Vegyes

BSF BlackRock Systematic Style Factor Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Amennyiben az Alap, költségeinek csökkentése érdekében értékpapír-kölcsönzésre vállalkozik, az Alap a kapcsolódó, ebből keletkező bevétel 62,5%-át megkapja, a fennmaradó 37,5%-ot pedig a BlackRock kapja meg, mint az értékpapír-kölcsönzés megbízottja. Mivel az értékpapír-kölcsönzés bevételének megosztása nem növeli az Alap működtetésének költségeit, ez a folyó költségekben nem szerepel.
Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

Diagram

Teljes diagram megtekintése

Az alábbi ábra az Alap teljesítményét szemlélteti az elmúlt 6 év évi százalékos veszteségének és nyereségének bemutatásával.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Összhozam, % -8,2 -5,2 -23,6 13,8 1,1 11,9
Komparátor Benchmark 1 (%) 2,1 2,6 1,1 0,2 2,0 5,5
A teljesítmény a folyó költségek levonása után értendő. A számításokban az esetleges jegyzési /visszaváltási díjak nem szerepelnek.
  10é Kezd.
10,93 9,99 0,31 - -1,25
Komparátor Benchmark 1 (%) 5,81 3,45 2,53 - 2,38
  YTD (január 1. óta) 1h 3h 6m 10é Kezd.
9,42 2,00 1,25 9,42 10,93 33,07 1,57 - -8,57
Komparátor Benchmark 1 (%) 2,86 0,47 1,42 2,86 5,81 10,70 13,32 - 18,17
  2019. jún. 30.
-
2020. jún. 30.
között
2020. jún. 30.
-
2021. jún. 30.
között
2021. jún. 30.
-
2022. jún. 30.
között
2022. jún. 30.
-
2023. jún. 30.
között
2023. jún. 30.
-
2024. jún. 30.
között
Összhozam, %

ekkor: 2024. jún. 30.

-21,72 -2,50 7,79 11,29 10,93
Komparátor Benchmark 1 (%)

ekkor: 2024. jún. 30.

2,11 0,25 0,40 4,21 5,81

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem jelent megbízható útmutatást a jövőbeli teljesítményre nézve. Előfordulhat, hogy a piacok a jövőben egészen máshogy fejlődnek. Abban segíthet Önnek, hogy felmérje, hogyan kezelték az alapot a múltban

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: SEK, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Az Alap Nettó eszközállománya
ekkor: 2024. júl. 23.
USD 163 934 432
Alap indulásának napja
2016. febr. 29.
Alap alapdevizája
USD
Komparátor Benchmark 1
3 Month SOFR Compounded in Arrears plus 26.1 basis point spread
Vételi jutalék
5,00%
ISIN-kód
LU1609299281
Sikerdíj
0,00%
Minimális további befektetés
SEK 1 000,00
Székhely
Luxemburg
Alapkezelo társaság
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Dealing Settlement
Ügylet napja + 3 nap
Bloomberg Ticker (szimbólum)
BSSA2SH
A Befektetésijegy-osztály indulásának napja
2017. máj. 24.
A Befektetésijegy-osztály devizája
SEK
Eszközosztály
Vegyes
SFDR Classification
Egyéb
Teljes költségarányos
1,66%
Alapkezelői díj
1,10%
Minimális kezdeti befektetés
SEK 5 000,00
Osztalék felhasználása
Újra befektető alap
Jogi felépítés
UCITS
Morningstar kategória
Multistrategy Other
Dealing Frequency
Napi, határidős árazás
SEDOL
BZ4THX9

Fenntarthatósági jellemzők

Fenntarthatósági jellemzők

Ahhoz, hogy az MSCI ESG Alapminősítésekbe bekerüljön, az alap bruttó súlya 65%-ának (vagy 50% a kötvényalapok és pénzpiaci alapok esetében) az MSCI ESG-kutatás által lefedett ESG lefedettségű értékpapírokból kell származnia (az MSCI ESG-elemzése szempontjából nem relevánsnak tekintett bizonyos készpénzpozíciókat és egyéb eszköztípusokat az alap bruttó súlyának kiszámítása előtt eltávolítják; a rövid pozíciók abszolút értékei szerepelnek, de fedezetlennek tekintendők), az alap részesedés-dátumának egy évnél fiatalabbnak kell lennie, és az alapnak legalább tíz értékpapírral kell rendelkeznie. MSCI-minősítések jelenleg nem állnak rendelkezésre ehhez az alaphoz.

Üzleti Részvétel

Üzleti Részvétel

Az Üzleti részvételi mutatók segítenek a befektetőknek átfogóbb képet kapni azokról a konkrét tevékenységekről, amelyeknek az alap a befektetések révén ki lehet téve.


