Reflatie

Samenvatting

Wij verwachten een terugkeer van de reflatie en zien dat de obligatierente wereldwijd uit het dal klimt. We geven de voorkeur aan aandelen boven obligaties, bedrijfs- boven staatsobligaties, kortere boven langere looptijden en waarde-aandelen boven aandelen met obligatie-achtige kenmerken.

Wat verandert er?

De verbeterende groei en de vooruitzichten op een soepeler begrotingsbeleid in de VS en andere landen wakkeren de verwachting dat de inflatie zal stijgen aan. De reflatie-dynamiek die hierdoor in 2017 op gang gebracht wordt, zal de rente waarschijnlijk wereldwijd beïnvloeden. Het is aannemelijk dat de obligatierente omhoog wordt gestuwd, wat voor beleggers met langlopende obligaties geen prettig nieuws is. Aangezien de rentecurves steiler worden (zie hieronder), lijkt het voor obligatiebeleggers gunstiger om over te schakelen op korter lopende obligaties, zodat ze liquiditeit achter de hand houden en optimaal kunnen reageren op verhoogde volatiliteit op de obligatiemarkten.

 

Een steeds steilere lijn

De rentecurves van staatsobligaties in enkele landen, 2000–2016

De rentecurves van staatsobligaties in enkele landen, 2000–2016

Bronnen: BlackRock Investment Institute en Thomson Reuters, november 2016.
Opmerking: De lijnen tonen het verschil tussen de rente van 30- en 2-jarige staatsobligaties voor elk land, uitgedrukt in procentpunten.

Ook de aandelenmarkten komen in beweging. De stijgende wereldwijde inflatie draagt bij tot een grote sectorrotatie, die in onze ogen waarschijnlijk langdurig stand zal houden. Sectoren die lang achtergebleven waren, zoals de financiële sector, zijn de laatste tijd sterk in de lift, hoewel deze winnaars nog wel kortdurende inzinkingen kunnen doormaken. We verwachten dat aandelen met een lage volatiliteit, die het in de eerste helft van 2016 goed deden, zoals nutsbedrijven en telecom, hun glans verder zullen verliezen naarmate de obligatierentes stijgen. In zo’n klimaat worden aandelen met dividendgroei in het verschiet aantrekkelijk: ondernemingen met een duurzame vrije cashflow en de mogelijkheid om een stijgend dividend uit te keren zonder dat dit ten koste gaat van een gezonde balans.

 

Beleggingsideeën voor een reflatie-klimaat: een selectie met uitzicht op groei

 

Obligaties Aandelen Multi-asset
BSF Emerging Markets Flexi
Dynamic Bond Fund
BGF Asian Dragon
Fund
BSF European Select Strategies
Fund