonder het vermogen van toekomstige generaties om hun eigen behoeften te vervullen aan te tasten.

Investeren in duurzaamheid zorgt voor een betere concurrentiepositie

DSM zoekt in zeer uiteenlopende sectoren naar duurzame oplossingen voor actuele problemen, aldus Eykerman. Zo levert een voedingsingrediënt voor koeien bijvoorbeeld een reductie van 30% methaanuitstoot op. Of kan een gefermenteerde olie op basis van algen voor zalm de ansjovis vervangen die gebruikt wordt voor de visolie die zalm vandaag gevoerd krijgt. Ook werkt DSM aan een stevia op basis van een fermentatieproces en zorgt verf op waterbasis ook voor minder aantasting van het milieu.

 • Door in veel verschillende sectoren voorop te lopen met oplossingen voor vraagstukken die de komende jaren alleen maar actueler gaan worden, slaagt DSM erin sneller te groeien dan de markt, vertelt Eykerman. DSM krijgt daarvoor ruime erkenning (vb. marktleider in het segment ‘Materials’ in de Dow Jones Sustainability Index, opgenomen in Fortune lijst van 50 bedrijven die helpen de wereld te veranderen en het goed doen door de juiste dingen te doen).

  Ook Christian Clausen, Chairman van BlackRock in de Nordics en John McKinley, Director BlackRock Impact gaven aan dat ESG-issues een reële en een kwantificeerbare financiële impact hebben. Zo leidt klimaatverandering natuurlijk tot allerlei risico’s, denk bijvoorbeeld aan het effect dat extreem weer kan hebben op de bedrijfsvoering. Maar bijvoorbeeld ook het effect dat milieubelastingmaatregelingen kunnen hebben op de omzet en winst en de druk die consumenten en organisaties kunnen brengen om veranderingen door te voeren. Maar naast deze risico’s biedt het ook kansen voor bedrijven die ervoor zorgen dat ze hier al op geanticipeerd hebben.

  Investeren in duurzaamheid zorgt voor een betere concurrentiepositie

  Bedrijven die hun uitstoot al hebben weten te verminderen, blijken ook een beter koersverloop te vertonen. Het gaat dus niet alleen maar om een goed gevoel, maar ook gewoon om een betere uitgangspositie.

  Het is daarom slim om kritisch naar de eigen portefeuille te kijken. Wat zit er in? Waar zitten de risico’s op het gebied van duurzaamheid en hoe kun je deze risico’s beperken?

  McKinley gaf aan dat de klanten van BlackRock verschillende redenen hebben om duurzaam te gaan beleggen. Zo zijn er organisaties die door klanten onder druk gezet worden om duurzamer te gaan beleggen. Soms speelt lokale wetgeving een rol hierbij. Of vinden de klanten dat duurzaam beleggen beter bij de sociale missie van een instelling past. Daarnaast blijken vrouwen en millennials steeds vermogender te worden – en zij hebben duurzame motieven hoger in het vaandel staan dan andere groepen.

  De Nederlandse markt voor duurzame beleggingen is inmiddels zo’n 991 miljard euro groot, vertelt McKinley. Van de Nederlandse pensioenfondsen gebruikt 94% een of meerdere ESG-criteria bij het beleggingsbeleid.

  Investeren in duurzaamheid zorgt voor een betere concurrentiepositie

  In een paneldiscussie met Ronald van Loon, Alastair Bishop, David Wright en Coen Brouwer werd stilgestaan bij duurzaam beleggen in actieve portefeuilles. Daarbij werd duidelijk dat BlackRock niet alleen de informatie van een bedrijf gebruikt om te zien of een bedrijf aan de juiste ESG-criteria voldoet. Ook worden uitingen op social media gescreend om te zien of een bedrijf bijvoorbeeld positief wordt beoordeeld door de medewerkers. Volgens de panelleden is een duurzaam mandaat bedoeld om de wereld een stukje beter te maken, maar zeker ook om rendement op te leveren. Je kunt pas van succes spreken als aan beide elementen voldaan wordt.

