Lagere verwachte rendementen

Samenvatting

Structurele factoren hebben het economische groeipotentieel aangetast en vormen een beperking voor de mate waarin de reële rendementen kunnen stijgen. We zien grotere potentiële voordelen voor het nemen van risico in aandelen, opkomende markten en alternatieve beleggingen.

Wat verandert er?

Het lijkt niet waarschijnlijk dat de economie opnieuw zulke grote pieken zal vertonen als voorheen. Hoewel onze economische verwachtingen relatief optimistisch zijn, lijkt het vermogen tot snelle groei van de wereldeconomie ernstig aangetast. Vergrijzing, een zwakke groei van de productiviteit en spaaroverschotten lijken de economie in veel landen te beroven van de grondstoffen die ze nodig hebben om een flinke sprong te kunnen maken. Dit zal onherroepelijk een rem zetten op de potentiële beleggingsrendementen.

 

Ingeslapen groei

Trendmatige groei in de VS en de neutrale rente, 1961–2016

Trendmatige groei in de VS en de neutrale rente, 1961–2016

Bronnen: BlackRock Investment Institute en Federal Reserve, december 2016.
Opmerkingen: de grafiek toont de trendmatige bbp-groei, uitgesplitst naar herkomst, en een raming van de neutrale rente (aangeduid als r*). De raming van r* is gebaseerd op een berekeningsmethode die ook gebruikt wordt in een studie van de Federal Reserve uit 2016 (Holston, Laubach, Williams). r* is gemodelleerd als de som van de trendmatige groei en andere factoren die historisch een kleinere rol hebben gespeeld, zoals het wereldwijde spaaroverschot.

Er zijn nog steeds goede beleggingsmogelijkheden te vinden, maar de verwachtingen mogen niet te hoog gespannen zijn. Risicovrije inkomsten zijn verdwenen en het is onwaarschijnlijk dat Amerikaanse largecaps tot enorme winsten zullen leiden. Toch kunnen beleggers die bereid zijn af te wijken van de veiligste beleggingscategorieën, in onze ogen nog steeds op een goede compensatie rekenen. Wie geen genoegen wil (of kan) nemen met de uiterst lage rendementen die evenwichtige portefeuilles in de komende jaren zullen opbrengen, zal die voorzichtige houding misschien laten varen en overwegen om meer variatie in de portefeuille aan te brengen.

 

Beleggingsideeën voor een klimaat met lage rendementen: inkomsten uit de kernportefeuille, met gecontroleerde volatiliteit

 

Obligaties Aandelen Multi-asset
BSF Emerging Markets Flexi
Dynamic Bond Fund
BGF Global Equity Income
Fund
BGF Global Multi-Asset
Income Fund
BSF European Select Strategies
Fund