Een beetje goud in portefeuille kan geen kwaad

16/nov/2016 / By BlackRock

Zodra markten flink in beweging komen, zoeken risicomijdende beleggers goud op. Mede daarom is het edelmetaal met een rendement van 20% een van de best presterende beleggingscategorieën dit jaar.

De prijs van een ounce goud (31 gram) is dit jaar gestegen van 1.060 Amerikaanse dollar naar 1.275 dollar medio maart: een stijging met 20%. Een dalende Amerikaanse dollar, reële rente en een vlucht naar de veilige havens door beleggers zijn er debet aan. De instroom in fysieke goud-ETF’s is sinds de start van het jaar met 20% gestegen.

Beleggers moeten zich echter niet rijk rekenen. Vorig jaar januari steeg de goudprijs bijna 10%, maar tegen het eind van het jaar was de winst vervlogen.

Fed bepaalt de goudprijs

Het tempo waarmee de Federal Reserve (Fed) de rente normaliseert, zal de goudprijs in belangrijke mate drijven dit jaar, stellen de grondstoffenexperts van BlackRock. Hoewel de opmars van de dollar is gestokt, blijft de munt blijft naar verwachting robuust. Dat geeft de goudprijs niet veel ruimte om hard te stijgen. Een harde val lijkt eveneens uitgesloten, gezien de positieve response op recente prijsdalingen en doordat de productiekosten van goud tussen de 1.000 en 1.100 dollar liggen.

De instroom in fysieke goud-ETF’s is sinds de start van het jaar met 20% gestegen.

Redenen voor een hogere prijs

Een geringe blootstelling aan het edelmetaal kan geen kwaad, zegt BlackRock. Goud heeft dit jaar beleggers bescherming geboden tegen de zwiepers van de financiële markten, valutazwakte en heeft ook inflatieangst bezworen. Op middellange termijn kan volgens BlackRock de prijs stijgen vanwege de vraag uit Azië, het aanhoudend opkopen van goud door de centrale banken en de mogelijkheid van hogere inflatie als gevolg van soepel geldbeleid door centrale banken.

Niet alleen is de vraag naar goud groot; het aanbod staat onder druk door het terugschroeven van investeringen in goudmijnen en de kleine aantal ontdekkingen van goudaders, terwijl gerecycled goud de weg naar de markt minder goed vindt vanwege de huidige prijs. Die is weliswaar flink hoger dan begin dit jaar, maar ver verwijderd van de piek van 1.900 dollar in 2011.

Het is niet alleen goud dat dit jaar in het oog springt, maar ook de aandelen van de bedrijven die het edelmetaal delven. Veel gouddelvers halen of overtreffen hun productiequota tegen lagere kosten dan een jaar geleden. Dat komt deels doordat energiekosten en grondstoffenprijzen zijn gedaald, en grondstoffengerelateerde valuta zoals de Canadese dollar depreciëren.

Als goud in prijs stijgt, bewegen goudgerelateerde aandelen harder omhoog. Het BlackRock World Gold Fund belegt hoofdzakelijk in aandelen van bedrijven actief in de goudwinning. De koersontwikkeling van deze aandelen hangt sterk aan de goudprijs, maar ook hoe kostengedisciplineerd en efficiënt deze mijndelvers te werk gaan.

Fund specific risks

Exchange Rate Risk: Overseas investment will be affected by movements in currency exchange rates.

Specific Sector risk: The fund invests in a limited number of market sectors. Compared to investments which spread investment risk through investing in a variety of sectors, share price movements may have a greater effect on the overall value of this fund.

Smaller companies risk: The Fund may invest in smaller company shares which can be more unpredictable and less liquid than those of larger company shares.

Emerging markets risk: Compared to more established economies, the value of investments in developing Emerging Markets may be subject to greater volatility due to differences in generally accepted accounting principles or from economic or political instability.

Gold / mining funds risk: Mining shares typically experience above average volatility when compared to other investments. Trends which occur within the general equity market may not be mirrored within mining securities.

