Duurzame energie heeft wind in de zeilen

Beleggen in duurzame energie biedt een interessante combinatie van stabiele inkomsten met een tastbare bijdrage aan een meer duurzame samenleving, betoogde Freek Spoorenberg tijdens Blackrock’s Mid-Year Outlook Conferentie begin juli. Daarbij wees de specialist op het gebied van duurzame energie bij BlackRock ook op de lage correlatie met andere beleggingscategorieën.

Investeren in de duurzame energietransitie staat bij steeds meer institutionele beleggers hoog op de agenda. Begrijpelijk, want de keuze voor duurzame energiebronnen als wind, zon en waterkracht brengt gigantische investeringen met zich mee. En daarmee kansen voor institutionele beleggers.

$9.000 miljard aan investeringen in duurzame energie

Bloomberg New Energy Finance raamt het totale bedrag dat tussen nu en 2050 wereldwijd in duurzame energie zal worden geïnvesteerd op een slordige 9.000 miljard dollar. Gebaseerd op de laatste cijfers van de Wereldbank is dit ongeveer tien keer het bruto binnenlands product van Nederland. Freek Spoorenberg, Product Strategist bij BlackRock Renewable Power, begrijpt de interesse van beleggers. ‘Gezien de groeiende vraag naar schone, goedkope energie zijn de economische rendementen van deze investeringen stabiel, ook op de lange termijn. Bovendien is de correlatie van deze asset class met andere beleggingscategorieën relatief laag, wat zorgt voor goede diversificatiemogelijkheden. En, last but not least, leveren beleggers met een investering in wind- en zonne-energie een positieve bijdrage aan de klimaattransitie.’

Groene stroom gewild

Naar verwachting van het Internationaal Energie Agentschap en Bloomberg New Energy Finance stijgt het aandeel van elektriciteit in de energiemix de komende decennia flink. Spoorenberg: ‘Nu is dat aandeel 19%, dat gaat naar 50% in de komende dertig jaar, onder meer door elektrificatie van woningen, transport en productieprocessen.

Op dit moment wordt tweederde deel van alle elektriciteit opgewekt uit fossiele energiebronnen. In 2050 is dat gekanteld, dan komt tweederde van de elektriciteit uit duurzame energiebronnen. In het onlangs afgesloten Klimaatakkoord mikt men op het duurder maken van gas en het tegelijk goedkoper maken van elektriciteit. Dat zal zorgen voor een extra stimulans om te investeren in duurzame energie.’

VS grootste markt voor
duurzame energie

Wat zijn de meest aantrekkelijke regio’s voor beleggers die willen investeren in klimaatinfrastructuur? Spoorenberg neemt de belangrijkste regio’s onder de loep: ‘Noord-Amerika is nog steeds de meest actieve markt voor duurzame energie, ondanks het beleid van Trump. Men verwacht daar een investering van 363 miljard dollar voor de komende vijf jaar.’

Op plek twee staat Europa, waar we een toename zien van niet door overheden gesubsidieerde projecten. ‘Denk aan windparken op zee voor de Hollandse kust.’

Azië is in omvang de derde markt, vervolgt Spoorenberg. ‘De Aziatische regio staat nu op het punt waar Europa zich tien jaar geleden bevond: overheden geven nog ruime subsidies aan projecten voor duurzame energie. Er worden langetermijncontracten afgegeven, wat zorgt voor een relatief lager risico en aantrekkelijke rendementen. Vooral Japan, Taiwan en Zuid-Korea bieden beleggers het nodige potentieel.’

Solide inkomsten uit
duurzame energie

Hoe zit het met de rendementen van duurzame energieprojecten? ‘We streven naar een rendement van gemiddeld 9 à 10% per jaar door een combinatie van inkomsten en kapitaalgroei. Zo beleggen we in een project in Noorwegen waar windenergie wordt opgewekt voor Google; die laat op die groene energie al zijn datacentra in Scandinavië draaien. Dat genereert voor de belegger een solide inkomstenstroom van 7% per jaar met potentie voor verdere kapitaalgroei.’

Onzekerheden zijn er ook. Spoorenberg wijst op het productie- en marktrisico van groene stroom. Daarnaast zijn er ook risico’s op het gebied van regelgeving. ‘Daarom is het goed om een gediversifieerde portefeuille aan te houden, zodat je de risico’s van beleggen in duurzame energie goed kunt spreiden. Belangrijk hierbij is om te diversificeren over verschillende dimensies, landen met verschillende regelgevingen en weerpatronen, maar ook de diverse voorhanden energiebronnen en, tot slot, de verschillende stadia van ontwikkeling tot uitbating.

Voor ons eerste Global Renewable Power Fund (GRP I) geldt dat een individuele investering in dit beleggingsfonds een standaarddeviatie heeft van ruim 17%. Maar voor de gehele portefeuille, waarbij het gaat om 36 projecten in 7 verschillende landen, daalt de standaarddeviatie naar 3% zodat de belegger veel meer zekerheid heeft.’

Wil je meer weten over dit fonds? Mail ons.

Lees ook wat beleggingsstrateeg Lukas Daalder en kunstwetenschapper Rachel Pownall te vertellen hadden tijdens de BlackRock Mid-Year Outlook Conferentie.