BELEGGEN & PORTEFEUILLE - FOR PROFESSIONAL INVESTORS

Global Investor Pulse

06/jul/2016
By BlackRock
Global Investor Pulse

Wij vroegen meer dan 31.000 mensen van 25 tot 74 jaar in 20 landen hoe zij zich voorbereiden op hun financiële toekomst. De resultaten geven een actueel inzicht in de houding van Nederlanders ten opzichte van sparen en beleggen.

LEES HET VOLLEDIGE ONDERZOEK

 


Sentiment

Nederlandse beleggers zijn nog steeds één van de meest positieve ingestelde van Europa, en hebben van alle Europeanen het meeste zelfvertrouwen in hun beslissingen op het gebied van sparen en beleggen. De grootste zorg voor de (financiële) toekomst zijn de kosten voor gezondheidszorg, deze zorg is groter geworden ten opzichte van vorig jaar.

 


Gedrag

De Nederlanders zitten op de grootste ‘cashberg’ in de wereld ten opzichte van hun vermogen. Slechts een op de vier Nederlanders belegt, wat veel lager is dan het Europese gemiddelde van 43%.

 


Millennium-generatie

De millennium-generatie (25-34) is het meest positief over de financiële toekomst en heeft het meeste vertrouwen de juiste beslissingen te nemen over sparen en beleggen. Ze zeggen ook iets vaker dan gemiddeld serieus bezig te zijn met hun financiële planning.

 


Plannen voor pensioen

In een land waar de bruto-vervangingsratio bij pensionering voor gemiddelde inkomens twee keer zo groot is als in Duitsland en drie keer zo groot als in het Verenigd Koninkrijk, maken weinig mensen zich zorgen over hun welzijn na pensionering.

 


Vrouwen en beleggen

In Nederland zijn er twee keer zoveel mannen als vrouwen die beleggen, hoewel Nederlandse vrouwen vaker sparen dan mannen. Nederlandse vrouwen beleggen de helft minder dan de gemiddelde Europese vrouw.

 


Advies, informatie en financiële kennis

Nederlanders winnen minder vaak professioneel advies in dan andere Europeanen – ze vertrouwen vaker op andere bronnen van informatie. Nieuwe regelgeving, zoals de afschaffing van de retrocessie, heeft het vertrouwen in kwaliteit van advies niet vergroot.

Op zoek naar meer onderzoek en insights?

BEKIJK ONDERWERPEN

Het BlackRock Investor Pulse onderzoek werd van juli t/m september 2015 in opdracht van BlackRock gehouden door onderzoeksbureau Cicero Group onder een per land representatieve steekproef van 31.000 individuen van 24 tot 74 jaar in 20 landen, waarvan 1.000 Nederlanders. De resultaten van dit onderzoek worden uitsluitend ter informatie verstrekt. De conclusies zijn bedoeld om een indruk te geven van de huidige standpunten over sparen en beleggen van de steekproef van inwoners van Nederland en dienen niet voor andere doeleinden gebruikt te worden. De hier geuite meningen zijn afkomstig van BlackRock, per november 2015; ze kunnen op elk moment veranderen als gevolg van veranderde markt- of economische omstandigheden. Dit document is niet bedoeld als prognose, onderzoek of beleggingsadvies en is geen advies of aanbeveling, aanbod of uitnodiging om bepaalde effecten te kopen of te verkopen of een bepaalde strategie te volgen Uitgegeven door BlackRock Investment Management (UK) Limited, geautoriseerd en gereguleerd door de Financial Conduct Authority (FCA), gevestigd op het adres: 12 Throgmorton Avenue, Londen, EC2N 2DL. In Engeland geregistreerd onder nr. 2020394. Tel: +44 (0)20 7743 3000. Voor uw bescherming worden telefoongesprekken doorgaans opgenomen. In Nederland uitgegeven door het kantoor van BlackRock Investment Management (UK) Limited in Amsterdam, gevestigd op het adres: Amstelplein 1, 1096 HA Amsterdam, Tel: +31 (0)20 549 5200. BlackRock is een handelsnaam van BlackRock Investment Management (UK) Limited.

© 2016 BlackRock, Inc. Alle rechten voorbehouden. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES, BOUW MET BLACKROCK (BUILD ON BLACKROCK), MAAR WAT KAN IK HET BESTE DOEN MET MIJN GELD (SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY) en het gestileerde i logo zijn geregistreerde en niet-geregistreerde handelsmerken (trademarks) van BlackRock, Inc. of haar dochterondernemingen in de Verenigde Staten en elders. Alle andere handelsmerken (trademarks) zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren.