Search Form

Senast reviderad: Den 11 maj 2018

Sammanfattning

Denna integritetspolicy är utformad för att hjälpa dig förstå vilken information vi samlar in om dig, vad vi använder den informationen till och vem vi delar med oss av informationen. Den anger även dina rättigheter till informationen om dig och vem du kan kontakta för mer information eller vid frågor. Klicka på länkarna nedan för att komma till avsnitten med mer detaljerad information om denna integritetspolicy:

För vem denna integritetspolicy gäller och vad den omfattar

Denna integritetspolicy gäller för varje del av BlackRocks företagskoncern (”BlackRock-koncernen”) och de företag vi äger eller kontrollerar (”BlackRock” eller ”vi”, ”oss” eller ”vår”). För mer uppgifter om var och en av oss (inklusive våra namn, adresser till säte och kontaktuppgifter), klicka här.

BlackRock inser vikten av att skydda dina personuppgifter och din ekonomiska information och har för avsikt att göra det. Denna integritetspolicy anger hur vi samlar in, hanterar, lagrar och skyddar information om dig när:

 • vi tillhandahåller produkter eller tjänster till dig eller en kund
 • du besöker eller använder vår webbplats och/eller
 • utför andra verksamheter som utgör en del av vårt företag.

När vi hänvisar till ”vår webbplats”, ”denna webbplats” eller ”webbplatsen” i denna integritetspolicy, avser vi de specifika webbplatser som tillhör blackrock.com eller ishares.com och till specifika webbplatser med en webbadress som början med eller innehåller blackrock.com/… eller ishares.com/… .

BlackRock.com och iShares.com består av olika globala, landsspecifika eller regionala webbplatser, där var och en av dem tillhandahålls av BlackRock.

Denna integritetspolicy innehåller även information om när vi delar med oss av dina personuppgifter med andra medlemmar i BlackRock-koncernen och andra tredje parter (till exempel våra tjänsteleverantörer).

I denna integritetspolicy kan vi ibland kollektivt kalla hantering, lagring, skydd och dina personuppgifter som ”behandling” av sådan personlig information.

Andra webbplatser

Lägg märke till att andra webbplatser som det kan finnas länkar till via denna webbplats inte styrs av denna integritetspolicy. Vi uppmuntrar besökare att läsa integritetspolicyn för var och en av dessa andra webbplatser innan några personuppgifter lämnas ut.

Vilken information vi samlar in

När vi tillhandahåller produkter eller tjänster till dig eller en kund och genomför due diligence-kontroller i samband med våra produkter eller tjänster (eller diskuterar de möjliga produkter eller tjänster vi kan tillhandahålla), samlar vi i allmänhet in personuppgifter om dig. Vi samlar även vanligen in personuppgifter om du när du besöker eller använder vår webbplats.

Vi samlar vanligen in eller erhåller dina personuppgifter då du lämnar ut dem till oss (till exempel i ett formulär på webbplatsen) eller för att andra personer lämnar den informationen till oss (till exempel tredjepartstjänsteleverantörer som vi använder för att driva vår webbplats eller din arbetsgivare när denne tar emot produkter eller tjänster från BlackRock). Vi kan även samla in eller erhålla personuppgifter från dig därför att vi noterar eller drar slutsatser från information om dig efter det sätt du interagerar med oss. Om du till exempel använder vår riskhanteringsplattform Aladdin, kommer vi vanligen att samla in information om dig för att kommunicera uppdateringar av funktioner på Aladdin och allmän information om Aladdin. För att förbättra din upplevelse när du använder denna webbplats och för att garantera att den fungerar effektivt, använder vi (eller våra tjänsteleverantörer) även cookies (små textfiler som lagras i en användares webbläsare) och webbfyrar (små grafiska bilder som placeras på en webbplats och som används för att övervaka en användares interaktion på den webbplatsen) vilka kan samla in personuppgifter.

Ytterligare information om hur vi använder cookies och andra spårningstekniker och hur du kan kontrollera dessa finns i vår cookiespolicy, som finns i slutet av detta dokument.

