Osakkeet

BGF Sustainable Energy Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Sijoitusten arvo ja niistä saatava tuotto voivat sekä laskea että nousta, eikä sitä voida taata. Sijoittajat eivät välttämättä saa takaisin alun perin sijoittamaasi summaa.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Loading

Tuotto

Tuotto

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Tässä kaaviossa näkyy rahaston tuotto prosentteina 0 viime vuosien aikana. Se voi auttaa sinua arvioimaan, kuinka rahastoa on hoidettu aiemmin, ja vertaamaan sitä vertailuindeksiinsä.

  2017 2018 2019 2020 2021
Kokonaistuotto (%)
  1v 3v 5v 10v Perustamispv.
-16,94 - - - -2,91
  YTD 1kk 3kk 6kk 1v 3v 5v 10v Perustamispv.
-16,65 11,88 5,78 1,60 -16,94 - - - -4,90
  Alkaen
30.09.2017
Saakka
30.09.2018
Alkaen
30.09.2018
Saakka
30.09.2019
Alkaen
30.09.2019
Saakka
30.09.2020
Alkaen
30.09.2020
Saakka
30.09.2021
Alkaen
30.09.2021
Saakka
30.09.2022
Kokonaistuotto (%)

alkaen 30.09.2022

- - - - -25,26

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty CAD:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston nettovarat alkaen 07.12.2022 USD 6 750 410 273
Perustamispäivä 17.03.2021
Rahaston perustaminen 15.03.2001
Sarjan valuutta CAD
Perusvaluutta USD
Omaisuuslaji Osakkeet
SFDR-luokitus Artikla 9
Aloitusmaksu 5,00%
Vuosittainen juokseva kulu 1,95%
Kulusuhde 1,65%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
Minimi alkusijoitus CAD 5000
Minimi lisäsijoitus CAD 1000
Tulojen käyttö Karttuva
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-luokka -
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Bloomberg-tunnus BGBSEHC
ISIN LU2298321741
SEDOL BN7TTB4

Salkun Ominaisuudet

Salkun Ominaisuudet

Sijoitusten lukumäärä alkaen 30.11.2022 48
Keskihajonta (3 vuotta) alkaen - -
P/E-luku alkaen 30.11.2022 28,62
P/B-luku alkaen 30.11.2022 2,99

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet tarjoavat sijoittajille erityisiä ei-perinteisiä mittareita. Muiden mittareiden ja tietojen ohella sijoittajat voivat arvioida rahastoja tiettyjen ympäristö-, yhteiskunta- ja hallinto-ominaisuuksien perusteella. Kestävyysominaisuudet eivät anna viitteitä nykyisestä tai tulevasta tuotosta, eivätkä ne edusta rahaston mahdollista riski-tuottoprofiilia. Ne on tarkoitettu vain läpinäkyvyyden tarjoamiseksi ja tiedon jakamiseksi. Kestävyysominaisuuksia ei pidä tarkastella yksinään tai erillään, vaan ne ovat sen sijaan sen tyyppisiä tietoja, jotka sijoittajat saattavat haluta ottaa huomioon rahastoa arvioidessaan.


Mittarit eivät kerro, miten ESG-tekijät integroidaan rahastoon vai integroidaanko niitä ollenkaan. Ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ne eivät muuta rahaston sijoitustavoitetta eivätkä rajoita rahaston sijoitusvalikoimaa tai merkitse, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella kestävyysominaisuuksien takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI ESG Fund Rating -luokittelu (AAA - CCC) alkaen 21.09.2022 AA
MSCI:n ESG-kattavuus % alkaen 21.09.2022 97,61
MSCI:n ESG-laatupisteytys (0 - 10) alkaen 21.09.2022 8,19
MSCI:n ESG-laatupisteytys - vertaisten prosenttipiste alkaen 21.09.2022 81,25
Lipper-yhtiön maailmanlaajuinen rahastoluokitus alkaen 21.09.2022 Equity Theme - Alternative Energy
Vertaisryhmän rahastot alkaen 21.09.2022 176
MSCI:n painotettu keskimääräinen hiili-intensiteetti (CO2E tonneina / myynti miljoonina dollareina) alkaen 21.09.2022 513,43
MSCI Weighted Average Carbon Intensity (MSCI:n painotettu keskimääräinen hiili-intensiteetti), prosentuaalinen kattavuus alkaen 21.09.2022 95,37
Kaikki tiedot perustuvat MSCI ESG Fund Ratings -luokitukseen 21.09.2022 30.04.2022 voimassa olleiden omistusten mukaan. Siten rahaston kestävyysominaisuudet voivat ajoittain poiketa MSCI ESG Fund Ratings -luokituksista.