Az Üzleti részvételi mutatók nem jelzik az alap befektetési célját, és ha az Alap dokumentációjában másképp nem szerepel, és az Alap befektetési célkitűzésébe beletartozik, nem változtatják meg az Alap befektetési célját és nem korlátozzák a befektetési halmazt, és nincs arra utaló jel, hogy az Alap elfogad egy ESG- vagy Hatásorientált befektetési stratégiát vagy kizárási átvilágításokat. Az alap befektetési stratégiájáról további információt az alap tájékoztatójában talál.


Tekintse át az Üzleti részvételi mutatók mögötti MSCI-módszertant az alábbi hivatkozások segítségével.

MSCI - Ellentmondásos fegyverek
ekkor: 2024. jún. 28.
0,00%
MSCI - Atomfegyverek
ekkor: 2024. jún. 28.
0,00%
MSCI - Polgári célú tűzfegyver
ekkor: 2024. jún. 28.
0,00%
MSCI - Dohányáru
ekkor: 2024. jún. 28.
0,00%
MSCI - Az ENSZ Globális Megállapodásának elveinek megsértői
ekkor: 2024. jún. 28.
0,00%
MSCI - Termikus szén
ekkor: 2024. jún. 28.
0,00%
MSCI - Szurokföldek
ekkor: 2024. jún. 28.
0,00%

Üzleti részvételi lefedettség
ekkor: 2024. jún. 28.
5,48%
Nem lefedett Alap százalékos aránya
ekkor: 2024. jún. 28.
15,37%
A fenti, termikus szénre és olajhomokra vonatkozó, BlackRock üzleti részvételi kitettségi adatok azokkal a vállalatokkal kapcsolatban kerülnek kiszámításra és jelentésre, amelyek az MSCI ESG-kutatás meghatározása szerint bevételük több mint 5%-át termikus szénből vagy olajhomokból nyerik. Azon vállalatokra vonatkozóan, amelyek (0%-os bevételi küszöbértéket figyelembe véve) bevételt generálnak termikus szénből, illetve olajhomokból, az MSCI ESG-kutatás a következő kitettségi szinteket határozza meg: Termikus szén 0,01%, olajhomok 0,05%.

Az Üzleti részvételi mutatókat a BlackRock számítja ki az MSCI ESG-kutatás adatainak felhasználásával, amely bemutatja az egyes vállalatok konkrét üzleti részvételét. A BlackRock arra használja ezeket az adatokat, hogy összesített betekintés nyújtson a részesedésekről, és átalakítja azt az Alap piaci értékének a fent felsorolt Üzleti részvételi területekkel szembeni kitettségéhez.


Az Üzleti részvételi mutatók csak azoknak a vállalatoknak az azonosítására szolgálnak, amelyekben az MSCI kutatást végzett, és azonosította az érintett tevékenységekben való részvételüket. Ennek eredményeként lehetséges, hogy további részvételre kerül sor ezekben a lefedett tevékenységekben, ahol az MSCI nem rendelkezik lefedettséggel. Ezt az információt nem szabad felhasználni a részvétel nélküli vállalatok átfogó listájának elkészítéséhez. Az Üzleti részvételi mutatók csak akkor jelennek meg, ha az alap bruttó súlyának legalább 1%-a tartalmazza az MSCI ESG-kutatás által lefedett értékpapírokat.

ESG-integráció

ESG-integráció

Az ESG-integráció a pénzügyi szempontból lényeges környezeti, társadalmi és irányítási (ESG) adatok vagy információk beépítése a befektetési döntési folyamatba azzal a céllal, hogy növeljük ügyfeleink portfólióinak kockázattal korrigált hozamát. Hacsak az Alap dokumentációja másként nem rendelkezik, vagy az Alap befektetési célkitűzései között nem szerepel, e nyilatkozat szerepeltetése nem jelenti azt, hogy az Alap ESG szempontú befektetési célkitűzéssel vagy stratégiával rendelkezik, hanem inkább azt írja le, hogy az ESG adatokat vagy információkat az általános befektetési folyamat részeként hogyan veszi figyelembe.