De personuppgifter som vi kan samla in beror på de särskilda tjänster, åtgärder eller produkter som vi utlovar men vanligen omfattar de: namn, ålder, födelsedatum, kön, postadress, e-postadress, telefonnummer, andra kontaktuppgifter, bosättningsland, passnummer och andra nationella ID-nummer, anställningsuppgifter (till exempel den organisation du arbetar för, din befattning), familjeförhållanden (till exempel ditt civilstånd, när du skriver in det i ett formulär på vår webbplats eller när det finns i någon dokumentation du lämnar till oss), uppgifter om hur du använder en produkt eller tjänst tillhandahållen av BlackRock, inlägg på bloggar, i forum, wikisajter och andra sociala medieapplikationer och tjänster som vi tillhandahåller; IP-adress, webbläsare och enhetstyp; användarnamn som används av dig för en av våra produkter eller tjänster; språk, tidslängd för besöken, uppgifter om hur du föredrar att surfa på vår webbplats eller interaktiva produkter, verktyg, andra tekniker eller tjänster vi tillhandahåller till dig eller våra kunder; webbplatser som du besökte före och efter besök på vår webbplats, uppgifter om vad du tycker om att interagera med oss och liknande information.

De typer av personuppgifter och ”känsliga” eller ”särskilda kategorier” personuppgifter som vi samlar in varierar beroende på hur den typ av produkter och tjänster som vi tillhandahåller till dig och hur du använder webbplatsen. I vissa fall omfattar de ”känsliga” eller ”särskilda kategorier” personuppgifter som vi samlar in: önskemål om kost (till exempel när vi vill tillhandahålla lunch under ett möte), din hälsa (så att vi till exempel kan ordna med en rimlig plats för dig i våra byggnader), sexuell läggning (om du till exempel delar med dig av uppgifter om din make/maka eller partner) och straffrättsliga domar om dig (om denna information till exempel är en del av kontrollen att lära känna kunden och kontrollen av anti-penningtvätt som vi måste utföra innan vi godkänner dig eller din arbetsgivare som kund).

I vissa sällsynta fall kommer vi även att samla in andra ”särskilda kategorier” personuppgifter om dig därför att du lämnar in denna data frivilligt till oss (sådant som till exempel finns i en CV som laddas upp på webbplatsen). Under vissa omständigheter behövs de personuppgifter som vi samlar in från dig för att uppfylla rättsliga eller myndighetsmässiga krav eller för att tillhandahålla de produkter eller tjänster som efterfrågas av dig eller av kunden (som kan vara din arbetsgivare). Om så är fallet kommer vi att ange till dig att tillhandahållandet av sådan information är obligatorisk och ange följderna om vi inte kan samla in denna information.

I vissa fall kommer vi även att samla in personuppgifter om dig indirekt från tredje parter som till exempel: (i) din arbetsgivare när vi förser denna med produkter eller tjänster (ii) tredje parter som till exempel leverantörer av tjänster för att lära känna kunden eller kontroll av anti-penningtvätt som vi ibland använder som en hjälp att uppfylla våra rättsliga krav inom detta område och som en hjälp att kontrollera din identitet när vi tillhandahåller produkter eller tjänster till dig eller din arbetsgivare (iii) förmedlare (som till exempel oberoende ekonomiska rådgivare) (iv) leverantörer av bakgrundskontroller som vi ibland anlitar för att kontrollera din identitet när du ansöker om ett jobb via vår webbplats (v) leverantörer av tredjepartstjänster som en hjälp att driva vår webbplats och (vi) från offentligt tillgängliga källor som affärs- och anställningsinriktade sociala nätverkstjänster och rekryteringsportalet.

Hur vi använder information om dig

Användning av personuppgifter för att tjänster och produkter och tjänster

Vi kommer att använda dina personuppgifter för att förse dig eller kunden med produkter eller tjänster. Som en del av detta kan vi använda dina personuppgifter vid korrespondens som rör de produkterna eller tjänsterna. Sådan korrespondens kan skickas till dig, en kund, andra medlemmar av BlackRock-koncernen, våra tjänsteleverantörer eller rättsliga myndigheter med nödvändig behörighet.

I många fall använder vi även personuppgifter för att genomföra due diligence-kontroller innan vi tillhandahåller produkter eller tjänster till dig eller en kund, och för att behandla en begäran från dig eller en blivande kund om att erhålla produkter eller tjänster från oss. Om du hänvisas till oss av en mellanhand eller liknande tredje part använder vi vanligtvis dina personuppgifter för att bedöma om denna hänvisning till BlackRock av den mellanhand eller en liknande tredje part ska accepteras eller avvisas.