Jotta rahasto voitaisiin sisällyttää MSCI ESG Fund Ratings -luokituksiin, 65 %:n rahaston bruttopainotuksesta tulee olla MSCI ESG -tutkimuksen kattamaa (tietyt käteispositiot ja muut omaisuuslajit, joita MSCI ei pidä merkittävinä ESG-analyysin kannalta, poistetaan ennen rahaston bruttopainotuksen laskemista; lyhyiden positioiden absoluuttiset arvot huomioidaan, mutta niitä käsitellään indeksiin sisältymättöminä), rahaston omistusten päivämäärästä saa olla aikaa enintään vuosi ja rahaston tulee sisältää vähintään kymmenen arvopaperia. Vasta liikkeeseen laskettujen rahastojen kestävyysominaisuudet ovat tyypillisesti saatavilla 6 kuukauden kuluttua liikkeeseenlaskusta.

Liiketoimiin osallistuminen

Liiketoimiin osallistuminen

Erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit voivat auttaa sijoittajia saamaan kattavamman kuvan erityisistä toimista, joille rahasto voi sijoitustensa kautta altistua.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit eivät kerro rahaston sijoitustavoitetta, ja ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ne eivät muuta rahaston sijoitustavoitetta eivätkä rajoita rahaston sijoitusvalikoimaa, eikä missään sanota, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella liiketoimiin osallistumisen mittareiden takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI - kiistanalaiset aseet alkaen 30.11.2022 0,00%
MSCI - YK:n Global Compact -aloitteen rikkojat alkaen 30.11.2022 0,00%
MSCI - ydinaseet alkaen 30.11.2022 0,00%
MSCI - lämpöhiili alkaen 30.11.2022 0,00%
MSCI - siviiliaseet alkaen 30.11.2022 0,00%
MSCI - öljyhiekka alkaen 30.11.2022 0,00%
MSCI - tupakka alkaen 30.11.2022 0,00%

Liiketoimiin osallistumisen osuus alkaen 30.11.2022 99,08%
Rahaston kattamaton prosenttiosuus alkaen 30.11.2022 0,83%
BlackRockin edellä esitetyt, lämpöhiiltä ja öljyhiekkoja koskevat sijoitukset liiketoimintaan osallistumiseen lasketaan ja raportoidaan niiden yhtiöiden osalta, jotka saavat MSGI ESG Researchin määritelmän mukaan yli 5 % tuloistaan lämpöhiilestä tai öljyhiekoista. Sellaisiin yhtiöihin sijoittamisen osalta, jotka saavat MSCI ESG Researchin määritelmän mukaan mitä tahansa tuloa lämpöhiilestä tai öljyhiekoista (0 %:n tulokynnyksellä), lukema on seuraava: lämpöhiili 0,00% ja öljyhiekat 0,00%.

BlackRock laskee erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit sellaisten MSCI ESG Researchin tietojen avulla, jotka määrittävät profiilin kunkin yrityksen eri liiketoimiin osallistumiselle. BlackRock käyttää näitä tietoja luodakseen yhteenvetonäkymän sijoituksista ja muuntaa sen rahaston markkina-arvon altistukseksi edellä mainituille liiketoimiin osallistumisen alueille.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit on suunniteltu ainoastaan niiden yritysten tunnistamiseen, joita MSCI on tutkinut ja joiden se on todennut osallistuvan tutkimuksen piiriin kuuluvaan liiketoimintaan. Siksi on mahdollista, että tutkittuihin liiketoimiin osallistutaan myös alueilla, joita MSCI ei ole tutkinut. Näitä tietoja ei pidä käyttää kattavien luetteloiden laatimiseen yrityksistä, jotka eivät osallistu tiettyihin liiketoimiin. Liiketoimiin osallistumisen mittarit näytetään vain, jos vähintään 1 % rahasto bruttopainotuksesta sisältää MSCI ESG Research -indeksiin sisältyviä arvopapereita.

ESG-integrointi

ESG-integrointi

ESG-integrointi on käytäntö, jossa ympäristöä, yhteiskuntaa ja hallintoa (ESG) koskevat merkittävät tiedot tai näkemykset sekä perinteiset toimet sisällytetään sijoituspäätösprosessiin sijoitussalkkujen pitkäaikaisten taloudellisten tulosten parantamiseksi. Ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, tämä maininta ei tarkoita, että rahastolla on ESG-periaatteiden mukainen sijoitustavoite, vaan se pikemminkin kuvaa, miten ESG-tiedot huomioidaan osana kokonaissijoitusprosessia.


Rahastonhoitaja huomioi ESG-kriteerit muihin tietoihin yhdistettyinä sijoitusprosessiin kuuluvien ideoinnin, yritystutkimuksen, salkun rakentamisen ja jatkuvan seurannan aikana. ESG-tiedot voidaan hankkia ulkopuolisilta tiedon toimittajilta sekä sitoutumiseen liittyvistä sisäisistä kommenteista ja yritysvierailuilta sekä BlackRockin sijoitustenhoidon palautteesta. Rahastonhoitaja suorittaa säännöllisin väliajoin salkun arviointeja riski- ja kvantitatiiviseen analyysiin erikoistuneen ryhmän ja tietohallintojohtajien kanssa. Näiden arviointien yhteydessä keskustellaan salkun altistuksesta merkittäville ESG-riskeille sekä ympäristöystävällisyyteen liittyvään liiketoimintaan osallistumiselle, ilmastoon liittyville mittareille ja muille tekijöille.

