VOOR PROFESSIONELE BELEGGERS

7 fabels over beleggen in private markten

Er bestaan nogal wat misverstanden over private-marktenbeleggingen. Zo denken sommige beleggers nog steeds dat deze beleggingen uitsluitend weggelegd zijn voor grote institutionele partijen.

Maar in werkelijkheid omvat de term ‘private markten’ een brede waaier aan beleggingsmogelijkheden, waarvan een groeiend aandeel kan opgenomen worden in de portefeuille van de meeste langetermijnbeleggers. Zeven fabels én de feiten op een rij.

 • Feit: Hoewel sommige private-marktenbeleggingen op sommige momenten een hogere volatiliteit kunnen hebben dan traditionele aandelen en obligaties, zijn ze als categorie niet beweeglijker dan andere beleggingen.

  Integendeel, private-marktenbeleggingen als infastructuurleningen, waarbij de kasstromen vaak contractueel zijn vastgelegd, leveren doorgaans stabiele rendementen op.

 • Feit: Het begrip private-marktenbeleggingen omvat uiteenlopende strategieën die beleggen in een diversiteit aan markten en beleggingscategorieën, zoals vastgoed, infrastructuur en beleggingen in niet beurs-genoteerde bedrijven.

  Een andere manier om dit type beleggingen te bekijken, is onderscheid maken tussen de ‘inhoud’ – de activa of strategieën die bepalen hoe afzonderlijke beleggingen naar verwachting zullen renderen – en de ‘verpakking’, de fondsstructuur die bepalend is voor de transparantie en toegankelijkheid van het kapitaal.

 • Feit: Net zoals het toevoegen van één aandeel of obligatie heeft ook de opname van één private belegging niet veel effect. Beleggen in één categorie kan de spreiding wel iets verbeteren, maar ook tot risicoconcentratie leiden. Ongeacht het type belegging, blijft het dus belangrijk om voor een gepaste spreiding te zorgen over meerdere categorieën.

  Daarnaast is het ook mogelijk om binnen een categorie voor voldoende spreiding te zorgen. Zo kan een Nederlandse belegger zijn vastgoedportefeuille diversifiëren naar stijl en geografie.

   

 • Feit: De liquiditeit, ofwel verhandelbaarheid, van private-marktenbeleggingen hangt af van de belegging in kwestie. Private markten bieden inderdaad minder liquiditeit dan de meeste beursgenoteerde beleggingen, en zijn daarom meer geschikt voor langetermijnbeleggers.

  Daar staat tegenover een meestal hoger rendementspotentieel. Het liquiditeitsprofiel varieert per type belegging. Zo lopen de meeste private bedrijfsleningen op korte of middellange termijn af, terwijl geavanceerde private strategieën beleggers de mogelijkheid bieden om strategisch op lange termijn te investeren.

  Vele private beleggingen zorgen voor regelmatige kasstromen, na een initiële investeringsperiode, denk maar aan de coupons in private bedrijfsleningen of de contractueel vastgelegde inkomsten van een windmolenpark.

  Diversificatie over verschillende looptijden en aanvangstjaren (‘vintages’) kan het liquiditeitsprofiel verder verbeteren. Voor bepaalde investeringen biedt de secundaire markt een extra mogelijkheid om tegoeden ten gelde te maken.

 • Feit: Dankzij innovatieve productstructuren hebben langetermijnbeleggers nu gemakkelijker toegang tot de snel groeiende private markten. Open-end beleggingsfondsen kennen bijvoorbeeld geen of lage toegangsbarrières. Voor andere structuren, zoals geregistreerde closed-end fondsen en niet-geregistreerde fondsen, gelden meer beperkingen.

 • Feit: In perioden van grote spanning op de markten nemen de correlaties tussen vrijwel alle beleggingen toe. In het verleden is echter gebleken dat private markten daarbij doorgaans minder sterk terugvallen dan aandelen en de beleggers zo beschermen tegen de zwaardere verliezen. Het is wel belangrijk op te merken dat in bepaalde categorieën dit ook afhangt van de kwaliteit van de beheerder.

 • Feit: De kosten van private-marktenbeleggingen verschillen en hangen af van de beleggingscategorie maar ook de structuur van het fonds.

  De ‘verpakking’ van de private belegging kan een indicatie geven van de kosten die een belegger kan verwachten.

  Beleggingsfondsen rekenen veelal alleen beheerkosten maar geen prestatievergoeding. Daarnaast weerspiegelt de vergoeding ook het rendementspotentieel en complexiteit van de desbetreffende beleggingscategorie.

Wil je verder spreken over beleggingsmogelijkheden in private markten? Mail ons.

DIT MATERIAAL IS BEDOELD VOOR VERSPREIDING ONDER PROFESSIONELE CLIËNTEN EN ER MAG NIET OP WORDEN VERTROUWD DOOR ANDERE PERSONEN.

Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De waarde van uw beleggingen kan sterk schommelen als een gevolg van het beleggingsbeleid en het is niet zeker dat u uw oorspronkelijke inleg terug ontvangt. De waarde van de beleggingen die blootgesteld zijn aan vreemde valuta kan worden beïnvloed door valutaschommelingen. Specifieke risico’s per fonds zijn te vinden in de Essentiële Beleggersinformatie (EBI). Deze vindt u op de fondspagina’s of via Beleggingsinformatie in het menu.

De opgenomen informatie is niet bedoeld als voorspelling, onderzoek of beleggingsadvies door BlackRock en vormt ook geen aanbeveling, aanbieding of uitnodiging om effecten te kopen of verkopen, of om een bepaalde beleggingsstrategie te volgen.

Uitgegeven in de EER door BlackRock (Netherlands) B.V.: Amstelplein 1, 1096 HA, Amsterdam, Tel.: 020 - 549 5200, Handelsregister nr. 17068311. Raadpleeg de website voor meer informatie: www.blackrock.com. Voor uw bescherming worden telefoongesprekken gewoonlijk opgenomen. BlackRock is een handelsnaam van BlackRock (Netherlands) B.V.

MKTGM0819E-934608