Eftersom vi tillhandahåller ett brett utbud av produkter och tjänster till våra kunder, varierar det sätt på vilket vi använder personuppgifter beroende på produkterna och tjänsterna. Vi använder till exempel personuppgifter om dig när:

 • du använder vår riskhanteringsplattform, Aladdin
 • vi förser dig eller din arbetsgivare med en försäkringsprodukt eller en försäkringstjänst
 • du eller din arbetsgivare anlitar oss för att tillhandahålla investeringsförvaltning eller liknande tjänster
 • du investerar privat i en fondprodukt förvaltad av en medlem av BlackRock-koncernen
 • du anlitar en medlem av BlackRock-koncernen för att tillhandahålla investeringsförvaltningstjänster
 • du ger oss dina personuppgifter via e-post eller ett webbformulär

Användning av personuppgifter som samlats in via vår webbplats

Vi använder vanligen dina personuppgifter som samlats in via denna webbplats:

 • för att administrera och tjänster som tillhandahålls via vår webbplats
 • för att hantera och förbättra vår webbplats (däribland genom att föra statistik på webbplatsens användning)
 • för att skräddarsy innehållet på webbplatsen för att förse dig med en mer personligt anpassad upplevelse och rikta din uppmärksamhet på information om produkter och tjänster som kan vara av intresse för dig
 • för att hantera och besvara en fråga som du lämnar in via webbplatsen
 • för att vi ska kunna lära oss mer om dig, om de produkter och tjänster som du eller din arbetsgivare erhåller från BlackRock och andra produkter och tjänster som du eller din arbetsgivare kan vara intresserad av att ta emot
 • för att korrespondera med dig avseende de tjänster du använder på vår webbplats eller information som du lämnar via webbplatsen. Denna korrespondens skickas vanligen till dig, till andra medlemmar av BlackRock-koncernen, våra tjänsteleverantörer eller rättsliga myndigheterna med nödvändig behörighet.

Användning av personuppgifter för annan verksamhet som utgör en del av vår affärsverksamhet

Vi använder vanligen även dina personuppgifter som samlats via denna webbplats i nedanstående syfte eller i samband med:

 • tillämpliga rättsliga eller myndighetsmässiga krav
 • förfrågningar och meddelanden från offentliga och rättsvårdande myndigheter med nödvändig behörighet
 • ekonomisk redovisning, fakturering och i riskanalyssyfte
 • välbetänkt driftshantering (inklusive kredit- och riskhantering, försäkring, revision, utbildning och liknande administrativa syften)
 • kundrelationssyften, som innebär: (i) att skicka dig BlackRocks ledande tankar eller uppgifter om BlackRocks produkter och tjänster som vi tror kan vara av intresse för dig och din arbetsgivare (ii) att kontakta dig eller din arbetsgivare för att få feedback om BlackRocks produkter eller tjänster och (iii) att kontakta dig för andra marknadsförings- och analyssyften,
 • rekryterings- och affärsutvecklingssyften
 • tjänster vi får från våra professionella rådgivare, som advokater, revisorer och konsulter
 • åtgärder vi har infört hos förmedlare, mäklare och andra personer och företag som samarbetar med oss
 • att överväga och ingå transaktioner som involverar en del eller alla företag eller tillgångar i BlackRock-koncernen
 • att skydda våra och kundernas rättigheter
 • att uppfylla vårt företagsrelaterade och sociala ansvar.

De rättsliga grunder vi förlitar oss till för behandling av personuppgifter

Enligt lag måste vi i denna integritetspolicy ange de rättsliga grunder vilka vi förlitar oss till när vi behandlar dina personuppgifter.

Vi använder vanligen dina personuppgifter i de syften som anges ovan därför att: (a) det är nödvändigt för våra legitima intressen och det påverkar inte dina intressen otillbörligt eller dina grundläggande rättigheter och friheter (se nedan), (b) det är nödvändigt för rättsliga och/eller myndighetsrelaterade skyldigheter eller krav som vi är föremål för, som att hålla register för skatteändamål eller tillhandahålla information till ett offentligt organ eller rättsmyndigheter, (c) det är nödvändigt för att fullgöra avtalsenliga skyldigheter som vi har gentemot dig eller kunden, eller att vidta åtgärder före avtal på begäran av dig eller kunden, (d) det är nödvändigt för att genomföra en uppgift i allmänintresset (som att bistå med mångfald på arbetsplatsen när du via vår webbplats tar kontakt för en anställning hos BlackRock) eller (e) i vissa fall när vi har fått ditt föregående samtycke.

