Obligatiefondsen worden doorgaans beschouwd als beleggingen die stabiele inkomsten kunnen opleveren en met minder risico gepaard gaan dan aandelenfondsen. Via een obligatiefonds (ook wel “fixed-income fonds” genoemd) kunt u beleggen in diverse typen obligaties, die zijn uitgegeven door overheden of bedrijven (of een combinatie van beide). De obligatiefondsen van BlackRock worden beheerd door zeer deskundige teams van beheerders, die ondersteund worden door de research van meer dan 200 wereldwijde obligatiespecialisten en de toonaangevende instrumenten voor risicoanalyse van BlackRock.

Europa

Ondanks het weinig rooskleurige economische klimaat in Europa zijn hier veel stabiele ondernemingen van hoge kwaliteit, met een goede liquiditeitspositie te vinden, vooral in de industriële sector. Europa telt daarnaast een groot aantal ondernemingen met een sterke exposure naar de groei van opkomende markten.

BlackRock fondsen die beleggen in deze regio zijn onder meer:

  • BGF Euro Corporate Bond Fund
  • BGF Euro Bond Fund
  • BGF Euro Short Duration Bond Fund

 

Opkomende markten

In het licht van de schuldenproblematiek van veel westerse markten, vallen opkomende markten positief op. De balansen van deze landen zijn veelal beter in evenwicht dan sommige rijkere landen in het westen en ook de ‘fundamentals’ van ondernemingen in deze groeimarkten zijn veelal gunstig. Zowel in de particuliere als de openbare sector zijn de groeiperspectieven uitstekend, dankzij de gunstige bevolkingsopbouw, een groeiende middenklasse en naar verwachting nog vele jaren toenemende investeringen in infrastructuur.

BlackRock fondsen die beleggen in opkomende markten zijn onder meer:

  • BGF Emerging Markets Bond Fund
  • BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund

High-yield

High-yield fondsen beleggen in bedrijfsobligaties met een lagere kredietrating. Dit betekent dat het risico dat de uitgever van de obligatie in gebreke blijft (ook wel "default" genoemd) groter wordt geacht. Hier staat tegenover dat de rente die op dit type obligaties wordt betaald hoger is, zodat deze obligaties hogere inkomsten kunnen opleveren.

Een BlackRock fonds dat belegt in dit segment:

  • BGF Global High Yield Bond Fund