Osakkeet

BSF Global Event Driven Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Loading

Tuotto

Tuotto

Osingonjaot

Tämä rahasto ei jaa osinkoa.
Tuottoluvut eivät ole saatavilla koska tiedot ovat alle vuoden vanhoja.
Tuottoluvut eivät ole saatavilla koska tiedot ovat alle vuoden vanhoja.
Tuottoluvut eivät ole saatavilla koska tiedot ovat alle vuoden vanhoja.

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty GBP:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 09.04.2021 USD 5 348,231
12 kk todellinen tuotto -
Sijoitusten määrä 297
Perusvaluutta Yhdysvaltain dollari
Rahaston perustaminen 04.08.2015
Perustamispäivä 02.09.2020
Omaisuuslaji Osakkeet
Morningstar-luokka -
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 1,40%
ISIN LU2215606471
Bloomberg-tunnus BLGEDDG
Aloitusmaksu 5,00%
Tuottosidonnainen palkkio 20,00%
SEDOL BMBX8M9
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus GBP 100000
Minimi lisäsijoitus GBP 1000
Tulojen käyttö Osinkoa jakava

ESG-integrointi

ESG-integrointi

ESG-integrointi on käytäntö, jossa ympäristöä, yhteiskuntaa ja hallintoa (ESG) koskevat merkittävät tiedot tai näkemykset sekä perinteiset toimet sisällytetään sijoituspäätösprosessiin sijoitussalkkujen pitkäaikaisten taloudellisten tulosten parantamiseksi. Ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, tämä maininta ei tarkoita, että rahastolla on ESG-periaatteiden mukainen sijoitustavoite, vaan se pikemminkin kuvaa, miten ESG-tiedot huomioidaan osana kokonaissijoitusprosessia.


Rahastonhoitaja arvioi jokaisen sellaisen arvopaperin perus- ja strategiset näkökohdat, johon rahasto voi sijoittaa. Tähän voi sisältyä mahdollisuuksia arvioitaessa kaikkien yhtiön näkökohtien tarkka ja kattava tarkastelu ja analysointi, ESG-käytännöt mukaan lukien. Rahastonhoitajan perusteellinen due diligence -prosessi kertoo kokonaisvaltaisen näkökannan tietystä liikkeeseenlaskijasta ja saattaa vaikuttaa sijoituspäätökseen. Lisäksi rahastonhoitaja tekee säännöllisin väliajoin salkun riskiarviointeja yhdessä riski- ja kvantitatiiviseen analyysiin erikoistuneen ryhmän kanssa. Näiden arviointien yhteydessä keskustellaan salkun altistuksesta merkittäville ESG-riskeille sekä ympäristöystävällisyyteen liittyvään liiketoimintaan osallistumiselle, ilmastoon liittyville mittareille ja muille tekijöille.

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Omistukset

Omistukset

alkaen 31.03.2021
Nimi Painotus (%)
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS INC 6,17
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC 6,03
SLACK TECHNOLOGIES INC 4,85
INPHI CORP 4,56
IHS MARKIT LTD 4,18
Nimi Painotus (%)
ALEXION PHARMACEUTICALS INC 4,01
XILINX INC 3,89
WILLIS TOWERS WATSON PLC 3,37
RSA INSURANCE GROUP PLC 2,93
REALPAGE INC 2,83
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

Valitettavasti omaisuuslajit eivät ole tällä hetkellä käytettävissä.
Kohdennukset voivat muuttua.
alkaen 31.03.2021

% markkina-arvosta

Valitettavasti maturiteetit eivät ole tällä hetkellä käytettävissä.
Valitettavasti valuuttatiedot eivät ole tällä hetkellä käytettävissä.
Valitettavasti luokitukset eivät ole tällä hetkellä käytettävissä.
alkaen 31.03.2021

% markkina-arvosta

Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class D4 Hedged GBP - 105,73 -0,12 -0,11 105,85 99,50 - LU2215606471 - -
Class D2 USD Ei ole 133,53 -0,15 -0,11 133,68 117,91 - LU1251621188 - -
Class D2 Hedged CHF Ei ole 118,06 -0,14 -0,12 118,25 105,44 - LU1387771113 - -
Class I5 USD Neljännesvuosittain 124,58 -0,15 -0,12 124,73 109,82 - LU1603214153 - -
Class I2 Hedged CHF Ei ole 113,80 -0,13 -0,11 113,97 101,18 - LU1603214401 - -
Class I5 Hedged GBP Neljännesvuosittain 118,47 -0,13 -0,11 118,60 104,89 - LU1603215044 - -
Class A2 Hedged HKD Ei ole 1 083,80 -1,26 -0,12 1 085,11 955,38 - LU2114397776 - -
Class Z2 Hedged EUR Ei ole 126,58 -0,16 -0,13 126,74 111,90 - LU1288049940 - -
Class Z2 Hedged CHF Ei ole 124,22 -0,15 -0,12 124,37 109,94 - LU1341466644 - -
Class I2 Hedged JPY - 11 530,96 -12,45 -0,11 11 543,41 10 222,32 - LU1781817421 - -
Class A2 USD Ei ole 130,69 -0,15 -0,11 130,85 115,66 - LU1251620883 - -
Class A2 Hedged CHF Ei ole 115,72 -0,13 -0,11 115,97 103,62 - LU1400751324 - -
Class Z2 Hedged GBP Ei ole 131,71 -0,16 -0,12 131,87 115,96 - LU1288049866 - -
Class D2 Hedged EUR Ei ole 118,92 -0,14 -0,12 119,10 105,98 - LU1373035077 - -
Class I2 Hedged EUR Ei ole 120,86 -0,14 -0,12 121,01 107,53 - LU1382784764 - -
Class IA2 Hedged EUR - 107,41 -0,11 -0,10 107,52 95,56 - LU2125116769 - -
Class A2 Hedged SGD Ei ole 108,24 -0,13 -0,12 108,37 95,67 - LU2114397859 - -
Class IA2 USD - 117,85 -0,11 -0,09 117,96 104,49 - LU1921562119 - -
Class X2 USD Ei ole 152,20 -0,22 -0,14 152,42 130,03 - LU1264793958 - -
Class D2 Hedged GBP Ei ole 122,88 -0,14 -0,11 123,02 108,91 - LU1373034930 - -
Class Z2 USD Ei ole 139,22 -0,17 -0,12 139,39 122,08 - LU1258025839 - -
Class A4 Hedged EUR Vuotuinen 110,95 -0,13 -0,12 111,20 99,26 - LU1697783881 - -
Class I2 USD Ei ole 123,34 -0,14 -0,11 123,48 108,63 - LU1251621345 - -
Class I4 Hedged EUR - 115,83 -0,13 -0,11 115,96 102,97 - LU1817852764 - -
Class A2 Hedged EUR Ei ole 115,60 -0,14 -0,12 115,85 103,41 - LU1376384878 - -
Class I2 BRL Hedged (USD) USD - 79,33 -0,86 -1,07 86,31 66,69 - LU2008661006 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Mark McKenna
Mark McKenna

Dokumentit

Dokumentit