Exempel på ”legitima intressen” som angavs ovan är: (i) att utnyttja kostnadseffektiva tjänster (till exempel kan vi välja att använda vissa IT-plattformar som erbjuds av våra tjänsteleverantörer), (ii) att bedöma och kontrollera en jobbansökan som du lämnar in via webbplatsen, (iii) att förebygga bedrägeri eller kriminell verksamhet, missbruk av våra produkter och tjänster, samt säkerheten i våra IT-system, arkitektur och nätverk, (iv) att utöva våra rättigheter enligt artiklarna 16 och 17 i EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna, däribland vår frihet att bedriva företagsverksamhet och rätten att äga fastigheter samt (v) att uppfylla målen för vårt företagsrelaterade och sociala ansvar.

I den utsträckning som vi behandlar känsliga personuppgifter om dig i några av de syften som anges ovan, kommer vi att göra det antingen därför att: (1) du har lämnat oss ditt uttryckliga medgivande att behandla den informationen, (2) behandlingen är nödvändig av orsaker av betydande allmänintresse på basis av tillämplig lag (till exempel när vi enligt lag eller myndighetsmässiga krav måste behandla sådan information för att garantera att vi uppfyller våra skyldigheter att ”lära känna kunden” och skyldigheter avseende anti-penningtvätt), (3) behandlingen är nödvändig för att genomföra våra skyldigheter vid anställning, social säkerhet eller enligt socialskyddslag eller (4) behandlingen är nödvändigt för att upprätta, utöva eller försvara rättskrav. De rättsliga grunderna för behandling av känsliga personuppgifter som anges ovan i 1 till 4 finns i artiklarna 9.2.a, 9.2.g, 9.2.b respektive 9.2.f i EU:s allmänna dataskyddsförordning.

När vi enligt lag måste erhålla ditt uttryckliga medgivande för att förse dig med ett visst marknadsföringsmaterial, kommer vi endast att skicka dig det marknadsföringsmaterialet när vi har fått ett sådant samtycke av dig.

Om du inte vill fortsätta att ta emot marknadsföringsmaterial från oss, kan du alltid klicka på avbryt-funktionen i meddelandet eller skicka ett e-postmeddelande till groupprivacy@blackrock.com.

Till vem vi delar din information

I samband med en eller flera av de syften som anges i avsnittet ”Hur vi använder information om dig” ovan, delar vi vanligen uppgifter om dig till: andra medlemmar i BlackRock-koncernen, professionella rådgivare och tredje parter som tillhandahåller tjänster till oss och/eller andra medlemmar av BlackRock-koncernen (som IT-systemleverantörer, plattformsleverantörer, ekonomiska rådgivare, konsulter (däribland advokater och revisorer), HR-leverantörer och rekryteringstjänster samt andra varu- och tjänsteleverantörer (som leverantörer av marknadsföringstjänster när vi tillåts dela dina personuppgifter till statliga organ till dem), förmedlare, mäklare och andra personer och företag som samarbetar med oss, behöriga myndigheter (däribland nationell och/eller internationell regleringsmyndighet, lagstiftande organ, exekutiva myndigheter, domstol eller någon annan form av lagforum, där vi (eller någon annan medlem av BlackRock-koncernen) måste göra det enligt tillämplig lag eller förordning på deras begäran), en potentiell köpare, mottagare, fusionspartner eller säljare och deras rådgivare i samband med en faktisk eller potentiell överföring eller sammanslagning av en del eller alla BlackRocks företag eller tillgångar, eller några andra dithörande rättigheter eller intressen, eller för att förvärva ett företag eller ingå en fusion med det, kreditupplysningsföretag eller andra organisationer som hjälper oss att spåra kriminell verksamhet och förekomsten av bedrägeri, och varje central eller lokal regeringsorgan och andra lagstiftande eller offentliga organ.

