VOOR PROFESSIONELE BELEGGERS

Beleggingskansen in duurzame energie

Het klinkt als een cliché, maar de energietransitie begint flink op stoom te komen. Het gebruik van duurzame energie op grote schaal is een enorme onderneming, die ingrijpende veranderingen in de elektriciteitswaardeketen met zich meebrengt.

Dat biedt op twee manieren kansen voor beleggers: zowel voor het behalen van financiële doelstellingen als voor het verduurzamen van de portefeuille.

Het potentieel van de duurzame energiemarkt is groot en wordt steeds groter. Naar verwachting is tweederde van de elektriciteit in 2050 afkomstig uit duurzame bronnen. Elektriciteit is tegen die tijd bovendien de belangrijkste vorm van energie.*

Het aandeel van elektriciteit in de uiteindelijke vraag naar energie

Investing in new energy

*Bron: BlackRock, op basis van cijfers DNV-GL (mei 2019).

Profiteren van de energietransitie gaat niet vanzelf. Daarvoor moeten institutionele beleggers een aantal dingen doen.

  • Ten eerste zijn een hoop bedrijven betrokken in de keten van de energietransitie. Maar niet alle beleggingskansen die hierdoor ontstaan zijn van hoge kwaliteit. Het is dus belangrijk om de goede keuzes te maken in ondernemingen waarin geïnvesteerd wordt.

  • Daarnaast is het belangrijk om de risico's op een gestandaardiseerde manier te meten. In sommige delen van de energieketen zijn de waarderingen namelijk zo hoog opgelopen, dat dergelijke investeringen een minder aantrekkelijk risico-rendementsprofiel hebben dan bijvoorbeeld beleggingen in de ontwikkelings- of bouwfase. Hoe je risico’s en verwachte rendementen in kaart brengt lees je in het rapport Electricity in the age of climate infrastructure.

     

  • Een derde advies is om diversificatie te zoeken. De mogelijkheden om te investeren in productiebedrijven blijven bestaan, terwijl er nieuwe kansen bij komen in de opslag en transport van energie. Een mix van middelen (zonne-energie in combinatie met windenergie op het land en op zee) kan worden gecombineerd met een wereldwijde aanpak om te helpen bij het samenstellen van een veerkrachtige portefeuille.

  • Ten slotte doen institutionele beleggers er goed aan om de bijdrage van een investering aan hun duurzaamheidsdoelstellingen te toetsen. Het is goed mogelijk dat duurzame energie een goede bijdrage kan leveren aan een impact investment portefeuille, ook omdat de beleggingen worden gestut met robuust onderzoek.

Goede afwegingen maken

Door klimaatverandering is de industriesector zichzelf in rap tempo opnieuw aan het uitvinden. De rol van en de kansen voor beleggers in deze transformatie zijn enorm. Toch is het belangrijk om niet over één nacht ijs te gaan.

Download gratis het rapport Electricity in the age of climate infrastructure waarin we uitleggen hoe je het kaf van het koren scheidt en de risico’s in de hele keten vergelijkt. Ook lichten we toe welke haken, ogen en kansen er zijn in de markt.

Nu downloaden

Wil je verder spreken over beleggingsmogelijkheden in duurzame energie?
Mail ons.

DIT MATERIAAL IS BEDOELD VOOR VERSPREIDING ONDER PROFESSIONELE CLIËNTEN EN ER MAG NIET OP WORDEN VERTROUWD DOOR ANDERE PERSONEN.

Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De waarde van uw beleggingen kan sterk schommelen als een gevolg van het beleggingsbeleid en het is niet zeker dat u uw oorspronkelijke inleg terug ontvangt. De waarde van de beleggingen die blootgesteld zijn aan vreemde valuta kan worden beïnvloed door valutaschommelingen. Specifieke risico’s per fonds zijn te vinden in de Essentiële Beleggersinformatie (EBI). Deze vindt u op de fondspagina’s of via Beleggingsinformatie in het menu.

De opgenomen informatie is niet bedoeld als voorspelling, onderzoek of beleggingsadvies door BlackRock en vormt ook geen aanbeveling, aanbieding of uitnodiging om effecten te kopen of verkopen, of om een bepaalde beleggingsstrategie te volgen.

Uitgegeven in de EER door BlackRock (Netherlands) B.V.: Amstelplein 1, 1096 HA, Amsterdam, Tel.: 020 - 549 5200, Handelsregister nr. 17068311. Raadpleeg de website voor meer informatie: www.blackrock.com. Voor uw bescherming worden telefoongesprekken gewoonlijk opgenomen. BlackRock is een handelsnaam van BlackRock (Netherlands) B.V.

MKTGH0919E-947351