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Omistukset

Omistukset

alkaen 30.11.2022
Nimi Painotus (%)
NEXTERA ENERGY INC 5,55
RWE AG 4,99
ENEL SPA 4,94
LG CHEM LTD 3,19
SAMSUNG SDI CO LTD 3,11
Nimi Painotus (%)
EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL SA 3,06
VESTAS WIND SYSTEMS A/S 3,03
INGERSOLL RAND INC 3,00
INFINEON TECHNOLOGIES AG 2,96
ANALOG DEVICES INC 2,93
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 30.11.2022

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 30.11.2022

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Valitettavasti maat/alueet eivät ole tällä hetkellä käytettävissä.
alkaen 30.11.2022

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos NAV alkaen 52 vk korkea 52 vk matala ISIN TIS
Class A2 Hedged CAD Ei ole 9,48 -0,09 -0,94 07.12.2022 11,48 7,71 LU2298321741 -
Class A2 Hedged CNH Ei ole 98,23 -0,81 -0,82 07.12.2022 117,00 79,81 LU2298322392 -
Class X2 JPY - 2 921,00 -20,00 -0,68 07.12.2022 3 034,00 2 304,00 LU2263536406 -
Class A2 Hedged EUR Ei ole 14,36 -0,12 -0,83 07.12.2022 17,80 11,74 LU1822773807 -
Class A2 Hedged SGD - 16,33 -0,13 -0,79 07.12.2022 19,73 13,28 LU1978683503 -
Class A2 EUR Ei ole 14,92 -0,15 -1,00 07.12.2022 16,60 12,83 LU0171289902 -
Class X10 USD - 10,69 -0,09 -0,83 07.12.2022 11,04 8,75 LU2471418470 -
Class A4 USD Vuotuinen 15,56 -0,13 -0,83 07.12.2022 18,55 12,63 LU0724618433 -
Class A4 GBP Vuotuinen 12,75 -0,13 -1,01 07.12.2022 14,05 10,90 LU0204063720 -
Class D2 USD Ei ole 17,84 -0,15 -0,83 07.12.2022 21,11 14,46 LU0252969661 -
Class D2 EUR Ei ole 16,96 -0,17 -0,99 07.12.2022 18,74 14,55 LU0252964944 -
Class X2 Hedged EUR Ei ole 16,08 -0,14 -0,86 07.12.2022 19,57 13,11 LU1686870871 -
Class X2 USD Ei ole 21,36 -0,18 -0,84 07.12.2022 24,98 17,29 LU0414947514 -
Class A2 Hedged GBP Ei ole 9,35 -0,08 -0,85 07.12.2022 11,49 7,64 LU2298321824 -
Class I4 USD Vuotuinen 9,00 -0,08 -0,88 07.12.2022 10,66 7,30 LU2360107754 -
Class I2 EUR Ei ole 16,96 -0,17 -0,99 07.12.2022 18,69 14,53 LU0368234703 -
Class A2 Hedged NZD Ei ole 9,40 -0,08 -0,84 07.12.2022 11,48 7,66 LU2298322046 -
Class A10 USD Kuukausittain 11,77 -0,10 -0,84 07.12.2022 12,15 9,97 LU2533724782 -
Class D2 Hedged SGD Ei ole 8,41 -0,07 -0,83 07.12.2022 10,04 6,83 LU2419774711 -
Class A4 EUR Vuotuinen 14,76 -0,15 -1,01 07.12.2022 16,42 12,69 LU0408221868 -
Class A2 Hedged AUD Ei ole 9,34 -0,08 -0,85 07.12.2022 11,43 7,59 LU2298321584 -
Class I5 EUR - 10,15 -0,10 -0,98 07.12.2022 10,62 8,70 LU2452424331 -
Class D4 EUR Vuotuinen 15,30 -0,15 -0,97 07.12.2022 16,90 13,12 LU0827885574 -
Class A2 USD Ei ole 15,69 -0,14 -0,88 07.12.2022 18,70 12,74 LU0124384867 -
Class A2 Hedged HKD Ei ole 95,73 -0,80 -0,83 07.12.2022 115,05 77,77 LU2298322129 -
Class D4 GBP Vuotuinen 13,41 -0,13 -0,96 07.12.2022 14,66 11,43 LU0435534705 -
Class I2 USD Ei ole 17,84 -0,15 -0,83 07.12.2022 21,05 14,46 LU0534476519 -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Alastair Bishop
Alastair Bishop
Charles Lilford
Charles Lilford

Dokumentit

Dokumentit