Om du är en privatperson i EU, lägg märke till att vissa av mottagarna av dina personuppgifter angivna ovan kommer att vara baserade i länder utanför EU och vars lagar kanske inte ger samma dataskyddsnivå. De länderna kan vanligen omfatta: USA, Kanada, Singapore och Indien. I sådana fall kommer BlackRock att garantera att det finns adekvata säkerhetsåtgärder på plats för att skydda dina personuppgifter och vilka följer våra rättsliga skyldigheter. För att garantera denna skyddsnivå för dina personuppgifter, använder BlackRock vanligen ett dataöverföringsavtal med mottagaren baserat på standardavtalsklausuler godkända av EU-kommissionen. En kopia av dessa klausuler finns här: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/transfer/index_en.htm. Mer information om överföring av dina personuppgifter utanför EU och adekvata säkerhetsåtgärder som används av BlackRock för sådan överföring (inklusive kopior på relevanta avtal) finns att få från oss genom att kontakta groupprivacy@blackrock.com. Du kan även använda denna e-postadress för att begära mer information om de enheter som ingår i BlackRock-koncernen och de länder där de verkar.

Hur länge vi sparar dina personuppgifter

Vi kommer att behålla dina personuppgifter i BlackRocks system så länge som det är nödvändigt för att uppfylla syftet enligt vilket de samlades in eller för att följa rättsliga, regleringsrelaterade interna policykrav.

Skydd av dina personuppgifter

Vi använder ett urval fysiska, elektroniska och ledningsrelaterade åtgärder för att garantera att vi håller dina personuppgifter säkra, korrekta och uppdaterade. Dessa åtgärder omfattar:

 • utbildning och övning för berörd personal för att garantera att de känner till våra sekretesskyldigheter när de hanterar personuppgifter samt utbildning inom social manipulering, nätfiske, riktat nätfiske och lösenordsrisker
 • Administrativa och tekniska kontroller för att begränsa tillgång till personuppgifter får på basis av ett kunskapsbehov
 • tekniska säkerhetsåtgärder, däribland brandväggar, kryptering (branschstandarden SSL-kryptering med 128-bitars nyckellängder) och programvara för antivirus
 • fysiska säkerhetsåtgärder som till exempel personalens säkerhetskort för åtkomst till våra fastigheter
 • externa tekniska bedömningar, säkerhetsgranskningar och leverantörers due diligence-metoder
 • yttre säkerhetsgräns: brandväggar, ID-nummer, innehållsfilter
 • segregering av nätverk: demilitariserad zon, företagsdomän, produktionsdomän
 • tillämpningssäkerhet: OWASP:s tio bästa kodfokuserade krav, tillämpningstestning, penetrationstestning
 • slutpunktssäkerhet: anti-virus, inrymning av bärbara lagringsenheter, begränsade administrativa rättigheter
 • Realtidsövervakning av dataläckagekontroller
 • Varvade och omfattande cybersäkerhetsförsvar
 • Rapportering och hantering av säkerhetsincidenter

Även om vi använder lämpliga säkerhetsåtgärder så snart vi har erhållit personuppgifter från dig, är överföringen av data (inklusive e-post) aldrig helt säker. Vi strävar efter att skydda personuppgifter, men vi kan inte garantera säkerheten för data som överförs till eller från oss.

Dina rättigheter och hur man kontaktar oss

Du har olika rättigheter när det gäller dina personuppgifter. Du har särskilda rättigheter:

 • att invända mot behandling av dina personuppgifter
 • att begära en kopia av de personuppgifter vi innehar om dig
 • att be oss att uppdatera de personuppgifter vi har om dig eller korrigera sådana personuppgifter som du anser är felaktiga eller ofullständiga
 • att begära att vi raderar personuppgifter som vi har om dig, eller begränsa det sätt på vilket vi använder sådana personuppgifter
 • att återkalla samtycket till att vi behandlar dina personuppgifter (i den utsträckning som sådan behandling baseras på samtycke)

För att utöva någon av dina rättigheter, eller om du har några andra frågor om hur vi använder dina personuppgifter, skicka ett e-postmeddelande till groupprivacy@blackrock.com eller skriv ett brev till BlackRocks globala sekretess- och dataskyddsansvarige på adressen:

12 Throgmorton Avenue,
London, EC2N 2DL,
 Storbritannien.

 Du kan även använda dessa kontaktuppgifter om du vill lämna in ett klagomål till oss som rör din sekretess.

