Opnieuw positief rendement met BlackRock Mix Fondsen

05/dec/2016 / By BlackRock

De BlackRock Mix Fondsen hebben opnieuw positieve resultaten geboekt. De fondsen sluiten aan op bijna ieder risicoprofiel en financiële doelstelling en bieden een goede spreiding over meerdere beleggingscategorieën.

De BlackRock Mix Fondsen hebben in 2016 (tot eind oktober) opnieuw een positief rendement geboekt. Zelfs in de huidige tijd, waarin markten zo nu en dan een grillig verloop laten zien, groeit uw vermogen dus wanneer u in deze fondsen heeft belegd.

Mixfondsen zijn in de laatste jaren uitgegroeid tot de meest populaire beleggingsproducten onder beleggers, gelet op instroom van kapitaal. Dat is niet vreemd. Door politieke onzekerheid en het monetaire beleid van centrale banken vinden beleggers het lastig om met overtuiging te kiezen voor een specifieke beleggingscategorie. Door de inleg over meerdere beleggingscategorieën te verdelen en een afgebakend risicoprofiel te kiezen, is het mogelijk om met een gerust gevoel goed belegd te blijven.

Rendement BlackRock Mix Fondsen in 2016

(tot 31 oktober 2016)

BlackRock Mix Fonds 1 R EUR Acc 3,91%

BlackRock Mix Fonds 2 R EUR Acc 4,05%

BlackRock Mix Fonds 3 R EUR Acc 3,96%

BlackRock Mix Fonds 4 R EUR Acc 3,88%

BlackRock Mix Fonds 5 R EUR Acc 3,76%

(bron: Blackrock.com)

BlackRock Mix Fonds 1

BlackRock Mix Fonds 1

BlackRock Mix Fondsen 2 en 3

BlackRock Mix Fondsen 2 en 3

BlackRock Mix Fondsen 4 en 5

BlackRock Mix Fondsen 4 en 5

Terugblik op het beleggingsjaar 2016

Het jaar 2016 begon nog met angst voor een wereldwijde recessie. Die angst verdween echter in de eerste maanden van het jaar.1 Wel bleef de groei in 2016 beperkt. Omdat sparen ook weinig opbracht in 2016 lonkten aandelenmarkten waarbij vooral dividendaandelen gewild waren. Amerikaanse aandelen deden vooral goede zaken rond de zomermaanden. Ook aandelen uit opkomende markten lieten, na een periode van mindere prestaties, dit jaar weer rendement zien.2

Politiek had effect op de markten

De Brexit zorgde net voor de zomer voor onrust op de markten, vooral in Europa. Ook de opmars – en inmiddels overwinning – van Donald Trump tijdens de Amerikaanse presidentsverkiezing werd door de internationale financiële markten met argusogen gevolgd.

Nadat het Amerikaanse stelsel van centrale banken, de Fed, in december 2015 de rente na lange tijd met een klein stapje verhoogde, werd verwacht dat een volgende stap niet lang op zich zou laten wachten. Toch durfde de Fed zo’n stap tot op heden in 2016 nog niet te zetten. In Europa zit een renteverhoging er ook nog niet in. De trukendoos van de centrale banken om de economie verder te stimuleren, lijkt inmiddels bijna uitgewerkt.

Het effect mede hiervan zal wereldwijd zijn dat de economische groei beperkt blijft. Dat zien we ook aan de vooruitzichten die de G7 hebben geprojecteerd.3 Uit onze eigen analyse blijkt echter dat die groei mogelijk iets hoger dan verwacht kan uitpakken de komende tijd.4

China blijft groeien

China profiteerde dit jaar van de zwakkere positie van de yuan. Dit zorgde voor een betere exportpositie en daarmee groei van de economie.5

BlackRock Mix Fondsen: oplossing voor grillige financiële markten én voor later

De BlackRock Mix Fondsen zijn geschikt als ‘complete gereedschapskist’ voor onvoorspelbare financiële markten, maar ook als lange termijnbelegging. Sommige financiële zekerheden zijn minder vanzelfsprekend dan vroeger – denk aan pensioen, sociale voorzieningen en studiefinanciering – en sparen levert nauwelijks iets op. Daardoor neemt het belang toe van beleggingen, die in staat zijn om rendementsdoelstellingen te verwezenlijken voor toekomstige financiële doelen.

De BlackRock Mix Fondsen zijn in 2016 genomineerd voor de Gouden Stier in de categorie Mixfondsen. De Gouden Stier wordt jaarlijks uitgereikt aan bedrijven en producten die zich onderscheiden in hun beleid, communicatie, dienstverlening of productaanbod voor particuliere beleggers.

