VOOR PROFESSIONELE BELEGGERS

Kunstmatige intelligentie: evolutie of revolutie?

BlackRock |08/dec/2017

Jody Kochansky is hoofd van BlackRock’s Aladdin Product Group. Hij bespreekt de impact van technologie op de gehele beleggingsketen.

Recente technologische ontwikkelingen, zoals artificiële of kunstmatige intelligentie (AI) en blockchain hebben een enorme invloed op de manier waarop we het vermogen van onze klanten beleggen en beheren – van het initiële onderzoek tot en met het verhandelen en bewaren van effecten.

Hoe snel deze veranderingen zullen gaan, blijft voorlopig de vraag. Toch gaan we ervan uit dat dit niet slechts een eenmalige sprong voorwaarts is. In plaats daarvan verwachten we dat dit een evolutie is die geleidelijk aan versnelt, zoals bijvoorbeeld eerder gebeurde bij mobiele telefonie, maar dan in een hoger tempo. Deze evolutie is al veel verder gevorderd dan de meesten van ons denken. AI is hiervan een goed voorbeeld.

Waarschijnlijk gaat u ervan uit dat AI een volledig nieuw fenomeen is dat tot nu toe geen enkele invloed heeft op onze persoonlijke en professionele levens. Maar feitelijk is de manier waarop wij met technologie omgaan juist compleet veranderd door AI: van de telefoon in uw hand tot het toepassen van ingewikkelde financiële modellen die wij voor onze klanten opstellen.

Net zoals andere aspecten van de datawetenschap werd de basis van AI gelegd in de jaren 70 en heeft de technologie zich daarna snel ontwikkeld. De gestage opmars van AI is de afgelopen jaren versneld door a) een ongekende toegang tot data en b) de verbeterde computerkracht - de twee belangrijkste ingrediënten die nodig zijn om schaalgrootte te creëren voor AI. Deze nieuwe mogelijkheden zorgen voor een enorme hoeveelheid efficiëntie, zoals het vermogen om patronen en trends te ontdekken die eerder onzichtbaar bleven. Fotoherkenning is een mooi voorbeeld. Als u een foto van een hond uploadt, zal AI niet alleen een hond identificeren, maar in de meeste gevallen ook het ras. Zo kan AI nu een husky onderscheiden van andere sledehonden met een grotere nauwkeurigheid dan experts bij de vermaarde Crufts hondententoonstelling. Iedereen met een telefoon kan nu toegang krijgen tot meer informatie dan ooit tevoren.

Invloed op beleggen

Democratisering van technologie vindt plaats in verschillende industrieën, waaronder de financiële sector. Bij BlackRock zijn we bijvoorbeeld bezig met het toepassen van datawetenschap in bijna alles wat we doen: van het verbeteren van de efficiëntie in onze operationele processen tot het beter begrijpen van onze klanten en hun beleggingsvoorkeuren. Machine learning, natuurlijke taalverwerking en wetenschappelijke datavisualisatie worden nu geïntegreerd in het beleggingsproces om beter te voldoen aan de behoeften van onze klanten en om de beleggingsprestaties te verbeteren.

We gaan ervan uit dat AI en andere op datawetenschap gebaseerde toepassingen uiteindelijk een vast onderdeel worden van ons werk en dagelijkse routines. Onze klanten moeten zich dus aanpassen aan deze nieuwe werkelijkheid, of het nu gaat om pensioenfondsen, verzekeraars of individuele beleggers. Technologie-en beleggingsplatform Aladdin kan onze klanten helpen met deze overgang. Zo proberen we efficiënter te werken met effectenbewaarders dankzij blockchaintechnologie, terwijl onze beleggingsteams systematische analyses van gegevens doorvoeren om nieuwe inzichten te verkrijgen. Het einddoel: het proces van beleggen slimmer en goedkoper maken voor onze klanten.

Op de langere termijn denken we dat deze op data gebaseerde technologieën ook een belangrijke rol kunnen spelen in de bredere, maatschappelijke uitdagingen waarmee institutionele beleggers steeds meer geconfronteerd worden. Hierbij denken we onder andere aan klimaatverandering, maar ook de gevolgen van de steeds hogere levensverwachting. Zo zou datatechnologie beleggers kunnen helpen beter grip te krijgen op de uitstootpatronen van de bedrijven waarin ze investeren. Daarnaast is er wellicht een rol weggelegd voor datawetenschap in het bepalen van de toekomstige inkomstbehoeften van pensioenfondsen en individuen.

Kortom, alles wijst op een snel uitdijende evolutie. In plaats van een nieuwe technologische revolutie of een grote sprong voorwaarts te verwachten, moeten we ons beseffen dat het juist een geleidelijke evolutie is geweest die ons al zo ver heeft gebracht.

Jody Kochansky

Jody Kochansky, Managing Director, is als hoofd van de Aladdin Product Group (APG) van BlackRock verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van de visie van het Aladdin-platform voor risico- en beleggingsbeheer, dat wereldwijd gebruikt wordt door BlackRock en een groot aantal cliënten van BlackRock. Het team telt meer dan 1.300 ontwikkelaars en technologie-experts. Kochansky is tevens lid van BlackRock’s Global Operating Committee. Jody Kochansky behaalde in 1990 een BA-graad in economie aan de Amerikaanse Duke University.

DIT MATERIAAL IS BEDOELD VOOR VERSPREIDING ONDER PROFESSIONELE CLIËNTEN EN ER MAG NIET OP WORDEN VERTROUWD DOOR ANDERE PERSONEN.

De hier geuite visies en meningen vormen geen beleggingsadvies of andersoortige aanbeveling en kunnen aan verandering onderhevig zijn. Ze weerspiegelen niet altijd de gezichtspunten van een bepaalde onderneming binnen de BlackRock Group of van een afdeling daarvan en de juistheid ervan kan niet worden verzekerd.

Uitgegeven in de EER door BlackRock (Netherlands) B.V.: Amstelplein 1, 1096 HA, Amsterdam, Tel.: 020 - 549 5200, Handelsregister nr. 17068311. Raadpleeg de website voor meer informatie: www.blackrock.com. Voor uw bescherming worden telefoongesprekken gewoonlijk opgenomen. BlackRock is een handelsnaam van BlackRock (Netherlands) B.V.