Korko-sijoitukset

BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Sijoitusten arvo ja niistä saatava tuotto voivat sekä laskea että nousta, eikä sitä voida taata. Sijoittajat eivät välttämättä saa takaisin alun perin sijoittamaasi summaa.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Loading

Tuotto

Tuotto

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Osingonjaot

Täsmäytyspäivä Viim. päivä Maksupäivämäärä
Katso taulukko

Tässä kaaviossa näkyy rahaston tuotto prosentteina 0 viime vuosien aikana. Se voi auttaa sinua arvioimaan, kuinka rahastoa on hoidettu aiemmin, ja vertaamaan sitä vertailuindeksiinsä.

  2017 2018 2019 2020 2021
Kokonaistuotto (%)
  1v 3v 5v 10v Perustamispv.
-10,08 - - - -9,15
  YTD 1kk 3kk 6kk 1v 3v 5v 10v Perustamispv.
-11,13 6,68 1,72 -0,75 -10,08 - - - -14,30
  Alkaen
30.09.2017
Saakka
30.09.2018
Alkaen
30.09.2018
Saakka
30.09.2019
Alkaen
30.09.2019
Saakka
30.09.2020
Alkaen
30.09.2020
Saakka
30.09.2021
Alkaen
30.09.2021
Saakka
30.09.2022
Kokonaistuotto (%)

alkaen 30.09.2022

- - - - -19,10

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty GBP:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston nettovarat alkaen 06.12.2022 USD 1 397 015 733
Perustamispäivä 21.04.2021
Rahaston perustaminen 26.06.1997
Sarjan valuutta GBP
Perusvaluutta USD
Omaisuuslaji Korko-sijoitukset
Rajoitusvertailuarvon indeksi 1 J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Index
SFDR-luokitus Muu
Aloitusmaksu 0,00%
Vuosittainen juokseva kulu 0,69%
Kulusuhde 0,60%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
Minimi alkusijoitus GBP 50000000
Minimi lisäsijoitus GBP 1000
Osingonjaon ajankohta Kuukausittain
Tulojen käyttö Osinkoa jakava
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-luokka -
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Bloomberg-tunnus BGLCBSR
ISIN LU2319963463
SEDOL BM9FQS9

Salkun Ominaisuudet

Salkun Ominaisuudet

Sijoitusten lukumäärä alkaen 30.11.2022 175
12 kk todellinen tuotto alkaen 30.11.2022 5,65
Keskihajonta (3 vuotta) alkaen - -
3 v beeta alkaen - -
Tuotto maturiteettiin alkaen 30.11.2022 9,06
Muokattu duraatio alkaen 30.11.2022 4,77
Painotettu keskim. YTM. alkaen 30.11.2022 9,06%
Tehokas duraatio alkaen 30.11.2022 4,79
Painotettu keskim. maturiteetti alkaen 30.11.2022 6,68
WAL huonoimpaan alkaen 30.11.2022 6,68

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet

Jotta rahasto voitaisiin sisällyttää MSCI ESG Fund Ratings -luokituksiin, 65 %:n rahaston bruttopainotuksesta tulee olla MSCI ESG -tutkimuksen kattamaa (tietyt käteispositiot ja muut omaisuuslajit, joita MSCI ei pidä merkittävinä ESG-analyysin kannalta, poistetaan ennen rahaston bruttopainotuksen laskemista; lyhyiden positioiden absoluuttiset arvot huomioidaan, mutta niitä käsitellään indeksiin sisältymättöminä), rahaston omistusten päivämäärästä saa olla aikaa enintään vuosi ja rahaston tulee sisältää vähintään kymmenen arvopaperia. Vasta liikkeeseen laskettujen rahastojen kestävyysominaisuudet ovat tyypillisesti saatavilla 6 kuukauden kuluttua liikkeeseenlaskusta. Tälle rahastolle ei ole tällä hetkellä saatavana MSCI Ratings -luokituksia.

ESG-integrointi

ESG-integrointi

ESG-integrointi on käytäntö, jossa ympäristöä, yhteiskuntaa ja hallintoa (ESG) koskevat merkittävät tiedot tai näkemykset sekä perinteiset toimet sisällytetään sijoituspäätösprosessiin sijoitussalkkujen pitkäaikaisten taloudellisten tulosten parantamiseksi. Ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, tämä maininta ei tarkoita, että rahastolla on ESG-periaatteiden mukainen sijoitustavoite, vaan se pikemminkin kuvaa, miten ESG-tiedot huomioidaan osana kokonaissijoitusprosessia.