Om du är missnöjd med det sätt på vilket vi hanterat dina personuppgifter eller någon sekretessfråga eller om det gäller en begäran som du har skickat till oss, har du även rätt att klaga till den dataskyddsmyndighet där du bor eller arbetar, eller på det ställe där du tror att ett frågetecken avseende dina uppgifter har uppstått. En lista över nationella dataskyddsmyndigheter finns här: http://ec.europa.eu/justice/dataprotection/bodies/authorities/index_en.htm.

Ändringar av denna integritetspolicy

Vi kan ändra eller modifiera denna integritetspolicy vid olika tillfällen.

Framtida ändringar av eller tillägg till behandlingen av dina personuppgifter enligt vad som beskrivs i detta meddelande som påverkar dig, kommer att meddelas via lämpliga kanaler beroende på hur vi normalt kommunicerar med dig.

Cookiespolicy

Vad är cookies?

Cookies är små textfiler som lagras i datorns minne och på datorns hårddisk, i mobilen eller surfplattan när du besöker vissa webbplatser. De används för att göra det möjligt för webbplatserna att fungera eller för att tillhandahålla information till webbplatsägarna, eller andra tredje parter som erhåller data från den webbplatsen.

När du besöker en webbplats kan den lagra eller finna information på din webbläsare, för det mesta i form av cookies. Denna information kan handla om dig, dina inställningar eller din enhet och används för det mesta för att göra att webbplatsen fungerar som du förväntar dig att den ska göra. Informationen identifierar vanligen inte dig direkt, utan kan ge dig en mer personligt anpassad webbupplevelse.

Varför använder vi cookies?

Cookies hjälper oss att tillhandahålla anpassade tjänster och information. Vi använder cookies på webbplatsen för att i allmänna ordalag ta reda på hur och när sidor på webbplatsen besöks, vilka användarnas tekniska inställningar är – som till exempel vilken typ av videospelare som används – och om webbplatsen fungerar korrekt. Beroende på syfte kommer vissa cookies endast att fungera så länge som en enda surfomgång varar, medan andra har längre funktionstid för att garantera att de uppfyller sina långsiktiga syften (enligt vad som förklaras mer ingående nedan). Lägg märke till att oavsett den tidslängd som dessa cookies är aktiva, kan de raderas (och därför upphöra att samla in mer data) enligt vad som anges mer ingående nedan.

Om du besöker en av våra lösenordsskyddade webbplatser, kan webbplatsen använda cookies eller någon annan teknik som en hjälp att autentisera dig, lagra och känna igen dina inställningar och användarattribut, förenkla navigeringen på webbplatsen och anpassa innehållet så att den information som tillgängliggörs blir mer intressant för dig.

I stora drag använder vi cookies på webbplatsen i följande syften:

 • Analyssyften: Analyserande cookies gör att vi kan känna igen, mäta och följa besökare på webbplatsen och sammanställa en registrering av denna användarinformation. Det gör att vi kan förbättra och utveckla det sätt på vilket webbplatsen fungerar, till exempel genom att fastställa om webbplatsbesökarna kan finna information enkelt, eller genom att identifiera de aspekter på webbplatsen som de är mest intresserade av.
 • Användarinställningar: Vissa av dessa cookies på webbplatsen aktiveras när besökare gör ett val om hur de ska använda den. Webbplatsen kommer därefter ihåg användarens inställningar. Det gör att vi kan skräddarsy delar på webbplatserna för den enskilda användaren.
 • Villkor och bestämmelser: Vi använder cookies på webbplatsen för att registrera när en webbplatsbesökare har sett en policy, som till exempel denna, eller lämnat sitt samtycke, som till exempel samtycke till villkoren och bestämmelserna på webbplatsen. Det gör att vi kan förbättra användarens upplevelse av webbplatsen – till exempel att undvika en situation där en användare oupphörligen uppmanas att samtycka till samma villkor. Vi följer även om en användare har sett andra liknande dokument (som en undersökning online) tidigare – återigen för att försäkra oss om att en användares upplevelse av webbplatsen blir smidigare.
 • Besökshantering: Den programvara som används för webbplatsen använder cookies av tekniska skäl vilka är nödvändiga för att de interna servrarna ska fungera. Vi använder till exempel cookies för att skicka ut förfrågningar till många servrar, för att autentisera användare och för att fastställa vilka funktioner på webbplatsen som de har tillgång till, för att kontrollera ursprungen till förfrågningarna, för att spåra informationen om användarens besök och fastställa vilka alternativ eller sidor som ska visas för att webbplatsen ska fungera.
 • Funktionssyften: Funktionssyftescookies lagrar information som behövs för applikationernas bearbetning och funktion. När transaktioner eller förfrågningar inom en applikation till exempel innebär många arbetsflödessteg, används cookies för att tillfälligt lagra informationen från varje steg för att underlätta slutförandet av den övergripande transaktionen eller begäran.
 • Annonsering: Annonscookies gör att vi (eller tredje part) kan övervaka användarnas beteenden på webbplatsen. Denna information används för att garantera att produkter och tjänster som framhävs för de personerna visas på ett fokuserat och relevant sätt – till exempel via annonser på BlackRocks webbplatser eller via tredjepartswebbplatser (till exempel Bloomberg, Agefi.com, Handlesblatt.de etc.) vilka baseras på din upplevelse av vår webbplats, eller för att övervaka hur effektiva sådana digitala marknadsföringskampanjer är. Vi övervakar även om annonserna som visas på webbplatsen är av intresse för besökarna och sparar denna information för att försäkra oss om att annonserna som besökarna ser på webbplatsen under en viss tidsperiod är lämpliga.