Az Alapkezelő a befektetési folyamat kutatási, kiválasztási, nyomon követési és jelentéstételi fázisaiban figyelembe veszi az ESG szempontokat. Ez magában foglalhatja az ESG kritériumokra vonatkozó harmadik féltől származó belső lényeges megfontolásokat a befektetési csoport által meghatározottak szerint. Az Alapkezelő szigorú kutatási fázison megy keresztül a belső ESG kutatási jelzések kialakításakor, amelyek olyan kritériumokat emelnek ki, mint a környezeti szempontok, a humán tőke vagy a vállalatvezetés minősége. E kutatás részeként az Alapkezelő átvilágíthatja az ESG adatszolgáltatóit. Miután ezek a jelek megfeleltek a portfólióba való beépítéshez szükséges kritériumoknak, adott esetben a befektetési döntések részeként folyamatosan figyelembe veszik őket, a jelzések szélesebb körének részeként. Az Alapkezelő a jelentéstételi szakasz során emellett szabványosított ESG kritériumokat is alkalmaz (ESG minősítések, szén-dioxid-kibocsátás intenzitása). Ezek belső forrásból vagy közvetlenül harmadik fél adatszolgáltatóktól származhatnak, és a belső portfólióelemzésben szerepelnek. Az Alapkezelő rendszeres portfóliókockázat-felülvizsgálatot végez a Kockázat- és Mennyiségelemző csoporttal. Ezek a felülvizsgálatok adott esetben tartalmazzák a portfólió lényeges ESG-kockázatoknak való kitettségének, valamint a fenntarthatósággal kapcsolatos üzleti szerepvállalásoknak, az éghajlattal kapcsolatos mérőszámoknak és egyéb tényezőknek való kitettség megvitatását.

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Árképzés & átváltás

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása NAV As Of 52 hetes magas 52 hetes alacsony ISIN
A2 HEDGED SEK 91,83 -0,01 -0,01 2024. júl. 23. 92,05 81,00 LU1609299281
A2 HEDGED EUR 88,20 -0,01 -0,01 2024. júl. 23. 88,41 77,95 LU1352906025
A4 HEDGED EUR 99,02 -0,01 -0,01 2024. júl. 23. 99,26 88,11 LU1394254640
D2 HEDGED EUR 103,44 0,00 0,00 2024. júl. 23. 103,67 90,91 LU1352906298
D2 USD 120,05 0,00 0,00 2024. júl. 23. 120,25 103,92 LU1373035408
A4 USD 112,35 0,00 0,00 2024. júl. 23. 113,62 100,11 LU1394251976
A2 USD 113,20 -0,01 -0,01 2024. júl. 23. 113,41 98,53 LU1352905993
D2 EUR 122,56 0,34 0,28 2024. júl. 23. 123,64 104,11 LU1373035317
D2 HEDGED GBP 103,66 -0,01 -0,01 2024. júl. 23. 103,83 89,89 LU1572169370
D2 HEDGED CHF 89,05 -0,01 -0,01 2024. júl. 23. 89,34 80,03 LU1640627169

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Philip Hodges
Philip Hodges
He Ren
He Ren

PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei

PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei

A lakossági befektetési csomagtermékekről és a biztosítási alapú befektetési termékekről (PRIIP) szóló uniós rendelet előírja négy feltételezett teljesítmény-forgatókönyv számítási módszertanát és az eredmények közzétételét, amelyek arra vonatkoznak, hogy a termék hogyan teljesíthet bizonyos feltételek mellett, és amelyeket havonta közzé kell tenni. A bemutatott számadatok magukban foglalják magának a terméknek az összes költségét, de előfordulhat, hogy nem tartalmazzák az összes olyan költséget, amelyet Ön a tanácsadójának vagy forgalmazójának fizet. A számadatok nem veszik figyelembe az Ön személyes adóügyi helyzetét, amely szintén befolyásolhatja az Ön által visszakapott összeg nagyságát. Az e termékből Ön által elérhető hozam a jövőbeli piaci teljesítmény függvénye. A jövőbeli piaci fejlemények bizonytalanok, és nem jelezhetők pontosan előre. A bemutatott kedvezőtlen, mérsékelt és kedvező forgatókönyvek a termék legrosszabb, átlagos és legjobb teljesítményén alapuló illusztrációk, amelyek az elmúlt tíz év referenciaérték(ek)/közelítőérék-adatait tartalmazhatják
Ajánlott tartási idő : 5 év
Példa beruházásra SEK 100 000
Ha a következő dátum után váltja vissza 1 év
Ha a következő dátum után váltja vissza 5 év

minimális érték

Nincs minimálisan garantált hozam. Befektetését részben vagy egészében elveszítheti.

Stressz

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
71 760 SEK
-28,2%
61 410 SEK
-9,3%

Kedvezőtlen

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
71 760 SEK
-28,2%
61 410 SEK
-9,3%

Mérsékelt

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
93 510 SEK
-6,5%
72 700 SEK
-6,2%

Kedvező

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
110 760 SEK
10,8%
96 490 SEK
-0,7%

A stresszforgatókönyv bemutatja, hogy szélsőséges piaci körülmények esetén mekkora összeget kaphat vissza.

Szakirodalom

Szakirodalom