Rahastonhoitaja huomioi ESG-näkökohdat muihin tietoihin yhdistettyinä sijoitusprosessin tutkimus- ja due diligence -vaiheessa. ESG-tietoja voidaan hankkia sekä sisäisistä että ulkoisista lähteistä, ja ne voidaan sisällyttää Aladdin-riskijärjestelmään. Rahastonhoitaja tekee säännöllisin väliajoin salkun riskiarviointeja yhdessä riski- ja kvantitatiiviseen analyysiin erikoistuneen ryhmän kanssa. Näiden arviointien yhteydessä keskustellaan salkun altistuksesta merkittäville ESG-riskeille sekä ympäristöystävällisyyteen liittyvään liiketoimintaan osallistumiselle, ilmastoon liittyville mittareille ja muille tekijöille.

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Omistukset

Omistukset

alkaen 30.11.2022
Nimi Painotus (%)
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 01/01/2024 3,62
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 07/01/2023 2,17
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 10.5 12/21/2026 2,15
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF 10 01/01/2025 1,81
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 5.75 03/05/2026 1,67
Nimi Painotus (%)
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8 01/31/2030 1,57
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 10 01/01/2029 1,55
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2027 1,52
COLOMBIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10 07/24/2024 1,35
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) 7.5 06/03/2027 1,34
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 30.11.2022

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 30.11.2022

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 30.11.2022

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 30.11.2022

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 30.11.2022

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos NAV alkaen 52 vk korkea 52 vk matala ISIN TIS
Class SR3 Hedged GBP Kuukausittain 7,90 -0,05 -0,63 06.12.2022 9,49 7,25 LU2319963463 -
Class A8 Hedged AUD Kuukausittain 4,90 -0,03 -0,61 06.12.2022 5,97 4,50 LU1133072774 -
Class D2 Hedged CHF Ei ole 7,45 -0,05 -0,67 06.12.2022 8,63 6,78 LU1688375184 -
Class I2 EUR Ei ole 21,91 -0,08 -0,36 06.12.2022 22,83 20,55 LU1559746307 -
Class X2 GBP Ei ole 5,41 -0,01 -0,18 06.12.2022 5,65 4,93 LU1688375267 -
Class I3 Hedged GBP Kuukausittain 4,98 -0,03 -0,60 06.12.2022 6,02 4,57 LU0995336418 -
Class SR3 USD Kuukausittain 8,06 -0,04 -0,49 06.12.2022 9,51 7,36 LU2319963620 -
Class A1 EUR Kuukausittain 2,80 -0,01 -0,36 06.12.2022 3,05 2,71 LU0278461065 -
Class X2 AUD Ei ole 9,80 -0,01 -0,10 06.12.2022 10,35 8,80 LU1554267051 -
Class D3 Hedged GBP Kuukausittain 5,00 -0,03 -0,60 06.12.2022 6,00 4,59 LU0995345831 -
Class X2 Hedged GBP Ei ole 8,82 -0,04 -0,45 06.12.2022 10,06 8,00 LU1505939139 -
Class A1 USD Kuukausittain 2,94 -0,02 -0,68 06.12.2022 3,47 2,68 LU0278477574 -
Class A2 Hedged SGD Ei ole 7,25 -0,04 -0,55 06.12.2022 8,29 6,58 LU0358998713 -
Class SR2 USD - 8,78 -0,05 -0,57 06.12.2022 9,91 7,94 LU2319963547 -
Class A2 Hedged EUR Ei ole 6,27 -0,04 -0,63 06.12.2022 7,32 5,71 LU0359002093 -
Class A3 EUR Kuukausittain 2,82 -0,01 -0,35 06.12.2022 3,07 2,73 LU0278457469 -
Class D2 USD Ei ole 22,88 -0,12 -0,52 06.12.2022 25,83 20,70 LU0383940458 -
Class I2 GBP - 18,89 -0,06 -0,32 06.12.2022 19,75 17,31 LU1741217027 -
Class D2 CHF Ei ole 21,52 -0,11 -0,51 06.12.2022 23,94 20,55 LU1065150267 -
Class A2 USD Ei ole 21,21 -0,12 -0,56 06.12.2022 24,05 19,21 LU0278470058 -
Class A2 EUR Ei ole 20,20 -0,07 -0,35 06.12.2022 21,15 19,02 LU0278457204 -
Class A3 HKD Kuukausittain 23,01 -0,10 -0,43 06.12.2022 27,24 21,21 LU0388349754 -
Class I5 EUR Neljännesvuosittain 7,00 -0,02 -0,28 06.12.2022 7,61 6,71 LU0995350831 -
Class D2 Hedged EUR Ei ole 6,50 -0,04 -0,61 06.12.2022 7,57 5,92 LU0622213642 -
Class A4 USD Vuotuinen 11,82 -0,07 -0,59 06.12.2022 14,11 10,70 LU0548402170 -
Class D5 GBP Neljännesvuosittain 7,15 -0,03 -0,42 06.12.2022 7,66 6,83 LU1694209807 -
Class A4 EUR Vuotuinen 11,26 -0,04 -0,35 06.12.2022 12,41 10,86 LU0478974834 -
Class I2 CHF - 21,64 -0,12 -0,55 06.12.2022 24,06 20,66 LU1781817694 -
Class A3 USD Kuukausittain 2,96 -0,02 -0,67 06.12.2022 3,49 2,70 LU0278470132 -
Class D3 USD Kuukausittain 12,24 -0,06 -0,49 06.12.2022 14,45 11,18 LU0523291242 -
Class A6 USD Kuukausittain 6,16 -0,04 -0,65 06.12.2022 7,43 5,65 LU1408528211 -
Class A2 Hedged SEK Ei ole 74,67 -0,41 -0,55 06.12.2022 87,25 67,97 LU1715605868 -
Class D2 Hedged GBP Ei ole 12,49 -0,07 -0,56 06.12.2022 14,33 11,34 LU0827885491 -
Class D3 EUR Kuukausittain 11,65 -0,04 -0,34 06.12.2022 12,71 11,30 LU0827884924 -
Class I2 USD Ei ole 23,01 -0,13 -0,56 06.12.2022 25,95 20,82 LU0520955575 -
Class D2 EUR Ei ole 21,78 -0,08 -0,37 06.12.2022 22,72 20,45 LU0329592702 -
Class A6 Hedged GBP Kuukausittain 5,53 -0,04 -0,72 06.12.2022 6,79 5,10 LU1408528302 -
Class D3 Hedged AUD Kuukausittain 4,74 -0,02 -0,42 06.12.2022 5,68 4,34 LU0827884841 -
Class A3 Hedged AUD Kuukausittain 4,74 -0,02 -0,42 06.12.2022 5,68 4,34 LU0575500318 -
Class I5 USD Neljännesvuosittain 7,35 -0,04 -0,54 06.12.2022 8,65 6,65 LU1495982867 -
Class SR2 Hedged EUR - 8,44 -0,05 -0,59 06.12.2022 9,81 7,68 LU2319963380 -
Class D4 EUR Vuotuinen 11,28 -0,04 -0,35 06.12.2022 12,45 10,87 LU0827885145 -
Class A2 Hedged PLN Ei ole 8,65 -0,05 -0,57 06.12.2022 9,68 7,83 LU0480535052 -
Class A2 CHF Ei ole 19,95 -0,11 -0,55 06.12.2022 22,30 19,07 LU0938162186 -
Class D2 Hedged PLN Ei ole 9,11 -0,04 -0,44 06.12.2022 10,15 8,24 LU0827884684 -
Class D2 Hedged SGD Ei ole 7,63 -0,04 -0,52 06.12.2022 8,70 6,92 LU0827884767 -
Class D3 HKD Kuukausittain 95,17 -0,41 -0,43 06.12.2022 112,67 87,75 LU0827885061 -
Class A6 Hedged SGD Kuukausittain 5,51 -0,03 -0,54 06.12.2022 6,71 5,07 LU1676225185 -
Class I2 Hedged EUR Ei ole 6,74 -0,04 -0,59 06.12.2022 7,83 6,13 LU0473186707 -
Class D4 USD Vuotuinen 11,84 -0,07 -0,59 06.12.2022 14,16 10,72 LU0827885228 -
Class X2 USD Ei ole 6,59 -0,03 -0,45 06.12.2022 7,40 5,96 LU0344905624 -
Class A2 CZK Ei ole 491,03 -2,40 -0,49 06.12.2022 527,61 473,17 LU1791177113 -
Class X5 Hedged GBP Neljännesvuosittain 7,33 -0,04 -0,54 06.12.2022 8,77 6,65 LU1954752702 -
Class A8 Hedged NZD Kuukausittain 6,15 -0,03 -0,49 06.12.2022 7,46 5,65 LU1408528724 -
Class X2 EUR Ei ole 6,27 -0,02 -0,32 06.12.2022 6,51 5,86 LU0531082021 -
Class A6 Hedged HKD Kuukausittain 60,62 -0,33 -0,54 06.12.2022 73,73 55,67 LU1408528484 -
Class A2 Hedged CHF Ei ole 6,13 -0,04 -0,65 06.12.2022 7,13 5,58 LU0623004180 -
Class A6 Hedged CAD Kuukausittain 5,98 -0,03 -0,50 06.12.2022 7,25 5,49 LU1408528641 -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Laurent Develay
Laurent Develay
Amer Bisat
Amer Bisat
Laurent Develay
Laurent Develay
Michal Wozniak
Michal Wozniak

Dokumentit

Dokumentit