Lägg märke till att tredje part kan använda cookies. Den typ av cookies som den i det sammanhanget efterföljande databehandling som utförs av sådana tredje parter regleras av deras integritetspolicyer. Se nedan för mer information om tredjepartscookies.

Dina cookiesinställningar

Cookies är nödvändiga för att du ska kunna använda BlackRocks webbplats fullt ut. Dessutom hjälper cookies oss att förse dig med personligt anpassade funktioner på webbplatsen. Om du väljer att avaktivera cookies, kan en del av funktionaliteten på BlackRocks webbplats försämras.

Lokal lagring av Flash

På vissa sidor på webbplatsen har vi innehåll som är utformat för att använda Adobe Flash Player vid visning, som till exempel animeringar, videor och verktyg. Lokal lagring av Flash (ofta kallat ”Flashcookies”) kan användas för att förbättra din upplevelse som användare. Flashlagring sparas på din enhet på i stort sett samma sätt som standardcookies, men hanteras direkt av Flash-programvaran.

Om du vill avaktivera eller radera information som lagras lokalt i Flash, se dokumentationen för din Flash-programvara som finns på www.adobe.com. Lägg märke till att om du avaktiverar Flashcookies, kan vissa funktioner på webbplatsen inte fungera.

Tredjepartscookies

När du besöker webbplatsen kan du få cookies från tredje part. De kan omfatta cookies inlagda från Google, Bizo, LinkedIn, AppNexus, Xaxis, MediaMind och/eller Rocketfuel. Dessa cookies används i de syften som beskrivs i avsnittet ”Varför använder vi cookies?” i denna policy. Vi kontrollerar inte inställningarna för dessa tredjepartscookies, så vi föreslår att du kontrollerar dessa tredje parters webbplatser för mer information om hur de använder cookies och hur du hanterar dem.

 

VärddatorTypTredje partIntegritetspolicy
Doubleclick.net Annonsering Google Google
Google.com Annonsering Google Google
.universal.iperceptions.com Annonsering Iperceptions Iperceptions
survey.efmfeedback.com Annonsering Verint Inc Verint
.serving-sys.com Annonsering Sizmek Sizmek
bs.serving-sys.com Annonsering Sizmek Sizmek
Xasis.com Annonsering Xaxis Xaxis

Ändra cookiesinställningar

Om du senare vill ta bort cookies som lagts in av vår webbplats i din webbläsare, kan du radera dem. Instruktionerna om hur man tar bort cookies från datorn eller mobilen beror på vilket operativsystem och webbläsarprogram du använder. Lägg emellertid märke till att om du återkallar ditt samtycke till användning av cookies på våra webbplatser kommer det att försämra webbplatsernas funktionalitet.

Webbplatsen www.allaboutcookies.org innehåller instruktioner om hur man hanterar cookies i många vanligt förekommande webbläsarprogram, eller också kan du läsa leverantörsdokumentationen för just din programvara.

Mer information om cookies

Om du vill läsa mer om cookies i allmänhet och hur de hanteras, besök www.allaboutcookies.org.