Index-fondsen (ook wel “passieve fondsen” genoemd) streven ernaar het rendement van een beursindex te weerspiegelen. Daarmee bieden ze beleggers op een eenvoudige en transparante manier toegang tot een specifieke markt, terwijl de kosten lager zijn dan die van veel andere beleggingen.

Het verschil met actief beheerde fondsen
Actieve fondsen streven ernaar door actieve selectie van effecten de performance van hun benchmark-index te overtreffen en/of een hoger rendement te bieden dan een spaarrekening of deposito. Doordat indexfondsen een index volgen komen de spreiding en het rendement van deze fondsen doorgaans overeen met het marktgemiddelde, terwijl de beheerskosten lager zijn dan die van de meeste actieve fondsen.

Om hun doel te bereiken beleggen index-fondsen rechtstreeks in de effecten van de index, hetzij door al deze effecten te kopen (volledige replicatie) of wanneer dit inefficiënt of te kostbaar zou zijn een representatieve selectie van de index te kopen (optimalisatie of “sampling” genoemd). Wanneer de index in waarde stijgt, stijgt ook de waarde van het fonds – en omgekeerd.

De voordelen van index-beleggen:

 • Brede spreiding
 • Transparantie
 • Overzichtelijke samenhang met de markt
 • Goed bruikbaar als bouwstenen voor een portefeuille
 • Kostenefficiënt

De index-fondsen van BlackRock
BlackRock ontwikkelt al index-fondsen sinds de jaren 70 van de vorige eeuw. Aanvankelijk werden deze fondsen vooral door pensioenfondsen gebruikt, maar de afgelopen jaren worden ze ook steeds populairder bij particuliere beleggers.
Met de onlangs ontwikkelde BlackRock Global Index Funds (BGIF) reeks bieden we beleggers toegang tot een groot aantal aandelen- en obligatie-indices, waarbij gebruik wordt gemaakt van verschillende replicatietechnieken.

BGIF aandelenfondsen

 • BlackRock World Equity Index Fund
 • BlackRock Europe Equity Index Fund
 • BlackRock Japan Equity Index Fund
 • BlackRock Pacific ex Japan Equity Index Fund
 • BlackRock North America Equity Index Fund
 • BlackRock Emerging Markets Equity Index Fund

BGIF obligatiefondsen

 • BlackRock Euro Government Bond Index Fund
 • BlackRock Euro Corporate Bond Index Fund
 • BlackRock Euro Aggregate Bond Index Fund
 • BlackRock Emerging Markets Government Bond Index Fund
 • BlackRock Global Government Bond Index Fund

BlackRock Developed Real Estate Index Sub-Fund

 

Dit indexfonds biedt toegang tot beursgenoteerde vastgoedondernemingen en REIT’s in ontwikkelde markten over de hele wereld.  Het is een subfonds van het BlackRock Index Selection Fund (BISF), dat erop gericht is beleggers een totaalrendement te bieden, bestaande uit zowel vermogensgroei als inkomsten. Om dit te bereiken volgt het subfonds de FTSE EPRA/NAREIT Developed Index, die beoogt de performance van beursgenoteerd vastgoed in ontwikkelde markten te weerspiegelen.

Meer informatie over dit fonds

Indexbeleggen - de basis