Unless indicated, the fund information displayed only provides summary information. This material is not intended to be relied upon as a forecast, research or investment advice and is not a recommendation, offer or solicitation to buy or sell any securities or to adopt any strategy in any jurisdiction in which such offer, solicitation or distribution would be unlawful or in which the person making such offer or solicitation is not qualified to do so or to anyone to whom it is unlawful to make such offer or solicitation. It is your responsibility to be aware of the applicable laws and regulations of your country of residence.

Uitgegeven door BlackRock Investment Management (UK) Limited, in het Verenigd Koninkrijk geautoriseerd en gereguleerd door de Financial Conduct Authority, geregistreerd onder nummer 2020394 en gevestigd op het adres: 12 Throgmorton Avenue, Londen EC2N 2DL. Telefoon: +44 (0)20 7743 3000. Voor uw bescherming worden telefoongesprekken doorgaans opgenomen. BlackRock is een handelsnaam van BlackRock Investment Management (UK) Limited. In Nederland uitgegeven door het kantoor van BlackRock Investment Management (UK) Limited in Amsterdam, gevestigd op het adres: Amstelplein 1, 1096 HA Amsterdam, Tel: 020 - 549 5200.

In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De waarde van uw belegging kan fluctueren en is niet gegarandeerd. De kans is aanwezig dat u uw oorspronkelijke inleg niet terug krijgt.

Veranderingen in de wisselkoersen van valuta's kunnen ertoe leiden dat de waarde van beleggingen stijgt of daalt. Deze schommelingen kunnen bijzonder sterk zijn bij een fonds dat blootstaat aan een hogere volatiliteit en de waarde van een belegging kan plotseling en zeer sterk dalen. De fiscale regelgeving waaraan beleggingen onderworpen zijn en de hoogte van de belasting kunnen in de loop der tijd wijzigen.

BlackRock Global Funds (BGF) is een open-end beleggingsmaatschappij gevestigd in Luxemburg, die slechts in een beperkt aantal rechtsgebieden ter verkoop wordt aangeboden. BGF wordt niet ter verkoop aangeboden in de VS of aan Amerikaanse ingezetenen. Productinformatie met betrekking tot BGF mag niet in de VS worden verspreid. Deze fondsenreeks is toegelaten onder sectie 264 van de Britse Financial Services and Markets Act 2000. BlackRock Investment Management (UK) Limited is de distributeur van BGF in het Verenigd Koninkrijk. Het grootste deel van de beschermende maatregelen die binnen de Britse wetgeving geboden worden, en van de compensaties zoals omschreven in het Financial Services Compensation Scheme, zijn voor dit fonds niet van toepassing. Inschrijvingen in de collectieve beleggingen van BGF worden uitsluitend geaccepteerd op basis van het huidige prospectus, het meest recente jaarverslag en de Essentiële Beleggersinformatie, die op onze website beschikbaar zijn. Prospectussen, Essentiële Beleggersinformatie en inschrijvingsformulieren zijn mogelijk niet beschikbaar voor beleggers in bepaalde rechtsgebieden waar de betreffende fondsen niet zijn toegelaten. BlackRock Global Funds (BGF) is een UCITS (icbe) zoals gedefinieerd in sectie 1:1 van de Wet op het financieel toezicht (WFT). BlackRock World Gold Fund is een subfonds van BGF. BGF en de subfondsen daarvan zijn ingeschreven in het register zoals bedoeld in sectie 1:107 WFT. Voor meer informatie over BGF en de subfondsen daarvan wordt verwezen naar de Essentiële Beleggersinformatie (EBI). Het prospectus en de EBI van BGF en de subfondsen daarvan zijn beschikbaar op de website van BlackRock: www.blackrock.nl. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. De waarde van de activa die door BGF en de subfondsen daarvan worden beheerd kan sterk schommelen als een gevolg van het beleggingsbeleid en het is niet zeker dat u uw oorspronkelijke inleg terug ontvangt.