  2. Beleggen in duurzame ondernemingen hoeft niet ten koste te gaan van rendement

  Veel beleggers vragen zich af bij het kiezen van een duurzaam mandaat of dat niet ten koste gaat van het rendement. Eykerman van DSM ging uiteraard ook op die vraag in tijden de conferentie. Voor DSM is de groei van de onderneming nog steeds het belangrijkste doel. Maar door succesvol te zijn op het gebied van duurzaamheid ontstaat juist ook groei bij DSM. En die groei brengt vervolgens winst en aandeelhouderswaarde met zich mee. Of, zoals Eykerman dat formuleerde: door focus op people en planet volgt vanzelf de profit.

  BlackRock ziet dat veel institutionele beleggers deze boodschap aanspreekt. ‘Investment stewardship’ is daarom ook een kerntaak binnen het beleggingsproces van BlackRock. Het raakt alle strategieën waarin cliënten beleggen, ook de beleggingen in duurzame producten. Ieder jaar overlegt BlackRock met zo’n 1500 bedrijven over een scala van ESG-onderwerpen en brengt BlackRock een stem uit op meer dan 16.500 aandeelhoudersvergaderingen overal ter wereld. Amra Balic staat bij BlackRock aan het hoofd van het Stewardship Team.

  Beleggen in duurzame ondernemingen hoeft niet ten koste te gaan van rendement

  Ze gaf aan dat uit haar gesprekken met verschillende cliënten in EMEA, met name uit Nederland, naar voren komt dat zij inzien dat we door meer aandacht te besteden aan milieu, samenleving en goed bestuur, kortweg ‘ESG’ (Environmental, Social, Governance), op termijn meer waarde kunnen genereren voor bedrijven en hun stakeholders. De grote meerderheid van cliënten wil deze ESG-thema’s betrekken bij hun voornaamste beleggingen.

  Het Stewardship Team probeert door het gesprek aan te gaan met bestuurders, te stemmen tijdens aandeelhoudersvergaderingen en zich te mengen in maatschappelijke discussies, bedrijven duurzamer te laten opereren. Voor 2017/2018 wordt daarbij prioriteit gegeven aan governance, langetermijnstrategieën, beloningsafspraken die leiden tot langetermijndenken, openheid over klimaatrisico’s en risico’s die aan het gebruik van menselijk kapitaal kleven.

  Voor wie de data goed wil kunnen vergelijken voordat een duurzame portefeuille opgesteld wordt, kan aan de slag met datasysteem Aladdin. Kenza Akallal van BlackRock gaf een korte uitleg van het systeem dat op ieder moment de meest actuele data aanbiedt om vergelijkingen te maken. Aladdin maakt het mogelijk om portefeuilles inzichtelijk te maken maar ook bijvoorbeeld te testen hoe bepaalde wijzigingen in de samenstelling van zo’n portefeuille effect zouden sorteren.

  Beleggen in duurzame ondernemingen hoeft niet ten koste te gaan van rendement

  In Aladdin komen verschillende informatiestromen tezamen. Zo bevat het systeem gegevens van de bedrijven zelf, marktdata en data van verschillende portefeuilles. Hierdoor biedt het systeem verschillende vergelijkingsmogelijkheden.

  Zo bestaat er ook de mogelijkheid om de eigen duurzame beleggingsuitgangspunten in het systeem te zetten waardoor bepaalde transacties automatisch geblokkeerd worden. Dat zorgt ervoor dat een gebruiker een extra controlemechanisme heeft om ervoor te zorgen dat de duurzaamheidsuitgangspunten voor de portefeuille niet geschonden worden.

  Beleggen in duurzame ondernemingen hoeft niet ten koste te gaan van rendement

  In een paneldiscussie met Norbert van Veldhuizen, Katharina Schwaiger, Marion de Marcillac en Kirst Kuipers werd stilgestaan bij de mogelijkheid om een duurzame strategie te volgen met behulp van indexbeleggen. De discussie toonde vooral aan dat een belegger met behulp van indexbeleggen heel veel mogelijkheden tot zijn beschikking heeft. Zo kan er gekozen worden voor een “best in class” strategie of een strategie die uitgaat van een beperkte volatiliteit.

   3. Institutionele beleggers hebben de verantwoordelijkheid voor duurzaam beleggen te kiezen

   Pensioenfondsen en institutionele beleggers hebben een cruciale rol in het stimuleren van lange termijn denken, meent Philip Eykerman van DSM. Want als we niet versneld gaan investeren in een “low-carbon economy”, schuiven we de rekening door naar volgende generaties. Het is daarom nu belangrijker dan ooit dat investeerders juist bedrijven steunen die de kansen en risico’s van klimaatverandering verstandig inschatten.

  Herman Wijffels, tot vorig jaar hoogleraar 'Duurzaamheid en Maatschappelijke Verandering' aan de Universiteit Utrecht, was het hiermee eens. Hij legde uit waarom duurzaamheid een noodzaak is. Daarvoor ging hij terug naar de industriële revolutie. De tijd die daarop volgde heeft veel successen gebracht, maar heeft er ook toe geleid dat we op dit moment niet meer op dezelfde manier door kunnen gaan zoals we dat de afgelopen eeuw hebben gedaan.

  .Institutionele beleggers hebben de verantwoordelijkheid voor duurzaam beleggen te kiezen

  Wat is er gebeurd? Sinds de start van het industriële tijdperk is de wereldbevolking verzevenvoudigd en is de welvaart zelfs tachtig keer zo groot geworden. We zijn op een lineaire manier met de wereld omgesprongen maar dit heeft geleid tot uitputting en vervuiling. Dat moet dus anders want op deze wijze plegen we roofbouw op de aarde. We moeten, zo hield Wijffels zijn gehoor voor, ons circulair ten opzichte van de aarde gaan gedragen.

  Wijffels gaf aan dat hij best positief is over de stappen die gezet zijn: het tekenen van het klimaatakkoord van Parijs en bijvoorbeeld het opstellen van de Sustainable Development Goals door de Verenigde Naties.

  Hij verwacht dat de nieuwe manier van denken en met de planeet omgaan, grote gevolgen gaat hebben. ‘Alles wat sterk was, zal zwak worden’, vertelde hij. Als voorbeeld noemde hij bijvoorbeeld de producenten van elektriciteit die lange tijd een stevige positie bezaten. Maar nu veel mensen zelf energie opwekken met behulp van zonnepanelen, komt die positie onder druk te staan. Ook voorziet hij een rem op de globalisering. Want feitelijk heeft Noordwest-Europa alle grondstoffen tot onze beschikking die we nodig hebben. Als we met z’n allen onze producten circulair gaan gebruiken, hoeven we veel minder ‘nieuwe’ grondstoffen te gebruiken van andere plekken van de wereld.

  Ook voor pensioenfondsen is het van belang om te begrijpen wat er gaan de is. Want, zo meent Wijffels, visionaire leiders die alle P’s in de gaten houden, zullen daar uiteindelijk ook de vruchten van plukken. Op de lange termijn is de kans op extra rendement bij deze bedrijven relatief groot.

  ‘Je moet als belegger daarom goed in kunnen schatten of een bedrijf bezig is met een transitietraject dat uitgaat van een wereldbevolking van 9 miljard mensen die op een gezonde wijze gebruik maakt van de aarde’, aldus Wijffels.

DIT MATERIAAL IS BEDOELD VOOR VERSPREIDING ONDER PROFESSIONELE CLIËNTEN EN ER MAG NIET OP WORDEN VERTROUWD DOOR ANDERE PERSONEN.

De hier geuite visies en meningen vormen geen beleggingsadvies of andersoortige aanbeveling en kunnen aan verandering onderhevig zijn. Ze weerspiegelen niet altijd de gezichtspunten van een bepaalde onderneming binnen de BlackRock Group of van een afdeling daarvan en de juistheid ervan kan niet worden verzekerd.

Uitgegeven in de EER door BlackRock (Netherlands) B.V.: Amstelplein 1, 1096 HA, Amsterdam, Tel.: 020 - 549 5200, Handelsregister nr. 17068311. Raadpleeg de website voor meer informatie: www.blackrock.com. Voor uw bescherming worden telefoongesprekken gewoonlijk opgenomen. BlackRock is een handelsnaam van BlackRock (Netherlands) B.V.