Hoe gebruiken pensioenfondsen ETF's?

16/nov/2016 / By BlackRock

ETF’s winnen snel terrein bij pensioenfondsen. Maar hoe worden ETF’s ingezet en met welk doel? Greenwich Associates ondervroeg 120 institutionele beleggers, waarvan bijna 60% pensioenfondsen.

Veel pensioenfondsen gebruikten ETF’s in eerste instantie tactisch. Dat gebruik is in loop der tijd meer en meer strategisch geworden. Ruim de helft van de pensioenfondsen in het onderzoek kenschetst het gebruik van ETF´s als voornamelijk strategisch. Bij veel fondsen is sprake van een combinatie van strategisch en tactisch gebruik. Ze benutten ETF´s bijvoorbeeld strategisch om te beleggen in moeilijk toegankelijke nichemarkten. Aan de andere kant zien ze ETF´s als een tactisch instrument om cash snel te kunnen omzetten naar een bepaalde aandelenexposure (cashflow-beheer).

Bij veel fondsen is sprake van een combinatie van strategisch en tactisch gebruik.

Minder toegankelijke markten

Internationale diversificatie staat bovenaan de lijst met redenen om ETF's te gebruiken. Omdat het met ETF's mogelijk is tegen relatief lage kosten te beleggen in afzonderlijke landen, zetten beleggers ze in om geografische spreiding verder in te vullen. Ook de blootstelling aan bepaalde nichemarkten, zoals dividendaandelen of de sector telecom, is kostenefficiënt mogelijk via ETF's.

Liquiditeit en verhandelbaarheid

Pensioenfondsen hechten een groot belang aan de liquiditeit en de verhandelbaarheid van beleggingsinstrumenten vanwege de grote volumes die zij vaak handelen. Ook moeten pensioenfondsen de premies bijvoorbeeld zo snel mogelijk beleggen volgens de beleggingsmix van het fonds. ETF's maken dat mogelijk. Kopen van de afzonderlijke effecten duurt langer en is vaak duurder.

Dit speelt eveneens bij het regelmatig herwegen van de portefeuille. Met behulp van ETF's brengt 41% van de ondervraagde pensioenfondsen de verdeling over de verschillende beleggingscategorieën op gezette tijden in lijn met de gewenste verdeling.

Fondsen zetten ETF's bovendien steeds vaker in als 'liquiditeitsbuffer'. Met ETF’s vormen ze een flexibele schil om bepaalde beleggingscategorieën. Zo worden hoge transactiekosten als gevolg van in- en uitgaande kasstromen vermeden.

Toekomst

De huidige ETF-gebruikers verwachten verdere groei. De lage rente op Europese staatsobligaties versterkt deze trend. Veel beleggers willen hun obligatieportefeuille verder diversificeren. Dat wil zeggen dat ze ook actief willen worden op minder toegankelijke markten voor vastrentende waarden. De inzet van ETF’s brengt dat binnen het bereik van deze beleggers. Ruim één op de vijf institutionele beleggers verwacht zijn ETF-portefeuille de komende drie jaar uit te breiden. Eén op de tien voorziet dat het aandeel ETF’s de komende jaren de 10%-grens zal overschrijden. Ook niet-ETF-gebruikers bestuderen de mogelijkheden van dit beleggingsinstrument. De helft van de beleggers die geen ETF's hebben, houdt serieus rekening met de invoering van dit instrument. Gebrek aan kennis over prijsvorming, liquiditeit en werking van ETF's is vaak het belangrijkste obstakel.

Onderzoek Greenwich Associates

Greenwich Associates ondervroeg 120 Europese institutionele beleggers. Bijna 60% van deze beleggers zijn pensioenfondsen. De andere respondenten zijn verzekeraars en vermogensbeheerders. Van de ondervraagde instellingen gebruikt een kwart ETF's. Bedrijfstakpensioenfondsen doen meer met ETF's dan ondernemingspensioenfondsen. Zo´n 28% van de bedrijfstakfondsen gebruikt ETF's tegen 19% bij ondernemingspensioenfondsen. De beleggingsproducten die worden vervangen door ETF's variëren van actieve fondsen tot futures. De meeste pensioenfondsen hebben 1 -10% van hun vermogen belegd via ETF's. Voor een op de vijf fondsen zijn ETF's een stuk belangrijker: ze zijn goed voor 11 tot 25% van hun portefeuille

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van BlackRock.

Download Greenwhich Report