De risicowijzer die in dit document is afgebeeld heeft betrekking op aandelenklasse R van dit fonds. Voor de andere aandelenklassen van het fonds kan een hoger of lager risico van toepassing zijn.
De genoemde fondsen zijn subfondsen van BlackRock UCITS Fund (BUF).

BUF is een UCITS (icbe) zoals gedefinieerd in sectie 1:1 van de Wet op het financieel toezicht (WFT). BUF en de subfondsen daarvan zijn ingeschreven in het register zoals bedoeld in sectie 1:107 WFT. Voor meer informatie over BUF en de subfondsen daarvan wordt verwezen naar de Essentiële Beleggersinformatie (EBI). Het prospectus en de EBI van BUF en de subfondsen daarvan zijn beschikbaar op de website van BlackRock: www.blackrock.nl.

Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. De waarde van de activa die door BUF en de subfondsen daarvan worden beheerd kan sterk schommelen als een gevolg van het beleggingsbeleid en het is niet zeker dat u uw oorspronkelijke inleg terug ontvangt.

Het beleggen in de fondsen is niet per se geschikt voor alle beleggers. BlackRock geeft geen garantie op de resultaten van de fondsen.
In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De koersen van beleggingen (die op beperkte markten kunnen worden verhandeld) kunnen stijgen of dalen en de kans bestaat dat de belegger het ingelegde vermogen niet terugkrijgt. Uw inkomen is niet vast maar kan aan schommelingen onderhevig zijn.

Veranderingen in de wisselkoersen van valuta's kunnen ertoe leiden dat de waarde van beleggingen stijgt of daalt.  Deze schommelingen kunnen bijzonder sterk zijn bij een fonds dat blootstaat aan een hogere volatiliteit en de waarde van een belegging kan plotseling en zeer sterk dalen.

Wij herinneren u eraan dat uw financiële situatie en de fiscale regelgeving waaraan beleggingen zijn onderworpen en de hoogte van de belasting in de loop der tijd kunnen wijzigen.
BlackRock doet geen uitspraken over de vraag of een eventuele belegging in de fondsen geschikt is voor u en of deze aansluit bij uw persoonlijke behoeften en risicotolerantie. De gegeven informatie is slechts een samenvatting; beleggingen dienen te worden gedaan op basis van het huidige prospectus, dat kan worden opgevraagd bij BlackRock. Met betrekking tot de fondsen is dit document uitsluitend bedoeld ter informatie; het dient in geen geval te worden opgevat als een beleggingsadvies of een aanbeveling, aansporing of aanbod om de hier genoemde effecten te kopen of te verkopen.

Deze e-mail maakt gebruik van tracking-technologie die BlackRock inzicht geeft in de manier waarop u met deze e-mail omgaat. Deze technologie houdt onder meer bij wanneer deze e-mail wordt geopend en gelezen. Wanneer u vanuit deze e-mail doorklikt naar de website van BlackRock, wordt uw gebruik van de website eveneens gevolgd. Wanneer u op de link in deze e-mail klikt om naar de website van BlackRock te gaan, geeft u toestemming voor het gebruik van tracking-technologie op de hier beschreven wijze.  Meer informatie over de manier waarop BlackRock gebruik maakt van cookies en andere hiermee verbonden technologie, kunt u vinden in het privacy- en cookiebeleid dat op de website beschikbaar is.

In Nederland uitgegeven door het kantoor van BlackRock Investment Management (UK) Limited in Amsterdam, gevestigd aan het adres: Amstelplein 1, 1096 HA Amsterdam, Tel: 020 - 549 5200.  Voor meer informatie, zie de website: www.blackrock.nl.

© 2016 BlackRock, Inc. Alle rechten voorbehouden. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES, BUILD ON BLACKROCK (BOUW MET BLACKROCK), SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY (MAAR WAT KAN IK HET BESTE DOEN MET MIJN GELD?) en het gestileerde i logo zijn geregistreerde en ongeregistreerde handelsmerken (trademarks) van BlackRock, Inc. of haar dochterondernemingen in de Verenigde Staten en daarbuiten. Alle andere handelsmerken (trademarks) zijn eigendom van de respectievelijke eigenaren.

© 2016 Morningstar. Alle rechten voorbehouden. De informatie in dit document: (1) is eigendom van Morningstar; (2) mag niet worden gekopieerd of verspreid, (3) vormt geen beleggingsadvies aangeboden door Morningstar (4) wordt uitsluitend voor informatieve doeleinden aangeboden en niet als een aanbod om effecten te kopen of te verkopen, en (5) is niet gegarandeerd correct, compleet of accuraat. Morningstar is niet aansprakelijk voor enige handelsbeslissingen, schade of verliezen die is ontstaan als gevolg van, of in verband met deze informatie, gegevens, analyses of meningen, of het gebruik ervan.